Søk midler fra Harald Boes stipend

Tekna Oslo avdeling deler hvert år ut inntil kr 100 000,- til medlemmer som søker støtte til "å øke sin egen og samfunnets kompetanse på et gitt fagområde/fenomen". Søknadsfristen er 19. oktober 2018.

Les mer om stipendet og retningslinjer her.

Sist oppdatert: 11. juni 2018