Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
den ene gode ideen

Råd og tips

Jusvakta: En solskinnshistorie om IPR

Tekst av juridisk avdeling Oppdatert: 27. feb. 2021

Medlemmer i Tekna kan få gratis juridisk hjelp. Her er en av mange solskinnshistorier jusvakta kan fortelle om:


La oss kalle ham Terje. Tekna-medlem, teknologikompetent og dyktig. For flere år siden gjorde Terje en oppfinnelse mens han var ansatt i et større selskap. Terje gjorde det som mange oppfinnere gjør, han meldte fra om oppdagelsen, overførte rettigheten til arbeidsgiver som deretter fikk innvilget patent på oppfinnelsen.

Det verken Terje eller arbeidsgiver visste da, var at oppfinnelsen skulle vise seg å bli verdifull. Verdien viste seg delvis i form av at arbeidsgiver kunne spare mye penger på egen produksjon, men patentet var også mulig å lisensiere ut til andre mot vederlag.

Terje fikk etter hvert tildelt en månedslønn i ekstra honorar som takk for vel utført arbeide. Dette syntes han var lite sammenliknet med de verdier oppfinnelsen viste seg å representere. Han prøvde først selv å forhandle frem et høyere vederlag, men uten hell.

Bistand fra advokat

Han tok deretter kontakt med et eksternt advokatfirma. De jobbet med saken i nesten år, men uten at partene kom frem til en løsning, annet enn at Terje fikk presentert en saftig regning for utført arbeide.

Terjes kone, som også er Tekna-medlem, tipset ham derfor om at advokatene i Tekna hadde både ekspertise og god erfaring i å fremme vederlagskrav for oppfinnelser.

Tvisten om rimelig vederlag for oppfinnelsen ble derfor bragt inn for Meklingsnemnda for oppfinnelser. Dette er et særlig og kompetent tvisteløsningsorgan som behandler vederlagsspørsmål i mekling mellom partene. Ved siden av en oppnevnt tingrettsdommer fra Oslo tingrett, består nemnda av to faste medlemmer, sekretær og to teknisk sakkyndige. Nemnda fremmer etter muntlig forhandling et forslag til løsning, der det er aktuelt, som partene kan vedta eller forkaste.

Terje fikk medhold i nemnda om at han var oppfinner, at Eureka-momentet hadde skjedd under ansettelsen, men at bidraget var ekstraordinært fra hans side. Nemnda foreslo deretter at Terje skulle tilbys et solid oppgjør som gjorde ham både gjeldfri og til en holden mann.

Terje uttalte til slutt at han heretter skulle høre mer på sin kone, og at han selvsagt skulle benyttet Teknas advokater fra starten av. Det mener vi er et godt råd :-)