Jeg får nye oppgaver og mer ansvar på jobben. Hva kan jeg forvente i lønnstilbud?

Det er ikke alltid at arbeidsgiver tenker på at økt ansvar og nye oppgaver også bør gi høyere lønn.

Hvis du får tilbud om nye oppgaver på jobben er du i en forhandlingsposisjon. Sjefen din ønsker at du skal gjøre noe nytt. Det er et godt utgangspunkt for å be om lønnsforhøyelse. Ta en hyggelig prat med sjefen din når din nye rolle er noenlunde klarlagt og spør om lønn.  

Forbered deg godt

Hva bør du tenke på før lønnspraten? Det er vanlig at ansatte som utfører tilnærmet like oppgaver også er noenlunde likt plassert lønnsmessig –

justert for erfaring og fartstid.  For deg som er ny i oppgavene er det derfor greit å vite litt om lønnsnivået til de andre.  Hvis det er en tillitsvalgt på jobben din kan han eller hun hjelpe deg med å finne ut av det. Hvis du ikke har tillitsvalgt bør du spørre arbeidsgiver om hva som er det vanlige nivået for stillingstypen.

Uansett er det sjelden at arbeidsgiver gir et tilbud som er altfor lavt. Arbeidsgiver vil gjerne at folk skal trives på jobb og at ansatte opplever at de blir rettferdig behandlet. Men ofte har de litt å gå på. Vi anbefaler derfor at du alltid tar en prat med sjefen om lønnstilbudet du har fått og hører om de kan gi litt mer. Gjør det på en hyggelig måte, si at du setter pris på nye og spennende oppgaver, og husk at det verste svaret du kan få er «nei».

Ikke send epost!  Skriftspråk fremstår som mye mer firkantet. I verste fall kan du fremstå som kravstor og kranglete, som er lite positivt.

Ikke vent

Noen ganger sier arbeidsgiver  at de vil vente til de årlige lønnsforhandlingene med å gi ny lønn. Tekna fraråder å akseptere dette. Du vil jo vite hvor mye det lønner seg å ta fatt på nye oppgaver før du sier ja. I det du aksepterer endringene uten å vite hva du kommer til å tjene, mister du forhandlingsposisjonen din.  

Lønnstillegg ved jobbskifte skal tas fra tidspunktet du får nye oppgaver.  De ordinære lønnsforhandlingene skal gi lønnsutvikling til alle, og tillegget vurderes etter måten du utfører dine ordinære oppgaver. Å skifte oppgaver er ikke ordinært, Det er ekstraordinært. Og ekstraordinære endringer skal tas utenfor de ordinære årlige lønnsforhandlingene.  Din tillitsvalgte kan hjelpe deg i en slik situasjon.

 

Andre ofte stilte spørsmål

Publisert: 5. desember 2018