10.–11. nov. 2021

Teknas kurs i testledelse er utviklet for deg som vil lære hvordan du metodisk og strukturert leder test og kvalitet i et systemutviklingsløp.

Meld meg på

Du får innsikt i å styre testprosessene, organisere testmaterialet, samt å planlegge og følge opp testaktivitetene gjennom hele prosjektets livssyklus. Du lærer også hvorfor god ledelsesinformasjon basert på rapportering om systemets kvalitet er avgjørende.

I tillegg får du verdifulle råd for å lykkes med å lede et testteam og lære opp testerne i testmetodikk. Kurset er i stor grad basert på Sogeti sin egenutviklede testmetodikk TMap®

Som deltaker får du også den populære boken "Neils Quest", som er en beskrivelse om å være testleder.

Viktige tema på kurset:

 • Testleder-rollen – hva er viktig å fokusere på når
 • Testprosessen i systemutviklingsprosessen – fossefall eller smidig, eller begge
 • Teststrategi – hvordan skrive den basert på produktrisiko
 • Testerne – roller i og rundt et test-team
 • Feilhåndtering – hva er status på feilene
 • Rapportering og ledelse av test
 • Innføring i hvordan du planlegger, leder og evaluerer testen
 • Infrastruktur og data – hvem, hva, hvor

Testleder – en multikunstner med god kjennskap til systemutviklingsprosessen

Ledelse av prosjekter krever kunnskap innen mange ulike fagfelt, du må ha gode kommunikasjonsevner, god forståelse for fagområdet/forretning, kunne planlegge og ikke minst følge opp hele testprosessen. Dette kurset gir deg metoder og teknikker for å sikre god ledelse og styring av softvaretester.

Arbeidsform og kursledere

Kurset veksler mellom praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og teori forankret i aktuelle problemstillinger. Programmet følges ikke kronologisk, men tilpasses gruppens dynamikk og behov. Hensikten er at du skal kunne bruke kunnskapen dagen etter i egen jobb.

Det kan være greit å ta med egen PC.

Les mer om testledelse her

Målgruppe

Passer for alle som enten jobber, eller skal jobbe med, test og testledelse av software. Men det passer også for deg som jobber med test av hardware da det er såpass generelt at det kan brukes for all testing. Kjennskap til en metodikk og fagområdet testing vil kunne gi deg mye verdi i jobben. Du kan for eksempel være testkoordinator, testmanager, testansvarlig, testleder, prosjektleder med testansvar. Kurset forutsetter ingen spesielle forkunnskaper.

Det lønner seg å ta IT-kurs

Sørg for at du videreutvikler karrieren din i riktig retning med relevant, faglig påfyll!

Meld meg på

Se programDette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!


Det faglige innholdet i dette kurset er utarbeidet av Sogeti.

Skriv ut

Kursagenda – Todagerskurs

Testprosessen i systemutviklingsprosessen – fossefall eller smidig eller begge

 • Gjennomgang av en generell testprosess
 • Testing i en digital tidsalder – utfordringer og muligheter
 • Tester og testleders rolle i et agilt prosjekt – kvalitet i alle ledd og rytmen
 • Innføring i hvordan du planlegger, leder og evaluerer testen
 • Planlegging – forberedelser/spesifikasjon – testgjennomføring – avslutning og rapportering
 • Hva gir kontrakten av informasjon til testleder

Testleder rollen – hva er viktig å fokusere på når

 • Gode retningslinjer for ledelse av testprosessen
 • Hvordan sikre deg at virksomheten forstår viktigheten av å gjennomføre test – forankring
 • Estimater og måling
 • Produktrisiko

Teststrategi – hvordan skrive den basert på produktrisiko

 • Hvorfor teste?
 • Produktrisiko – din beste venn
 • Hvordan utarbeide en god teststrategi for prosjektet
 • Hva må strategien inneholde
 • Koordinering av teststrategien med andre involverte og interessenter
 • Teststrategi og testplan i et agilt perspektiv - lean fremgangsmåte
 • Valg av testnivåer: Enhetstest/ Integrasjonstest/ Systemtest/ Systemintegrasjonsstest/ Akseptansetest

 • Valg av testtyper: Regresjonstest, Ende til endetest, Ikke-funksjonelle tester som ytelse og sikkerhet og brukervennlighetstester

