Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Mann holder flamme i hånd

Kim Angelsen tester hvordan heksemel kan gi en forrykende magisk effekt.

Fikk 40 000 til å fremme oppdagerlyst

– For å finne fremtidens løsninger trenger vi nysgjerrige mennesker. Det starter allerede i barndommen, sier Tekna-medlem Ane Hagtvedt (36) som fikk penger fra Harald Boes kompetansestipend til å gjøre barnehageansatte i Oslo øst godt rustet i naturvitenskap og teknologi.

Om du bor i Oslo-området, er Tekna-medlem, og har noe samfunnsnyttig du brenner for og som du trenger penger til for å gjennomføre, er Harald Boes kompetansestipend noe du absolutt bør vurdere å søke. Det sier Ane Hagtvedt, som er spesielt opptatt av å vekke realfagsinteresse hos barn og unge.

Ane Hagtvedt synes det er fantastisk å kunne bidra til at barnehageansatte blir godt rustet til å i gi barn gode realfagsopplevelser.

Krasjkurs

Hun har nettopp blitt tildelt 40 000 kroner til å støtte realfagsformidling for barn i Gamle Oslo. Pengene skal hun bruke på en vitenshow-turné for 10 barnehager i bydel Gamle Oslo. I tillegg har hun kjøpt inn utstyr til å gjennomføre enkle eksperimenter og stimulere til nysgjerrighet. Slik håper hun pengene vil komme flere barnehagekull til gode, og skape interesse og entusiasme blant de barnehageansatte. Som støtte har hun utarbeidet et aktivitetshefte til barnehagene, og skal gjennomføre et krasjkurs for barnehageansatte.

– Å introdusere barn for realfag tidlig slik Ane Hagtvedt ønsker å gjøre, synes styret i Tekna Oslo avdeling er et veldig godt tiltak og helt i tråd med styrets prioriterte oppgaver, opplyser distriktskontorleder i Oslo, Ingrid Nymoen.

Hvert år deler Tekna Oslo avdeling ut inntil 300 000 kroner fra Harald Boes kompetansestipend.

– Formålet med stipendet er å gi økonomisk støtte til avdelingsmedlemmer som ønsker å øke sin egen eller samfunnets kompetanse på et gitt fagområde og videreformidle kompetansen til andre medlemmer, opplyser Ingrid Nymoen.

Vil nå barn i Oslo øst

– Bydel Gamle Oslo er en av bydelene med høyest barnefattigdom. Barn her har ofte ikke så gode muligheter til å bli introdusert for andre realfagstilbud enn det skolen eller barnehagen kan gi. Derfor har jeg lyst til å gjøre en ekstra, frivillig innsats for dem, sier Ane Hagtvedt.

Kvinne med ballong på flaske
Med sitronsyre og natron kan man blåse opp en ballong, her demonstrert av Mirjeta Buja Osmani.

Hagtvedt jobber til daglig i Tekna, men i denne sammenheng opptrer hun som privatperson, Tekna-medlem og FAU-representant.

– I første omgang var det naturlig for meg å starte med FAU og barnehagen, med de erfaringene jeg har fra jobben i Tekna. Barnehageansatte og lærere er den viktigste faktoren for å styrke barns læring i realfag. Derfor er det fantastisk å kunne bidra til at de er godt rustet. Jeg har akkurat holdt et kurs for de ansatte i mine barns barnehage der jeg har introdusert dem for aktiviteter og eksperimenter som kan være lærerike og morsomme for barn, og kan gjøre dem nysgjerrige på naturvitenskap og teknologi. God opplæring og «hands-on» erfaring er viktig for å senke terskelen for å ta i bruk utstyr og begynne utforskingen.

Kommer langt med det man har

Hagtvedt understreker at det ikke krever avansert utstyr å introdusere barn for realfagseksperimenter. Med dagligdagse ingredienser og utstyr barnehager sannsynligvis allerede har, kommer man langt.

3 kvinner lager vulkan i barnehage
Å lage en fargeskiftende vulkan av rødkål, natron og sitronsyre er gøy og lærerikt, her demonstrert av Najah Mohamed Ahmed, Tatyana Alaei og Isabel Jacqueline Carvajal Sepulveda.

– Blant tingene jeg har kjøpt inn til barnehagen, er for eksempel konditorfarge, natron og sitronsyre, men også mikroskoper, magneter og små insektglass som kan tas med på tur. Å gjøre barn nysgjerrige på verden rundt seg, er første steg i å skape forståelse og undring. Det er masse utfordringer som skal løses fremover innen klima, miljø, naturmangfold, helse og annet. For å finne løsninger, trenger vi nysgjerrige mennesker, og det starter allerede i barndommen.

Les også om Sindre som fikk 30 000 kroner fra Harald Boes kompetansestipend.

Vitenshow-turné

Del to i prosjektet hennes er en «vitenshow»-turné i 10 barnehager. Der har hun engasjert vitenskapsformidler Frederic Lindboe, som skal lage «magi» og vekke barnas nysgjerrighet. Frederic jobber på Vitenparken i Ås, og er godt vant med å skape undring og engasjement blant de yngste.

En kvinne og 2 menn i barnehage
Linn-Anita Uttersrud, Erling Fyhn og Anders Nordtveit Listau morer seg med å teste hva man kan gjøre med magneter.

– Alle barnehagene vi besøker, får bøker om naturvitenskap og nysgjerrighet, og et gavekort til Teknisk museum. Slik håper vi å inspirere barnehagene til å fortsette å dyrke oppdagerlysten.  

– Jeg håper initiativet mitt kan være til inspirasjon for andre Tekna-medlemmer, både i Oslo og andre steder i landet der folk kan søke om andre økonomiske midler. Det er ikke alltid så mye som skal til, sier Ane Hagtvedt.  

Les mer om hvordan du kan søke Harald Boes kompetansestipend.

Relaterte bærekraftsmål