Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Forhandling mellom 2 personer

Sånn fremmer du krav til lønnsforhandlingene i staten

Her finner du argumentene du trenger når du skal utforme ditt individuelle lønnskrav.

Du skal levere ditt lønnskrav til din tillitsvalgte. Det må være detaljert nok til at din tillitsvalgte klarer å tale din sak i forhandlingene.

Hvis virksomheten har et eget kravskjema, bør dette brukes. Ellers kan du bruke dette fra Tekna:

Argumenter for lønnskravet

I begrunnelsen din bør du ta utgangspunkt i den lokale lønnspolitikken, slik at du bruker de samme kriteriene som arbeidsgiver legger vekt på.

Vi har også samlet ulike argumenter du kan bruke. Vi gjør oppmerksom på at argumentene ikke står i prioritert rekkefølge, og ikke alle argumenter er aktuelle for alle stillingsgrupper:

Stillingsvurdering

 • Kompetansekrav
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Psykisk arbeidsmiljø
 • Lederansvar
 • Økonomisk ansvar
 • Teknisk eller faglig ansvar
 • Personalansvar
 • Grad av selvstendighet
 • Grad av ensformighet
 • Ansvar for tekniske innretninger
 • Krav til omstilling og fleksibilitet
 • Etterspørsel i markedet eller markedslønnsnivå
 • Stillingsvurderinger kan gjøres for en enkelt stilling eller gruppe av stillinger
 • Medieoppmerksomhet
 • Hvem stillingen rapporterer til
 • Skal/kan stillingsinnehaveren representere virksomheten, for eksempel i forhold til andre virksomheter i utvalg, i kontraktsforhandlinger, i forhold til presse etc.

Personvurdering

 • Resultater, helst i forhold til oppsatte, omforente krav
 • Utdanning, erfaring
 • Ansiennitet
 • Dyktighet
 • Initiativ
 • Omstillingsevne
 • Lederegenskaper
 • Fleksibilitet
 • Problemløseregenskaper
 • Utviklingsmuligheter
 • Evne til å kommunisere
 • Evne til å tåle stress
 • Krav til tempo og nøyaktighet
 • Evne til å administrere

Markedsvurdering

 • Hvilken lønn krevde de som sist søkte sammenlignbar stilling
 • Hvilken lønn fikk de som sist søkte sammenlignbar stilling
 • Antall kvalifiserte søkere på stillinger siste X måneder
 • Er kvalifikasjonskravene satt ut fra hva man reelt trenger eller ut fra hva man antar at søkerne har av kvalifikasjoner
 • Utlyste stillinger, også i andre sektorer, men i det samme geografiske område
 • Antall ubesatte stillinger i virksomheten
 • Restanser – virksomhetens planer
 • Konsulentbruk
 • Beregning av det antall personer er ansatt kortere tid, for eksempel mindre enn 3 år
 • Framtidsutsikter, for eksempel skal det settes i gang større prosjekter i virksomheten, i andre virksomheter, privat eller kommunal sektor som krever Tekna-kompetanse.
 • Alderssammensetningen i virksomheten.
 • Utdanningskapasiteten innen aktuelle fagkategorier.