Tekna Oslo avdeling deler hvert år ut inntil kr 100 000,- til medlemmer som søker støtte til "å øke sin egen og samfunnets kompetanse på et gitt fagområde/fenomen". Søknadsfristen er 18. oktober 2019.

I søknadsskjemaet nedenfor må følgende informasjon fylles ut:

  • Prosjektbeskrivelse, mål og hensikt med prosjektet, sannsynlighet for gjennomføring, prosjekttilknytning, begrunnelsen for hvorfor vi bør støtte prosjektet, søknadsbeløp, egenfinansiering/tilskudd, totalbudsjett, start og sluttdato og aktivitets/milepælplan.

Sist oppdatert: 20. september 2019