Dette kurset tilrettelegger for faglig oppdatering og nettverksbygging for personell som er involvert i planlegging og utførelse av vernsystemer for energiforsyningsanlegg. Vern og kontrollanlegg i energiproduksjon, transmisjon og distribusjon. Introduksjon til standarden IEC61850.

Meld meg på

Kurset tar utgangspunkt i en stor eksempelstasjon og beskriver krav til vern samt aktuelle verntyper/vernløsninger for de enkelte anleggsdeler i stasjonen. Sentrale emner innen fagfeltet vern og kontrollanlegg blir på denne måten trinnvis gjennomgått for områdene transmisjon, distribusjon og energiproduksjon.

Det blir videre gitt en introduksjon til standarden for automasjons-design av transformatorstasjon, IEC 61850, også kalt «ryggraden i fremtidens kontrollsystem».

«Vern og kontrollanlegg» går over tre dager, holdes på norsk og er uten leverandørpreferanser.

Sentrale temaer:

 • Generelt om vernsystemer
 • Myndighetskrav, hoved- og reservevern, måleprinsipper
 • Måletransformatorer - egenskaper og dimensjonering
 • Systemjordingens påvirkning på vernsystemet
 • Ledningsvern i transmisjonsnettet
 • Samleskinne- og bryterfeilvern
 • Transformator- og reaktorvern
 • Vern av kondensatorbatterier
 • Ledningsvern i distribusjonsnettet
 • Generatorvern
 • Vern i nett med distribuert generering
 • Innkoblingsautomatikk
 • Releplanlegging og verninnstillinger
 • Regulering av Petersenspoler og transformator lastkobler.
 • IEC61850 og kontrollanlegg - kommunikasjonsstruktur, hjelpemiddel og dokumentasjon
 • Fremtidsutsikter – fulldigitale stasjoner
Skriv ut

Tirsdag 9. juni

09:00

Registrering av deltakerne

09:30

Vernsystemer generelt

Stein Ingebrigtsen, Statnett

10:00

Systemjording

Stein Ingebrigtsen, Statnett

10:40

Pause

11:00

Måletransformatorer - en vital del av vernesystemet

 • Strømtransformatorer
 • Spenningstransformatorer
 • Ikke konvensjonelle måletransformatorer

Stein Ingebrigtsen, Statnett

11:15

Pause

12:15

Presentasjon eksempelstasjon

Stein Ingebrigtsen, Statnett

12:30

Lunsj

13:30

Vern for direktejordet system - 300/420kV

Stein Ingebrigtsen, Statnett

14:10

Pause

15:40

Pause

16:00

Vern for direktejordet system - 300/420kV

 • Jordstrømvern
 • Innkoblingsautomatikk

Stein Ingebrigtsen, Statnett

17:00

Avslutning

18:00

Felles middag, frivillig, men krever egen påmelding

Onsdag 10. juni

09:00

Transformatorvern

 • Transformatorens egenskaper
 • Innkoblingsstrømmer
 • Differensialvern
 • Jordfeil differensialvern (REF)
 • Transformatorens vakter
 • Overlastvern
 • Øvrige vern

Zoran Gajic, Ph.D, ABB GA Products

10:15

Pause

11:30

Spenningsregulator

 • Trinnkoblerens egenskaper
 • Spenningsregulering for enkel transformator
 • Spenningsregulering for parallelle transformatorer

Zoran Gajic, Ph.D. ABB GA Products

12:30

Lunsj

13:15

Spoleregulator

Zoran Gajic, Ph.D. ABB GA Products

13:45

Kondensatorbatterivern

 • Oppbygging av kondensator- og filter-batterier
 • Innkoblingsstrømmer
 • Blokkering mot tilkobling
 • Differensialvern
 • Overlastvern
 • Ubalansevern
 • Øvrige vern

Zoran Gajic, Ph.D. ABB GA Products

14:30

Fasestyrt kobling

 • Innkoblingsstrømmenes påvirkning i elkraftsystemet
 • Styrt innkobling
 • Styrt frakobling

Zoran Gajic, Ph.D. ABB GA Products

15:00

Pause

15:15

Vern for isolert-/kompensert system - 66/132 kV

 • Distansevern
 • Jordfeildeteksjon
 • Innkoblingsautomatikk

Stein Ingebrigtsen, Statnett

16:15

Pause

16:30

Distribusjon og automasjon

 • Forenklet samleskinnevern
 • Jordfeildeteksjon
 • Vernfunksjoner med retning
 • Smarte nett - Automasjon og kommunikasjon

Einar Lamo, Siemens

18:30

Felles middag, frivillig, krever egen påmelding

Torsdag 11. juni

09:00

Generatorer

 • Generatorens egenskaper
 • Differensialvern
 • Stator jordfeilvern
 • Rotor jordfeilvern
 • Undermagnetiseringsvern
 • Frekvensvern
 • Spenningsvern
 • Etc.

Ronny Goin, Statkraft

10:00

Pause

10:15

Generatorer - fortsettelse

Ronny Goin, Statkraft

11:15

Pause

11:30

Releplanlegging

 • Prinsipper for releplanlegging
 • Rolle som systemansvarlig
 • Nettmodeller
 • Simuleringer
 • Innstillingsfilosofi

Lars Erik Strømsnes, Statnett

12:30

Lunsj

13:30

Kontrollanlegg

Prinsippiell oppbygging for eksempelsasjon:

-Konvensjonelle kontrollanlegg
-Nettverksbaserte kontrollanlegg
-Stasjonsdatamaskin eller Gateway
-Objektmaskinfunksjonalitet
-Styreprinsipp lokalt og fjernt
-Forriglinger kablet, sw-basert og hybrid
-Måleverdier - presentasjon lokalt og fjernt
-Kontrollanlegg med regulatorer
-Fjernstyringsvendere
-Automatiske funksjoner

Hans Kristian Muggerud og Leif Egil Dahl, Siemens

15:00

Pause

15:15

Kontrollanlegg

Topologi, IEC61850 og IT-sikkerhet:

-Topologiskisser for eksempelstasjon - IEC61850 - praktisk forklart -Redundans i stasjonsnettverket -Redundant stasjonsdatamaskin/Gateway -Redundant forsyning -Reduntante switcher -Hjelpeanlegg
-IT-sikkerhet - Beredskapsforskrift
-Brukertilgang
-Sikring av data - Backup/Restore
-Produkt- og systemsikkerhet
-Logging
-Distribusjonsnettet

Hans Kristian Aamodt Muggerud og Leif Egil Stene Dahl, Siemens

16:45

Oppsummering og avslutning

17:00

Avslutning / vel hjem

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

Tekna X: Bærekraftsjobber

30. jan.
kl. 18:00–19:30

Energi og klima

Brannforum 2020

4.–6. feb.