Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kvinne med løvetannplakat bak

Med Tekna-gruppe kan realfaglærerne lettere styrke fokuset på realfagene ved skolen, mener Anne Berit Bjønnum ved Arendal Videregående.

– Bli hørt som realfaglærer

– Det var ikke alltid lett å ta ordet som Tekna-tillitsvalgt de første årene, men i dag samarbeider vi godt både med ledelsen og tillitsvalgte fra andre forbund.

Det sier Anne Berit Bjønnum som leder Tekna-gruppen på Arendal videregående skole.

Hun er klar i sin anbefaling til andre realfaglærere på skoler rundt omkring i landet.

– Hvis dere er mange nok til å danne en Tekna-gruppe, gjør det! Det holder med to medlemmer. Da får dere rett på plass inn i drøftingsmøter, dere får kursing av Tekna og dere kan også delta på Tekna-arrangementer for tillitsvalgte og bygge ytterligere nettverk. Har du en Tekna-gruppe på en skole så har du en fagforening i ryggen som jobber for økt satsing på realfag, sier hun.

Selv har Anne Berit Bjønnum jobbet som realfaglærer på Arendal videregående skolen siden 2011, og leder i dag Tekna-gruppa der.

Hun forteller at hun ikke var med på å starte gruppen på skolen, men har vært med på en god vekst basert på det faglige felleskapet blant realfagslærerne med høy utdanning.

Fronter sine meninger

– Gruppen ved Arendal videregående ble startet før jeg kom til skolen i 2011, men da hadde den kun noen få medlemmer. Veksten de påfølgende årene tror jeg var et resultat av at Tekna-gruppen var et sted der realfagslærerne kunne bli hørt og fronte sine meninger mot ledelsen. Realfagslærerne opplevde å være i mindretall i de andre gruppene på skolen, mens i Tekna-gruppen var vi utelukkende medlemmer med realfaglig bakgrunn, sier Bjønnum.

I dag er det 15 medlemmer i gruppa ved Arendal videregående.

Rådgiver for gruppeetablering i Tekna, Fredrik Stray-Adelsteen ønsker flere Tekna-grupper i skolen velkommen.

– Tekna har over 1100 grupper på arbeidsplasser i Norge. Ikke alle er like klar over at Tekna også er til stede i skolen og representerer realfagslærere, sier han.

Kvinne ved inngang til skole
Anne Berit Bjønnum jobber ved Arendal videregående som ble opprettet allerede i 1881.

Fikk gjennomslag for forskerlinje

Ifølge Stray-Adelsteen er det mange positive sider ved å danne gruppe.

– En gruppe gir medlemmer et formelt forum for å påvirke lønns- og arbeidsforholdene og er en viktig kanal for samarbeid med ledelsen. For realfagslærere på videregående vil det også være en faglig arena, sier han.

Ifølge Anne Berit Bjønnum har gruppa på Arendal videregående skole skapt gode relasjoner med ledelsen og opplever å bli hørt når det kommer til det faglige rundt realfagssatsing, i tillegg til den «vanlige» dialogen med ledelsen om lønns- og personalpolitikk.

Hvorfor være medlem i Tekna som lektor?

– Det aller viktigste med gruppa vår er at vi bli anerkjent og hørt av ledelsen. Jeg vil også trekke frem skolens fokus på realfag og opprettelsen av forskerlinja. Den kom som et initiativ fra den Tekna-tillitsvalgte på skolen den gangen sammen med daværende avdelingsleder i realfag, og har hatt stor betydning for realfagsrekrutteringen, sier Bjønnum.

Får god støtte fra Tekna

Ifølge juridisk rådgiver i Tekna kommunal sektor, Christel Kirkøen er en viktig fordel med Tekna-gruppe at man går fra det individuelle til det kollektive.

 – Våre medlemmer står sterkere sammen. Gjennom en tillitsvalgt får de en stemme, og mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og ikke minst bedriften i positiv retning. 
Teknas sekretariat hjelper nye grupper og ferske tillitsvalgte. De får tilgang til en rekke digitale verktøy, grundig opplæring og ikke minst god hjelp, rådgivning og støtte når de trenger det.

Hvordan kan jeg opprette en Tekna-gruppe på min skole?

Anne Berit Bjønnum er fornøyd med støtten fra Tekna, og en god dialog gir også grunnlag for mer samarbeid.

– Vi prøver også å bistå det faglige nettverket Tekna Realfagslærerne med å sette opp lokale møtepunkter i form av nettverkssamlinger, der lærerprat strømmes digitalt. En god dialog med Tekna sentralt gir oss flere slike muligheter for faglig samarbeid som kommer til nytte for våre medlemmer sier Bjønnum.

Anne Berit Bjønnum trives som realfaglærer i sørlandsbyen Arendal.

Ikke bare lett i starten

Bjønnum trekker frem at etter en liten innkjøringsfase har også arbeidsgiver vært positive til at Tekna har dannet gruppe ved skolen.  I tillegg har de godt samarbeid med de andre fagforeningene på skolen.

– Arbeidsgiver har de senere år vært utelukkende positive, men det skal sies at det ikke var like lett å komme inn og ta ordet rundt møtebordet de første årene. Men gjennom at vi fikk etablert en god og konstruktiv dialog har vi unngått vi at avstanden mellom ledelse og lærere øker, og vi har tillit til hverandre. Vi har også fått til et svært godt samarbeid med tillitsvalgte fra andre forbund på skolen, så selv om vi ikke er enig i alt så kan vi stå samlet der det er nødvendig, sier Bjønnum.

Dette er fagnettverket for Teknas realfaglærere