Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en kvinnelig forsker i verneutstyr som holder en timeglass

Råd og tips

Forlengelse av stipendiatperioden grunnet fravær og permisjon

Publisert: 12. feb. 2019

I noen tilfeller kan stipendiatperioden forlenges. Her kan du lese om mer om vilkårene for forlengelse.

Alle former for fravær som er hjemlet i lovgivning eller tariffavtale gir rett til forlengelse av stipendiatperioden. Blant annet gjelder det sykefravær, foreldrepermisjon, omsorgs- og velferdspermisjon, permisjon ved avtjening av militærtjeneste, og permisjon ved organisasjonsverv.

Godkjent fravær

Redusert arbeidstid på grunn av helsemessige, sosiale og velferdsmessige årsaker, gir også rett til forlengelse av stipendiattiden. Det er ikke lenger et krav om at fraværet må ha vart i minimum to sammenhengende uker.

Retten til forlengelse følger av lov og forskrift. Det er likevel slik at du som stipendiat må følge med på fraværet ditt og dokumentere alt som kan dokumenteres. For eksempel med sykmelding, bekreftelse på heimevernstjeneste eller lignende. Du bør også kontakte din nærmeste leder og be om forlengelse av stipendiattiden umiddelbart etter fravær. Det er alltid enklere å få til forlengelsen med en gang, enn om du venter til slutten av stipendiatperioden din.

Vikariat

Selv om stipendiatperioden som hovedregel ikke skal avbrytes, er det mulig å få permisjon fra stipendiatstillingen for å gå inn i kortvarig vikariat i undervisningsstilling, forskerstilling, utenlandsstipend og liknende. Vikariatet kan ha en varighet på inntil seks måneder. Da forlenges ansettelsesperioden tilsvarende.

Arbeidsgiver avgjør

Arbeidsgiver kan også forlenge stipendiatperioden i særskilte tilfeller, hvis arbeidet har blitt forsinket på grunn av særlige omsorgsbelastninger eller uforutsette hindringer av arbeidsmessig art, som ikke skyldes stipendiaten. Det kan for eksempel være mangelfull eller utilfredsstillende veiledning, og tildeling av langvarige eller uforholdsmessige store prosjekter. I disse tilfellene er forutsetningen for forlengelse at du vil kunne fullføre doktorgradsutdanningen innen utløpet av forlengelsen.

Det er arbeidsgiver som avgjør om stipendiatperioden skal forlenges. Det er vanlig at de enkelte institusjonene har egne retningslinjer om hvor og hvem søknaden om forlengelse skal sendes til, og hva søknaden skal inneholde. Har du spørsmål i forbindelse med dette, kan du derfor i første omgang ta kontakt med din institusjon. Du kan også be våre lokale tillitsvalgte om hjelp.

Kontakt juridisk avdeling

Juridisk vakttelefon 

Tlf. 22 94 75 00

Kontaktperson for stipendiater i Tekna 

Alexander S. Iversen 
Rådgiver, Tekna Stat
Tlf. 932 14 492

Les også