I noen tilfeller kan stipendiatperioden forlenges. Her kan du lese om mer om vilkårene for forlengelse.

Alle former for fravær som er hjemlet i lovgivning eller tariffavtale gir rett til forlengelse av stipendiatperioden. Blant annet gjelder det sykefravær, foreldrepermisjon, omsorgs- og velferdspermisjon, permisjon ved avtjening av militærtjeneste, og permisjon ved organisasjonsverv.

Redusert arbeidstid på grunn av helsemessige, sosiale og velferdsmessige årsaker, gir også rett til forlengelse av stipendiattiden. Det er likevel et krav om at fraværet må ha vart i minimum to sammenhengende uker. Ved for eksempel sykefravær, må sykemeldingen din dokumentere en sammenhengende sykeperiode på 14 dager for at du skal ha rett til forlengelse.

Ved kortere sykefravær enn to uker, bør belastningen fordeles forholdsmessig mellom doktorgradsutdanningen og pliktarbeidet. De enkelte institusjonene kan ha egne retningslinjer som også gir rett til forlengelse av stipendiatperioden ved kortere fravær enn to uker. Det kan derfor være lurt å forhøre seg om hvilken praksis som gjelder der du jobber.

Videre er det slik at flere kortvarige, gyldige fravær på under to uker, kan gi grunnlag for reduksjon av pliktarbeidsdelen, hvis det er nødvendig for at du skal kunne fullføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden. Det er derfor viktig at du både følger med på og dokumenterer alt fraværet ditt.

Selv om stipendiatperioden som hovedregel ikke skal avbrytes, er det mulig å få permisjon fra stipendiatstillingen for å gå inn i kortvarig vikariat i undervisningsstilling, forskerstilling, utenlandsstipend og liknende. Vikariatet kan ha en varighet på inntil seks måneder. Da forlenges ansettelsesperioden tilsvarende.

Arbeidsgiver kan også forlenge stipendiatperioden i særskilte tilfeller, hvis arbeidet har blitt forsinket på grunn av særlige omsorgsbelastninger eller uforutsette hindringer av arbeidsmessig art, som ikke skyldes stipendiaten. Det kan for eksempel være mangelfull eller utilfredsstillende veiledning, og tildeling av langvarige eller uforholdsmessige store prosjekter. I disse tilfellene er forutsetningen for forlengelse at du vil kunne fullføre doktorgradsutdanningen innen utløpet av forlengelsen.

Det er arbeidsgiver som avgjør om stipendiatperioden skal forlenges. Det er vanlig at de enkelte institusjonene har egne retningslinjer om hvor og hvem søknaden om forlengelse skal sendes til, og hva søknaden skal inneholde. Har du spørsmål i forbindelse med dette, kan du derfor i første omgang ta kontakt med din institusjon. Du kan også be våre lokale tillitsvalgte om hjelp.

Sist oppdatert: 15. februar 2019