Søk midler fra Harald Boes stipend

Tekna Oslo avdeling deler hvert år ut inntil kr 100 000,- til medlemmer som søker støtte til "å øke sin egen og samfunnets kompetanse på et gitt fagområde/fenomen". Søknadsfristen er 18. oktober 2019.

Les mer om stipendet og retningslinjer her.

Sist oppdatert: 3. mai 2019