 • Infrastruktur og data – hvem, hva, hvor
 • Testmiljø og testdata

Testerne – roller i og rundt et test-team

 • Etablering av test-team og opplæring av testressurser
 • Kickoff
 • Allokering av ressurser
 • Testdesign
 • Testing

Rapportering og ledelse av test

 • Hva definerer en vellykket test
 • Testdekning og kvalitet
 • Statusrapportering
 • Sluttrapport

Feilhåndtering – hva er status på feilene

 • Hvordan bruke verktøy
 • Hvem "eier" feilene
 • Rapportering

Testplanen

 • Testdesign – hva skal testes
 • Definere hvilke egenskaper som skal testes

Testautomatisering

 • Hva bør automatiseres, i hvilken utstrekning og hvordan
 • Intelligent testautomatisering
 • Automatiseringstrekanten

Testverktøy

 • Hvordan finne ut hva som er relevante verktøy for din virksomhet
 • Når bør du kjøpe inn test- og oppfølgingsverktøy og når kan du bruke noe tilnærmet gratis som gjør jobben like godt
 • Maler og dokumenter
 • TPI – modenhetsmåling
 • Hvilket testforum burde du følge

Avslutning og oppsummering av kurset

Byggeklosser:

Testlederen, Oppdraget, Testorganisasjonen, Testplanen, Kost-/nytte-analyse, Teststrategi, Ytelsestesting, Angrepsmåter for testdesign, Crowdtesting, Testvariasjoner, Testleder i smidige miljøer, Permanent testorganisasjon, Modellbasert testing, Kvalitetspolicy, Testverktøy, Kvalitetsdrevet egenskaper, Integrert testogansisasjon, Innføring av testverktøy, Review av krav.

Dag 1: Regstrering fra kl 0830 med kaffe, te og lett frokost. 
Det faglige starter klokken 09.00. 

Dag 2: Oppstart klokken 09.00

Begge dagene avsluttes klokken 16.00. 

Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis og satt av ca. en time til god lunsj begge dager, fra kl. 11.30.

Det anbefales å ta med egen PC.

 • Anne Christine Knudsen

  Principal og avdelingsleder

  Sogeti Norge AS

  Anne Christine Knudsen har mer enn 30 års erfaring innen systemutvikling, kvalitetsledelse, testing, prosess og prosjekt. Hun har arbeidet som testleder for store offentlig og private selskaper i over 20 år.

  Hun har hatt ulike test rådgivningsoppdrag hos ulike store kunder og etablert metoder for smidige prosjekter hvor fokuset er på kvalitetsledelse. Agile Coaching og kursholder i «the Phoenix Project»

  I dag er Anne Christine leder for 35 konsulenter i Sogeti. Hun er utdannet på NITH med påbygning av PMP og ITIL og har vært ansatt i Sogeti siden august 2010.

  Tidligere arbeidsforhold omfatter: Oslo Kommune, Storebrand/If og Devoteam DaVinci, Skatteetaten, Nav, Altinn, Telenor, Norges Bank, Coop, Sykehuspartner.

  Anne Christines tips til testlederrollen:

  • Lede testoppgavene i et prosjekt og bidra til suksess for prosjeket
  • Prioritere basert på forretningsrisiko
  • Involvere og lede testerne mot felles mål
  • Hold orden på verktøy og rapportering

 • Neeru Bhardwaj

  Sjefskonsulent

  Sogeti Norge AS

  Neeru Bhardwaj har 13 års arbeidserfaring innenfor IT, derav 10 års erfaring innenfor test.

  Hun har også jobbet som datavarehusutvikler, testrådgiver, testledelse, del-prosjektleder og QA ansvarlig. Hun har ledet små og store team, også internasjonalt. Neeru har erfaringer fra både leverandør- og kundesiden. Hun har vært ansatt i Sogeti siden 2011.

  Tidligere arbeidsforhold omfatter: Santander Consumer Bank, Telenor, DNB NOR, UDE, Coop og Bisnode.

  Neerus tips til testlederrollen:

  • Rollebeskrivelse
  • Forankring
  • Planlegging
  • Teststrategi
  • Rapportering
  • Produkt risiko analyse
  • Kick off test - workshops

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

IKT

Data driven climate insight

Jan. 19 2021
17:00–19:00
Streaming, Nettbasert

IT og tele

Testledelse

22.–23. apr. 2021