Alle stipendiater som begynte etter 1. mai 2019 skal ha en årslønn på minimum 479.600 kroner.

Minimumslønnen gjelder ikke stipendiater som begynte før 1. mai 2019. Det er viktig å huske på at dette er en minimumslønn, ikke normert lønn. Det er mulig å forhandle om høyere startlønn.

Stipendiater i statlig sektor er også omfattet av et lønnsstigesystem. Dette systemet erstattet det gamle systemet med lønnsrammer i hovedoppgjøret i 2018. Stillingskodene 1017 Stipendiat og 1476 Spesialistkandidat er på en egen stige, som gjelder bare dem. Denne stigen gir dem en årlig lønnsøkning på tre prosent i inntil fire år. Tillegget gis etter ansiennitet i stillingen, som regnes fra den 1. i måneden for tiltredelse.

Medlemmer i andre hovedsammenslutninger enn Akademikerne, og de som ikke er organisert noe sted, følger en annen hovedtariffavtale. I den andre avtalen finnes fortsatt systemet med lønnstrinn og lønnsrammer. De har også automatiske opprykk.

At stipendiatene er på en lønnsstige med 3 prosent årlig lønnsøkning i fire år er selvsagt ikke til hinder for at de kan få tillegg i lokale forhandlinger. Tvert imot – de er fullverdige arbeidstakere, og skal likestilles med øvrige ansatte i forhandlingene.

Selv om systemene er ulike, blir resultatene tilnærmet like. Under ser du et eksempel på lønnsutviklingnår lønnstrinnene på den andre avtalen blir verdt 7000 kr mer i året, mens våre medlemmer får 7000 kroner i året i lokale tillegg:

Fordi de årlige lønnstilleggene beregnes ut fra faktisk lønn i den vår avtale, vil alt du forhandler deg til av høyere startlønn også få ekstra effekt gjennom hele stipendiatperioden. Det er dermed svært viktig å prøve å forhandle opp startlønnen.

Siden vår avtale beregner tillegg i prosent istedenfor etter en tabell, har den også en potensiell oppside. Dersom du klarer å forhandle deg til høyere startlønn, vil du på vår avtale likevel få lønnsøkning hvert år i inntil fire år. På den andre avtalen, hvor tilleggene beregnes etter en tabell, er det slik at tabellen har en definert slutt. Med høyere startlønn, kan du nå slutten av tabellen etter tre år, og dermed ikke få noe automatisk opprykk det fjerde året. Under ser du et eksempel på lønnsutviklingen for en stipendiat med startlønn 496.100. 

Siden alle midlene i oppgjøret går til lokale forhandlinger blir den lokale lønnspolitikken enda viktigere. Våre tillitsvalgte jobber for at lønnspolitikken også ivaretar stipendiatene.

Lønn i andre sektorer

Lønnsstigen gjelder ikke utenfor statlig sektor. Er du stipendiat ved en privateid forskningsinstitusjon, er lønnsvilkårene dine regulert i lokal tariffavtale, eller i arbeidsavtalen din.

 

Sist oppdatert: 28. januar 2021