Tekna Oslo avdeling deler hvert år ut inntil kr 100 000,- til medlemmer som søker støtte til "å øke sin egen og samfunnets kompetanse på et gitt fagområde/fenomen". Søknadsfristen er 3. november 2021.

Søknader som er innenfor retningslinjene, vil bli vurdert av styret i Tekna Oslo avdeling. Styret avgjør selv hvilke kriterier de vil vektlegge. Det være seg: aktualitet, samfunnsnytte, viktighet, innovasjon/ kreativitet, potensial og søkers behov. Det ligger ingen begrensning i disse kriterier. Rene utdanningsløp vil normalt ikke bli prioritert.

Styret kan velge å fordele stipendet på inntil fire søkere. Stipendet dekker ikke lønn til søkere og alle kostnader som skal refunderes må dokumenteres med bilag.

Søkere må forplikte seg til å holde foredrag om sitt prosjekt ca. et år etter tildelingen. Dette gjøres på et internt arrangement i avdelingen: «Harald Boes aften».

Les om en tidligere vinner her. 

I søknadsskjemaet nedenfor må følgende informasjon fylles ut:

  • Prosjektbeskrivelse, mål og hensikt med prosjektet, sannsynlighet for gjennomføring, prosjekttilknytning, begrunnelsen for hvorfor vi bør støtte prosjektet, søknadsbeløp, egenfinansiering/tilskudd, totalbudsjett, start og sluttdato og aktivitets/milepælplan.

 

Harald Boe.jpg

Harald Boe (1871-1927) var født i Arendal og utdannet seg til maskiningeniør ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt. Han var en kjent industrimann og et aktivt medlem av NIF, særlig Oslo avdeling. Han bidro sterkt til beslutningen om å bygge Ingeniørenes Hus, og var styreleder i selskapet da han døde i 1927. Hans minne levde videre i foreningen både for hans avgjørende bidrag til Ingeniørenes Hus, og gjennom Harald Boes stipendiefond som ble opprettet i 1918 ved gavebrev fra Harald Boe på kr. 50 000,-.

 

Fondet har de senere år hatt liten avkastning på grunn av lav rente og

ble derfor revitalisert av Tekna Oslo avdelings generalforsamling 2017, under navnet «Harald Boes stipend».

Sist oppdatert: mandag 6. september 2021