Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tre mennesker jobber i en labor

Avlyst sommerjobb? Dette må du sjekke

Tekst av Sondre Tallaksrud Publisert: 16. apr. 2020

Har du fått beskjed om at sommerjobben utgår? Tekna mener at arbeidstakers oppsigelsesvern, også gjelder før tiltredelsen.

Koronapandemien har medført endringer i mange arbeidsgiveres behov for arbeidskraft.

Noe som har medført at Tekna får flere henvendelser fra medlemmer som opplever at arbeidsgiver allerede nå ønsker å avlyse arbeidsavtaler om sommerjobb.  

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke oppsigelse av en arbeidsavtale før avtalt tiltredelsestidspunkt. Det er også uklart i hvor stor grad vernehensynene som begrunner arbeidsmiljølovens oppsigelsesregler gjør seg gjeldende før arbeidstaker har startet i stillingen. 

– Vi mener at arbeidstakers oppsigelsesvern i arbeidsforhold etter arbeidsmiljøloven, også gjelder før tiltredelsen, sier Anne Cathrine Hunstad, som er leder for Juridisk avdeling i Tekna.

Må si opp på riktig måte 

Hun forteller at dersom ikke arbeidsgiver likevel ikke kan tilby deg sommerjobb, må arbeidsgiver gå til ordinær oppsigelse av avtalen.

–Dette krever saklig grunn, og arbeidsgiver må dermed sannsynliggjøre at det foreligger et bedriftsøkonomisk begrunnet behov for oppsigelsen. Dersom koronapandemien medfører at det ikke lenger er mulig for arbeidsgiver å sysselsette deg som planlagt, vil dette kunne være en saklig grunn for oppsigelse, sier hun.

Oppsigelsestid og kompensasjon

Får du en oppsigelse før du tiltrer, gjelder også avtalens oppsigelsesfrist, uansett om du ikke har startet i jobben. 

Om det ikke står noe spesifikt om oppsigelsestid i avtalen, gjelder det i henhold til arbeidsmiljøloven en oppsigelsestid på en måned. I oppsigelsestiden har arbeidsgiver også lønnsplikt. Arbeidsgiver plikter å betale lønn tilsvarende oppsigelsestiden, gjeldende fra tidspunktet man etter avtalen skulle begynt i stillingen, sier Hunstad.

– I utgangspunktet vil arbeidstaker også ha arbeidsplikt i perioden han eller hun mottar lønn. Det er neppe praktisk at denne arbeidsplikten blir gjeldende, men dette må avklares med arbeidsgiver, legger hun til.

Anne Cathrine Hunstad
TA KONTAKT: Anne Cathrine Hunstad ber de som har rett på penger, men ikke har fått det innvilget ta kontakt med Tekna.

– Ta kontakt med Tekna

Hvis arbeidsgiveren ikke formelt sier deg opp, men viser til at de ikke har jobb til deg, bør du gå i dialog med arbeidsgiver og be om en oppsigelse og lønn i oppsigelsestiden.  

– I praksis kan dette ofte løses på minnelig vis ved at arbeidsgiver gir arbeidstaker en økonomisk kompensasjon uten at arbeidstaker behøver å begynne i jobben, sier Hunstad,

Argumenter i denne sammenhengen kan være at oppsigelsen skaper en uforutsigbarhet for deg økonomisk, samt at du har liten tid på å finne deg ny relevant jobb. Alternativt kan dere avtale at oppstarten for arbeidsforholdet utsettes til et senere tidspunkt.  

– Dersom arbeidsgiver ikke går med på en løsning og hever avtalen uten å betale deg i oppsigelsestiden, kan du ta kontakt med Tekna for en nærmere vurdering av saken, sier hun.

Les også