Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
3D-graf i grønt, gult og rødt

Råd og tips

innskuddspensjon: Hva fikk Tekna-medlemmer?

Tekst av Anders Kvam og Tom Erik Aabø Publisert: 18. feb. 2022

88 % av Teknas medlemmer har innskuddspensjon. Hva er minimum- og maksimumsinnskudd og hvor mye har gjennomsnittsmedlemmet?

Innskuddspensjon er den dominerende pensjonsordningen i privat sektor. Dette gjelder også for Teknas medlemmer. Teknas arbeidsvilkårsundersøkelse sendes ut til alle tillitsvalgte i privat sektor hvert andre år. Undersøkelsen viser at omtrent 88 % av både bedriftene og medlemmene har innskuddspensjon høsten 2021.

Minimum og maksimum

Lovpålagt minsteinnskudd er 2 % av lønn opp til 12 ganger G (grunnbeløpet G justeres hver 1.mai).

Sjekk pensjonen din

Vår enkle kalkulator viser hvor mye din arbeidsgiver betaler årlig for deg. 

Det er også begrensinger på hvor høye innskuddene kan være. Den maksimale innskuddssatsen er 7 % av lønn opp til 7,1 G og 25,1 % av lønn fra 7,1 til 12 G. Det er dermed mulig å ha vesentlig høyere innskuddssats (inntil 18,1 %) for lønn over 7,1 G. Dette skyldes at nye opptjeningsregler i folketrygden ikke gir noen uttelling for den delen av lønna som overstiger 7,1 G. Arbeidsgiver kan kompensere for dette i tjenestepensjonsordningen slik at samlet innskudd i folketrygden og innskuddspensjon blir likt for ulike lønnsnivå.

Figur 1
Figur 1: Maksimale innskuddssatser sammen med opptjeningssatsen i folketrygden.

Innskudd for lønn opp til 7,1 G

Det er svært få medlemmer som har en innskuddssats som er lavere enn 5 % for lønn opp til 7,1 G. Samlet gjelder dette omtrent 3 %, se  figur 2. Vanligst er innskuddssats på mellom 5 og 6 %. Nesten en av tre har den maksimalt tillatte innskuddssatsen på 7 %. Gjennomsnittlig innskuddssats for lønn opp til 7,1 G er 5,9 %.

Innskudd for lønn fra 7,1 til 12 G

Innskuddssatsen over 7,1 G er særlig viktig for Tekna-medlemmer grunnet høy lønnsutvikling. Teknas lønnsstatistikk viser at gjennomsnittslønna har passert 7,1 G etter 6 år i arbeidslivet. Omtrent en av tre medlemmer har maksimalt eller nær maksimalt innskudd (22 til 25,1 %), se figur 3. Gjennomsnittlig innskuddssats for lønn fra 7,1 til 12 G er 16,3 %.

Satsene er korrelerte

Det er en positiv sammenheng mellom innskuddssats under og over 7,1 G, kalt lav og høy i tabellen nedenfor. Gitt innskudd mellom 5 og 6 % er det stor variasjon når det gjelder innskudd over 7,1 G. På toppen ser vi at 7 % innskudd under 7,1 G domineres av minst 22 % innskudd over 7,1 G.

Sparing fra første krone

Det er etter 30. juni 2022 ikke lenger lovlig å holde den første G-en av lønna utenfor når pensjonsinnskudd beregnes. Det er omtrent 75 % av medlemmene som har innskudd fra første krone høsten 2021. En av fire har innskudd for kun lønn over 1 G. Statistikken her gjelder både innskudd fra første krone og fra 1 G.

Undersøkelsen viser at de bedriftene som har innskudd fra første krone ofte også har høyere innskuddssatser. Bedrifter med innskudd fra første krone har gjennomsnittlig innskuddssats på 6,0 % for lønn opp til 7,1 G og 17,3 % for lønn fra 7,1 G. Tilsvarende innskuddssatser for de øvrige er henholdsvis 5,4 og 13,3 %. Mange bedrifter som ennå ikke har sparing fra første krone bør derfor også vurdere økte innskuddssatser når ordningen justeres til de nye reglene, dersom de ønsker å være konkurransedyktige på pensjon.


Sulten på mer info sjekk: Erfaren i arbeidslivet

Les også