Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Folketrygdens alderspensjon

Publisert: 26. feb. 2015

Her får du informasjon om folketrygden, og hvordan den slår inn for deg.

Pensjonsreformen

Vi fikk nye regler for alderspensjon fra folketrygden 1.1.2011.

Når det gjelder opptjening av pensjon, vil noen være omfattet av gamle regler og noen av nye regler, og noen av en kombinasjon av disse. Reformen  innføres gradvis, og hvilket år du er født avgjør hvilke regler som skal legges til grunn for opptjening av din alderspensjon.

  • Er du født i 1953 eller tidligere: pensjonsberegning etter de gamle reglene.
  • Er du født mellom 1954 og 1962: pensjonsberegning delvis etter gamle regler og delvis etter nye regler.  
  • Er du født i 1963 eller senere: pensjonsberegning fullt ut etter de nye reglene.

Nye opptjeningsregler innebærer blant annet at du tjener opp pensjon med 18,1 % av din lønn opp til 7,1 G (gjeldende sats). Alle år du er i arbeid og mottar inntekt mellom 13 år og 75 år teller med i din pensjonsopptjening og pensjonsbeholdning. Etter de gamle reglene får du uttrykt din pensjonsopptjening i pensjonspoeng. Det er de 20 årene med høyest inntekt som er avgjørende for hvor stor din pensjon blir.

Alle alderspensjonister blir berørt av de nye reglene for regulering av pensjon. Reformen innebærer blant annet fleksibelt uttak av alderspensjon mellom 62 år og 75 år. Uttak fra 62 år forutsetter at du har nok opptjening.

  • Du kan velge fullt uttak av alderspensjon eller ta ut gradert alderspensjon  med 20, 40, 50, 60 eller 80%.
  • Du kan fritt kombinere arbeid og pensjon uten avkorting i pensjonen.  
  • Alderspensjonen blir levealdersjustert, pensjonen blir m.a.o. justert mot forventet levealder i befolkningen. 

For mer informasjon: www.nav.no

Egen sparing

Teknas anbefaling er: Undersøk tidlig i yrkesperioden hva du ligger an til å få i pensjon. Vurder deretter hvilket behov du har for å ”spare til alderdommen”.

 

Les også