Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
OPPSIKTSVEKKENDE: Bare ni prosent av verdens ressurser gjenbrukes i økonomien. Sirkulære forretningsmodeller øker verdiskapingen ved utnytte ressursene bedre – i stedet for at det ender som søppel.

Kursinnsikt

Derfor haster sirkulær økonomi for virksomheten din

Publisert: 13. apr. 2023

For å ha nok ressurser i fremtiden er vi avhengig av sirkulære forretningsmodeller.

«Sirkulær økonomi» er blitt et buzzord de siste årene, men det er også et viktig begrep og verktøy i diskusjonen om bærekraftig utvikling.

Hva betyr det, sånn egentlig?

– Enkelt forklart handler det om å utnytte ressursene best mulig slik at de varer lengst mulig, sier Kari Håvåg Voldsund, dosent og prodekan ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

– Vi må ta vare på verdien i materialene og produktene vi omgir oss med, og betrakte avfall som ressurser.

Utfordringen er å redusere vår avhengighet av stadig å hente ut nye ressurser fra naturen, og å utvikle løsninger for å beholde materialene i sirkulasjon.

– I det ligger det å bruke mindre og annerledes slik at vi kan redusere fotavtrykket så mye som mulig, sier Voldsund.

Hun er en av tre forelesere i kurset «Sirkulære forretningsmodeller», som lærer virksomheter å øke verdiskapingen med sirkulær økonomi. Med seg har hun Tale Skjølsvik, professor og prodekan ved OsloMet, og Judit Johnstad Bragelien, høyskolelektor ved HVL.

Mer enn bare ombruk

Foreleserne er tydelige og samstemte i sin tale: Vi kan ikke vente med å få til omstillingen til sirkulær økonomi. Ta for eksempel en mobiltelefon. Å «gi nytt liv» til den gamle telefonen din i stedet for å kaste den, er vel og bra, og den kan sikkert ombrukes flere ganger. Men når den ikke lenger fungerer som en mobiltelefon, hva skjer så med råstoffene og komponentene den er laget av?

Noe kan trolig brukes til nye produkter, og håndteres det som er avfall på en riktig måte vil det kunne gi energi som kan utnyttes til varme eller å generere elektrisitet. Det forutsetter at produktene lages slik at ressurser enklere kan hentes ut, og at vi har teknologien og infrastrukturen til å håndtere ressursene mer effektivt.

Slik er det ikke i dag. Rundt ni prosent av verdens ressurser gjenbrukes i økonomien – resten ender opp som avfall. Sånn sett handler sirkulær økonomi i stor grad om bærekraftig innovasjon, forteller Skjølsvik.

– Det er ikke nok å bare lage de samme produktene vi har i dag og tenke bærekraft i etterkant. Vi må utvikle produkter med tanke på at de skal om- og gjenbrukes. Det er ikke nok ressurser i verden til at vi ikke kan tenke sirkulært, spesielt når det gjelder bærekraftig teknologi, sier hun, og fortsetter:

– Derfor handler det også om tankesettet vårt – og vår evne til å tenke nytt, innovativt og annerledes. Det vil ha store implikasjoner for hvilke produkter og tjenester vi velger for å dekke behov som finnes.

Forventer bærekraftige virksomhet

At ressursene blir værende i verdikjeden lengre, er ikke bare positivt fra et klima- og miljøperspektiv – det vil også bidra til økt verdiskaping.

I byggebransjen har det for eksempel lenge vært en stor utfordring at mange materialer er vanskelige å både ombruke og resirkulere. Her er et stort potensial for å øke inntjeningen gjennom mer utstrakt bruk av ressurseffektive produkter, teknologi og arbeidsmetoder. Samtidig vil det slå positivt ut i klimaregnskapet.

Det er også noe forbrukerne i stadig økende grad trekker mot.

– Unge folk blir stadig mer opptatt av hvor produktene kommer fra og hvor de skal. Forbrukere i dag er mer observante enn tidligere og forventer i økende grad at bedrifter driver bærekraftig. Organisasjoner som tenker bærekraftig blir også mer attraktive som arbeidsgivere. Stadig flere ønsker å jobbe i organisasjoner som virkelig vil bidra til å endre verden, sier Skjølsvik.

– De som ikke gjør alvor ut av dette, vil redusere virksomheten sin. Da er man ute, legger Voldsund til.

– Et paradigmeskifte

Kurset tar sikte på å gi deltakerne en god forståelse for beslutningstaking fra et sirkulær økonomisk og forretningsmessig perspektiv, og hvordan det kan bidra til å øke verdiskapingen.

– Det skal være erfaringsbasert læring og vi ønsker at deltakerne går derfra med en klar idé om hvordan de kan bruke det de lærer i hverdagen. Sirkulær økonomi handler om å tenke tverrfaglig og vi håper å få en god miks av folk fra ulike bransjer, sier Voldsund.

– Ja, omstillingen vi står foran er aktuell for alle. Dette handler om et paradigmeskifte, istemmer Bragelien.

Foreleserne ønsker å utfordre deltakerne på hvordan de kan bruke andre strategier for at virksomheten skal bli mer bærekraftig, samtidig som de lærer å jobbe innenfor miljø- og klimamessige rammeverk.

– Det haster dersom vi skal klare å nå bestemmelsene i Parisavtalen og alle de andre klima- og miljørelaterte lovverksendringene som allerede har kommet eller er på vei. Det haster med stor h, konstaterer Bragelien.

Ønsker du å komme i gang selv? Kurset «Sirkulære forretningsmodeller» gir deg et godt utgangspunkt for å forstå virksomheten din innenfor et sirkulærøkonomisk rammeverk – meld deg på her!

Les også