Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
illustrasjonbilde av to identiske personer som sitter i hver sin stol
Nei, identiske personer i statistikk er ikke som på bildet.

Råd og tips

Forklaring på ord og begreper om lønn

Oppdatert: 18. des. 2022

Hva er medianlønn, og hva menes med aritmetisk middel? Og hva er egentlig forskjellen på vekst i gjennomsnittslønn og gjennomsnittlig lønnsvekst? Vi har samlet de oftest brukte ordene og begrepene om lønn.

Hva er medianlønn?

Dersom man stiller alle svarene om lønn opp på en lang rekke rangert fra lav til høy, vil medianlønn være den lønnen som befinner seg midt i rekka.

Hva er aritmetisk middel?  

Det er det samme som gjennomsnittslønnen i et utvalg.  Da tar man alle svarene om lønn og summerer lønnstallene, og deler på antall mennesker i det utvalget.  Dette gjelder for eksempel på tabellene der vi ser på lønn per eksamensår.

Hvordan beregnes vekst i gjennomsnittslønn?

Dette er en beregning av hvor mye gjennomsnittslønnen i en populasjon (for eksempel Teknas medlemmer i privat sektor) er endret fra et år til et annet.  

Tallet påvirkes av hvor mye sammensetningen i populasjonen har endret seg siden forrige måletidspunkt. Dette gjelder f.eks. hvis mange unge kommer til i en populasjon, og mange eldre arbeidstakere går ut. Da vil snittet trekkes ned, fordi yngre har et lavere lønnsnivå enn eldre arbeidstakere. Med andre ord vil det normalt være slik at veksten i gjennomsnittslønna beregnet på bevegelig populasjon ikke fullt ut fanger opp den faktiske lønnsveksten på personnivå.

Tekna beregner derfor også lønnsvekst korrigert for endringer i alderssammensetningen (ulikt antall personer pr eksamenskull i år og i fjor).

Hvis populasjonen er sammensatt tilsvarende det som var ved forrige måletidspunkt, vil vekst i gjennomsnittslønn være det samme som gjennomsnittlig lønnsvekst.

Hva er gjennomsnittlig lønnsvekst?

Dette er summen av lønnsjusteringer og virkningene av stillingsopprykk, jobb bytte etc. som har skjedd i siden 1. oktober i fjor. Med andre ord: Hvor mye lønnen har endret seg for sammenlignbare medlemmer, målt fra et tidspunkt til et annet.  

Hva betyr identiske personer?

Dette betyr at man ser på svar fra personer som har svart på forrige tilsvarende undersøkelse, og sammenligner med svarene de gir nå. Med andre ord: Medlemmer som er som er med i statistikkgrunnlaget begge år, for eksempel både i 2021 og 2022.

Hvordan leser jeg begrepene i Teknas lønnsstatistikk?

Det er flere begreper som går igjen i Teknas lønnsstatistikk og hvordan vi forklarer denne. Her er uttrykkene oftest brukt for å beregne din lønn.

Hva er gjennomsnitt?

Gjennomsnitt, også kalt aritmetisk middel, er det vanlige gjennomsnittet av en mengde tall, dvs. summen av alle tallene dividert med antall tall.

Hva er nedre kvartil?

25 % av medlemmene har lavere lønn og 75 % har høyere lønn.

Hva er medianlønn

50 % av medlemmene har lavere lønn og 50 % har høyere lønn.

Hva er øvre kvartil?

75 % av medlemmene har lavere lønn og 25 % har høyere lønn.

Hva er 90-persentil?

90 % av medlemmene har lavere lønn og 10 % har høyere lønn.

Lurer du på noe mer om lønn?

Våre jurister hjelper deg som er Tekna-medlem med spørsmål om din lønn. Kontakt våre jurister for bistand her. 

Les også