Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
lærer som sitter med engasjerte ungdom rundt seg

Søk midler fra Harald Boes kompetansestipend

Tekna Oslo avdeling deler hvert år ut inntil kr 300 000,- til medlemmer som søker støtte til å øke sin egen og/eller samfunnets kompetanse på et gitt fagområde. Og som vil formidle denne kompetanse videre.

Søknadsfristen er 1. november 2024.

Søknader som er innenfor retningslinjene, vil bli vurdert av styret i Tekna Oslo avdeling. Følgende kriterier blir vektlagt ved tildeling

  • Samfunnsnytte
  • Aktualitet og potensiale
  • Teknologisk utvikling og innovasjon
  • Kompetanseutvikling

Det ligger ingen begrensning i disse kriterier. Rene utdanningsløp vil normalt ikke bli prioritert.

Styret kan velge å fordele stipendet på flere søkere. Stipendet dekker ikke lønn til søkere og alle kostnader som skal refunderes må dokumenteres med bilag.

Søkere må forplikte seg til å holde foredrag for Oslo avdeling om sitt prosjekt.

I søknadsskjemaet nedenfor må følgende informasjon fylles ut:

Prosjektbeskrivelse, mål og hensikt med prosjektet, sannsynlighet for gjennomføring, prosjekttilknytning, begrunnelsen for hvorfor vi bør støtte prosjektet, søknadsbeløp, egenfinansiering/tilskudd, totalbudsjett, start og sluttdato og aktivitets/milepælplan.

Retningslinjer for Harald Boes kompetansestipend

Søk støtte