6.–7. mars 2023
Microsoft Teams, Nettbasert

Lær å lage realistiske og godt strukturerte planer for å nå prosjektmålene.

Meld meg på

Hele planleggingsfasen blir gjennomgått, i tillegg til at det blir sett på gode verktøy, prosesser og det strategiske og operative perspektivet overfor ulike interessenter. Temaer som belyses er målstyring, kostnadsplanlegging, budsjettering og termin-/ressursplanlegging.

Kurset gjennomføres i Microsoft Teams, og det legges til rette for diskusjoner, oppgaver og samarbeid i grupper i tillegg til forelesning.

Viktige tema på kurset

 • Planleggingsprosessen i større prosjekter
 • Kartlegging av prosjektets arbeidsomfang
 • Tidsstyring og ressursplanlegging i prosjektgrupper
 • Estimering og kostnadskalkulering
 • Usikkerhetsanalyse og usikkerhetsstyring
 • Styring etter strategi og prosjektplaner

Målgruppe

Kurset er skreddersydd for personer som arbeider med prosjekter der det kreves koordinering av ulike arbeidsgrupper, interessenter og fremdriftsplaner. Det retter seg spesielt mot prosjektledere, prosjektkoordinatorer og andre som ønsker en fordypning innen prosjektplanlegging.

Arbeidsform

Kurset er digitalt, du deltar hjemmefra. Kurset veksler mellom praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og teori forankret i aktuelle problemstillinger. Programmet følges ikke kronologisk, men tilpasses gruppens dynamikk og behov.

Teknas prosjektskole

Dette kurset inngår i Prosjektskolen som totalt består av fem moduler som kan tas helt uavhengig av hverandre. Teknas prosjektskole gir en grundig og helhetlig opplæring i prosjektfaget. Du velger selv om du vil delta på hele kursserien eller kun enkeltstående kurs i den rekkefølgen som passer deg og ditt arbeidsliv. Les mer om Prosjektskolen her

Tilbakemelding fra tidligere deltakere:

"Engasjert, faglig dyktig og oppmerksom. Han er helt super. Vil veldig gjerne gå på flere kurs med ham."

"Utmerket pedagog og formidler!"

"Veldig flink og med godt humør."

Avbestillingsregler

Skriv ut

Velkommen til nettkurs

Husk at du skal være pålogget og klar klokken 09.00.

09.00 - 15.00

Prosjektutvelgelse

 • Innovasjon og ideer til prosjekter
 • Hvordan prioritere prosjektene?
 • Utvelgelseskriterier
 • Forankring

Planlegginsprosessen og overordnet planlegging

 • Hva kjennetegner en god plan og en god planprosess?
 • Hvorfor planlegge?
 • Hvordan lage gode prosjektmål?
 • Hvordan lage milepælsplaner?

Kartlegging av prosjektets arbeidsomfang

 • Hvordan bestemme omfang og avgrense prosjekter?
 • Hva kan påvirke arbeidsomfanget?
 • Hvordan lage overkommelige leveranser og arbeidspakker
 • Hvordan koble på de rette interessentene til rett tid

Tidsstyring og ressursplanlegging i prosjektgrupper

 • Hvordan etablere rammeverk?
 • Hvordan skape klare roller og tydelig arbeidsdeling?
 • Nedbrytning, lengde, rekkefølge og kostnader
 • Ressursplanlegging

Dag 2

09.00 - 15.00

Estimering og kostnadsberegning

 • Grovestimering
 • Detaljestimering
 • Estimering ved stor usikkerhet
 • Budsjettering i et strategisk perspekti

Etablering av rapporteringssystem og prosjektoppfølgingen

 • Hvordan etablere et system for god rapportering og økonomistyring?
 • Inntjent verdi metoden?
 • Hva er god prosjektstyring og –oppfølging?
 • Hvordan planlegge for fravik og unngå avvik?

Usikkerhet og risiko

 • Åpen og lukket usikkerhet
 • Hvordan identifisere og kartlegge usikkerhet
 • Hvordan beregne sannsynlighet og konsekvenser
 • Hvordan sette grenser for hva som kan aksepteres og når tiltak må iverksettes?

Styring og positiv påvirkning

 • Slik håndterer du de vanskelige personene
 • Slik skaper du samhold og lojalitet til planene
 • Slik markedsfører du prosjektet ovenfor de ulike interessentene
 • Slik får du alle til å bidra med sitt beste

Lunsj begge dager fra 12.00 til 13.00

 • Sverre Gjestrum

  Bedriftspartner AS

  Foreleser, kursleder og bedriftsrådgiver

  Sverre er utdannet ingeniør og har en MBA i markedskommunikasjon fra NHH. Han er en oppdatert, kunnskapsrik og erfaren kursholder innen prosjekt- og ledelsesfag. Han eier og driver sitt eget foretak, Bedriftspartner hvor han i tillegg til foredrag og kursvirksomhet, også jobber med organisasjons- og lederutvikling på strategisk og operasjonelt nivå.

  Tidligere var han leder i Kongsberggruppen, der han var praktisk involvert i prosjekter over hele verden. Han startet sin karriere i marinen og har flere års fartstid fra undervannsbåt. Han er en dyktig pedagog med undervisningserfaring på bachelor og master nivå. Gjestrum kommuniserer lett på tvers av bransjer, organisasjonsnivåer og landegrenser.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: