Slik styrker du egen robusthet og beholder ro, motivasjon og arbeidsglede selv når du føler du ikke strekker til.

Meld meg på

Med økt kunnskap om hvordan du kan jobbe med å utvikle egne mentale ferdigheter vil du kunne nå ditt fulle potensiale og oppnå best mulige prestasjoner.

Like viktig vil du lære deg å håndtere at du ikke trenger å være best i alt. Det fremmer indre motivasjon, glede, mestring, trivsel, selvtillit, og pågangsmot. Det gjør deg til en bedre leder, kollega, og medarbeider.

Ditt læringsutbytte:

 • Du får konkrete metoder og øvelser for mental styrketrening
 • Du lærer å lede i stressende situasjoner
 • Du blir bedre til å håndtere utfordringer og ta de rette beslutningene
 • Du bygger opp din motstandsdyktighet, fleksibilitet og trygghetsfølelse
 • Du blir bedre til å styre og prioritere eget liv og tåle egne begrensninger

Mentalt overskudd gir deg en bedre hverdag:

Dette kurset lærer deg å forstå hvordan og hvorfor din og andres kropp og hjerne reagerer på stress i pressede situasjoner og hvordan du kan bruke denne kunnskapen for å endre tankemønsteret ditt. Du lærer hvordan du kan få det beste ut av deg selv i krevende situasjoner, eller når du kjenner motløsheten kommer snikende og oppgavene du har foran deg føles uoverkommelige.

Gjennomføring:

Kurset veksler mellom teori, praksis og erfaringsutveksling forankret i aktuelle utfordringer. Programmet følges ikke kronologisk, men tilpasses gruppens dynamikk og behov. En flervalgseksamen brukes som et verktøy til å oppsummere kunnskap for den enkelte.

Målgruppe:

Dette kurset passer for alle som ønsker å utvikle egne mentale ferdigheter og få verktøy og metoder til å prestere og mestre enda bedre både i jobb og som privatperson.

Meld meg på

Se program


Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!

Avbestillingsregler

Skriv ut

DAG 1

 • 0830: Registering, te, og bålkaffe – bli kjent
 • 0900: Oppstart kursdag 1 - Velkommen med praktiske opplysninger og gruppeinndeling
 • 0930: Foredrag, leksjoner, gruppearbeid
 • 1130: Lunsj
 • 1230: Foredrag, leksjoner, gruppearbeid
 • 1600: Slutt kursdag 1

Vi starter med en teoretisk gjennomgang for å legge et godt grunnlag for disse to kursdagene

 • Innføring i hvordan man kan mestre å prestere i en hektisk hverdag
 • Kunnskap om menneskers reaksjonsprosess i ulike stress-situasjoner
 • Tanker, følelser og fysiske reaksjoner – hva/hvordan kan du påvirke

Dine personlige verdier og hva disse betyr for din adferd

 • Bevisstgjøring omkring verdier

Hvordan sette seg mål og bli bevisst sine egne ressurser

 • Hvorfor er akkurat dine mål viktige for deg
 • Hvordan dine verdier og mål henger sammen

Slik gir du slipp på mentale blokkeringer

 • Hvordan ta kontroll over dine tanker
 • Hva kan du gjøre noe med og hva kan du ikke kontrollere
 • Når motløsheten kommer snikende – hvordan endre tankemønsteret ditt

Metoder for å håndtere stress og følelsesmessige utfordringer

 • Slik navigerer du motstandsdyktig i en presset hverdag
 • Bevissthet om verdier og prioriteringer når du står fast
 • Hvordan få større oversikt og mer ro

Slik skaper du nye konstruktive vaner og lærer å ta vare på deg selv i hverdagen

 • Lær hvordan du går frem i praksis for å endre dårlige vaner
 • Oppdag hvordan du erstatter dårlige vaner med nye og bedre
 • Praktisk tilnærming med konkrete verktøy alle kan bruke

Kraften i visualisering

 • Lær deg å lage indre bilder slik at du er i stand til å mentalt forberede deg på arbeidsoppgaver

Konkret teknikker for å trene fokus og konsentrasjon

 • Lær deg pusteteknikk for å senke puls og stressnivå

Endringer er kommet for å bli – hva kan du gjøre

 • Hvordan snu usikkerhet til en mulighet
 • Hvordan dele en utfordring inn i mindre, mer håndterbare deler

DAG 2

 • 0830: Registering, te, og bålkaffe – bli kjent
 • 0900: Oppstart kursdag 2 – repetisjon og erfaringsutveksling
 • 0930: Foredrag, leksjoner, gruppearbeid
 • 1500: Individuell skriftlig eksamen (flervalgsoppgave)
 • 1600: Slutt kursdag 2

Oppdragsløsning

 • Hver enkelt kursdeltaker vil bli utfordret på lederskap i et stressende arbeidsmiljø, hvor man ved hjelp av kunnskap fra kursdag 1 og støtte fra instruktører vil oppleve mestringsfølelse og få teste nyervervet kunnskap i trygge omgivelser.

Eksamen

 • Her testes det som har blitt undervist i foredrag, leksjoner, gruppearbeid, og diskusjoner underveis i kurset, en flervalgseksamen brukes som et verktøy til å oppsummere kunnskap for den enkelte.

Oppsummering og avslutning av kurset

PRAKTISK INFORMASJON

Vi starter opp kl. 0830 begge dager og avslutter kl. 1600. Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis, lunsj kl. 1130 – 1230 begge dager. Kursmateriell (teori) ligger i mobilapplikasjonen og kan lastes ned som en pdf. Der finner du også video av instruktører og en videopresentasjon av kursinnhold.

Praktisk informasjon før kursstart:

- Hver påmeldt kursdeltaker vil få tilgang til en applikasjon på mobiltelefonen, hvor man vil få mulighet til å bli bedre kjent med kursholdere i en videopresentasjon, og få presentert teori før kursstart.

- Kursholdere vil få muligheten til å bli bedre kjent med hver påmeldt kursdeltaker ved at man fyller ut et spørreskjema før kursstart.

 • Svein Erik Haugan

  Chief Executive Officer og grunnlegger

  TEAM NORSO

  Bakgrunn:
  - Mastergrad i ledelse og organisasjonsvitenskap fra universitetet i Tromsø.
  - Bachelorgrad i Politivitenskap fra Politihøgskolen.
  - Hærens befalsskole.
  - Ledererfaring fra Forsvaret og privat næringsliv.

  Nøkkelpunkter:
  Svein Erik har 15 års erfaring som offiser i Hæren, hvor han blant annet har jobbet med etterretning, narkotikabekjempelse, hundetjeneste, militærpoliti, og adjutant for Sjefen for Forsvarets Operative Hovedkvarter.

  - Politiet og kriminalomsorgen.
  - Har jobbet som hodejeger.
  - Svein Erik har en lidenskap for å hjelpe andre med å nå sine mål.

  Svein Erik er kursleder for dette kurset men han vil få hjelp av noen av sine kolleger som instruktører underveis. Disse kan du lese mer om nedenfor. Dette for at du skal få mest mulig utbytte av kurset som deltaker.

 • Pål Hatling Haugnes

  Chief Operating Officer og grunnlegger

  TEAM NORSO

  Bakgrunn:
  - Bachelor- og mastergrad i Bevegelsesvitenskap fra NTNU.
  - Påbegynt doktorgradsutdanning i medisin og helsevitenskap fra NTNU.
  - Ledererfaring fra Forsvaret, akademia, og privat næringsliv.

  Nøkkelpunkter:
  - Tidligere profesjonell soldat i Telemark bataljon med kamperfaring fra Afghanistan i 2011.
  - Forsker ved NTNU Senter for Toppidrettsforskning innen fysiologi og biomekanikk.
  - Lagfører for et skarpskytterlag i Heimvernet.

  Som leder har Pål hentet inspirasjon fra sine store helter; Roald Amundsen (“Seier venter den som har alt i orden - hell kaller man det.” “Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt å ta de nødvendige forhåndsregler i tide - uhell kalles det.”), Fridtjof Nansen (“Vestkysten eller døden”), og Otto Sverdrup (Hjalmar Johansen: “denne mand der gikk ombord stille og rolig - saa alt, talte lite, men udrettet desto mer.”). