Alle stipendiater som begynte etter 1. mai 2021 skal ha en årslønn på minimum 491.200.

Minimumslønnen gjelder ikke stipendiater som begynte før 1. mai 2021. Det er viktig å huske på at dette er en minimumslønn, ikke normert lønn. Det er mulig å forhandle om høyere startlønn.

Stipendiater i statlig sektor er også omfattet av et lønnsstigesystem. Dette systemet erstattet det gamle systemet med lønnsrammer i hovedoppgjøret i 2018. Stillingskodene 1017 Stipendiat og 1476 Spesialistkandidat er på en egen stige, som gjelder bare dem. Denne stigen gir dem en årlig lønnsøkning på tre prosent i inntil fire år. Tillegget gis etter ansiennitet i stillingen, som regnes fra den 1. i måneden for tiltredelse.

Medlemmer i andre hovedsammenslutninger enn Akademikerne, og de som ikke er organisert noe sted, følger en annen hovedtariffavtale. I den andre avtalen finnes fortsatt systemet med lønnstrinn og lønnsrammer. De har også automatiske opprykk. Selv om systemene er ulike, blir resultatene tilnærmet like.

At stipendiatene er på en lønnsstige med 3 prosent årlig lønnsøkning i fire år er selvsagt ikke til hinder for at de kan få tillegg i lokale forhandlinger. Tvert imot – de er fullverdige arbeidstakere, og skal likestilles med øvrige ansatte i forhandlingene. Alle tillegg fra lokale forhandlinger kommer i tillegg til tilleggene fra lønnsstigen.

Under ser du et eksempel på lønnsutvikling hvis det gis tillegg på 7000 kroner per lønnstrinn på den andre avtalen i de sentrale oppgjørene, mens våre medlemmer får et generelt tillegg på 7000 kroner i lokale forhandlinger.

Fordi de årlige lønnstilleggene beregnes ut fra faktisk lønn i den vår avtale, vil alt du forhandler deg til av høyere startlønn også få ekstra effekt gjennom hele stipendiatperioden. Det er dermed svært viktig å prøve å forhandle opp startlønnen. På den andre avtalen, hvor tilleggene beregnes etter en tabell, er det slik at tabellen har en definert slutt. Med høyere startlønn kan du nå slutten av tabellen etter tre år, og dermed ikke få noe automatisk opprykk det fjerde året. Under ser du et eksempel på lønnsutviklingen for en stipendiat med startlønn på 507.600 (lønnstrinn 56 på den andre avtalen), forutsatt samme sentrale/lokale tillegg som i forrige eksempel:

Siden alle midlene i oppgjøret går til lokale forhandlinger blir den lokale lønnspolitikken enda viktigere. Våre tillitsvalgte jobber for at lønnspolitikken også ivaretar stipendiatene.

Lønn i andre sektorer

Lønnsstigen gjelder ikke utenfor statlig sektor. Er du stipendiat ved en privateid forskningsinstitusjon eller i et helseforetak, er lønnsvilkårene dine regulert i lokal tariffavtale, eller i arbeidsavtalen din.

Sist oppdatert: 29. juni 2021