Hvordan øke virksomhetens verdiskaping med sirkulær økonomi?

Meld meg på

Sirkulær økonomi har blitt et viktig begrep og verktøy i diskusjonen om bærekraftig utvikling, som kutt i klimagassutslipp og bevare biologisk mangfold. I dag blir ca. 9 % av verdens ressurser gjenbrukt i økonomien. De resterende 91% ender opp som avfall.

Gjennom dette kurset vil du få en bedre forståelse for hva sirkulær økonomi er og hvilke omstillinger det å ta vare på materialene i økonomien så lenge som mulig, vil kunne kreve.

Temaet bærekraftige- og sirkulære forretningsmodeller står sentralt og du vil få en innføring i hvordan bransjer og virksomheter kan gjøre de mest verdiskapende valgene, samt gjennomføre lønnsomme omstillinger og innovere i tråd med sirkulære prinsipper og strategier.

Kursets fokusområder og læringsutbytte:

 • Hva er det grunnleggende innen bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi?
 • Hva er sirkulær økonomi, sirkulære prinsipper og strategier?
 • Hvorfor er det behov for overgang til mer sirkulær økonomi, og drivere for dette?
 • Design som verktøy
 • Forretningsmodeller som utnytter potensialet for bærekraftig utvikling
 • Hvordan kan digital teknologi og reguleringer fra det offentlige spille en viktig rolle i en framtidig sirkulær økonomi?
 • Identifisere og analysere muligheter gjennom sirkulære prinsipper og strategier

Etter gjennomført kurs skal du ha fått en god forståelse for hva som skal til for å ta beslutninger ut fra et sirkulær økonomisk og forretningsmessig perspektiv, og hva som skal til for å bidra til å øke virksomhetens verdiskaping.

Forberedelse:

Se på årsrapporten til virksomheten hvor du jobber: Hva er strategien når det gjelder bærekraft? Har dere noen tanker eller planer rundt sirkulær økonomi, langsiktige eller kortsiktige? Forbered gjerne noen spørsmål.

Hvem passer kurset for

Dette kurset er for deg som har interesse av å lære om hvilke muligheter det er ved å tenke bærekraft og sirkulær økonomi.


Meld meg på

Se program

AvbestillingsreglerDette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!
Skriv ut

AGENDA

09.00 - 16.00

Dag 1: Sirkulær økonomi, Sirkulære prinsipper og Strategier

 • Hva er det grunnleggende innen bærekraftig utvikling, og sirkulær økonomi.
 • Hvorfor er det behov for overgang til mer sirkulær økonomi, og om drivere for dette.
 • Hva er sirkulær økonomi, sirkulære prinsipper og strategier.
 • Hvordan kan sirkulære prinsipper, som for eksempel design, bidra til økt sirkularitet og bærekraftige løsninger.
 • Hvilken betydning har overgangen til en mer sirkulær økonomi for virksomheten sin verdikjede.
 • Intro til bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller

09.00 - 16.00

Dag 2: Forretningsmodeller, Metode og Analyse

 • Hvordan utnytte potensialet for bærekraftig forretningutvikling og sirkulær økonomi gjennom nye forretningsmodeller.
 • Hvordan kan digital teknologi og reguleringer fra det offentlige spille en viktig rolle i en framtidig sirkulær økonomi?
 • Utvikling og kunnskap om sirkulære innovasjoner og bærekraftige konsepter. Samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer som forutsetning for realisering.
 • Identifisere og analysere muligheter gjennom sirkulære prinsipper og strategier. Planlegge ved hjelp av metodikk som vesentlighetsanalyse, strategiske kart, balansert målstyring og lønnsomhetsanalyser.
 • Hvordan tilnærme seg en holistisk helhetlig tankegang og se nye forretningsmuligheter?

GJENNOMFØRING:

Dag 1: Kl 9.00 Kursstart. Registrering og lett servering fra kl 08.30. Dag 2: Kl 9:00 Kursstart. Lett servering fra kl 8.30.

Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis. Lunsj begge dager kl. 11:30. Kurset avsluttes kl 16.00 begge dager.

Kurset gjennomføres som en blanding av teori og praksis. Det vil bli forelesninger, diskusjoner, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Det oppfordres til aktiv deltakelse for at du skal få mest mulig ut av kurset. Programpunktene blir ikke nødvendigvis fulgt i kronologisk orden.

 • Kari Håvåg Voldsund

  Førstelektor

  Høgskulen på Vestlandet

  Kari H. Voldsund er førstelektor innen teknologiledelse, innovasjon og entreprenørskap og jobber som foreleser og forsker ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi ved NTNU og har lang erfaring fra ulike lederstillinger innen salg og markedsføring i bedrifter som Hansa Borg, Kavli, Midelfart & Co og W. Giertsen. Voldsund har opparbeidet seg en bred forelesningserfaring innenfor fagområdene innovasjon, entreprenørskap, forretningsforståelse og endrings- og prosjektarbeid, og hun jobber også som foredragsholder, mentor for oppstartsselskaper og prosjektleder. Voldsund er konsulent og forsker i prosjektet Gründersporet sammen med Meland kommune, i tillegg til at hun bygger opp og leder forskningsgruppen Sustainability and Green Innovation ved HVL. Noe av Voldsunds forskningsbidrag er publisert i Research Handbook on Start-Up Incubation Ecosystems og Emerald Education + Training.

 • Tale Skjølsvik

  Professor/prodekan

  OsloMet - Storbyuniversitetet

  Tale Skjølsvik har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som professor ved Institutt for Informasjonsteknologi ved OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge.

  Skjølsvik har erfaring som konsulent fra Bain & Company i Stockholm og Gemini Consulting (nå Cap Gemini). Hun har også bred forelesererfaring innen digital transformasjon, strategi, markedsføring, entreprenørskap og økonomi på bachelor- og masternivå.

  Hennes forskningsinteresser inkluderer strategi i kunnskapsintensive tjenestebedrifter, digitalisering i arbeidslivet og innkjøp av konsulenttjenester.

  Skjølsvik har publisert artikler i en rekke ledende internasjonale tidsskrifter.

 • Judit Johnstad Bragelien

  Høyskolelektor

  Høgskulen på Vestlandet

  Judit er Høyskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet og er blant annet emneansvarlig og underviser i Bærekraft og Sirkulær økonomi, i tillegg til områder innen Innovasjon og entreprenørskap i praksis, strategi og forretningsutvikling, endringsledelse og prosjektarbeid, samt teknologiledelse.

  Hun er utdannet Siviløkonom med Master i Økonomi og administrasjon ved NHH med hovedprofil innenfor Strategi og ledelse og støtteprofilen Brand management. Utredning: Teori og "best practice" for "customer co-creation" ved tjenesteinnovasjon.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: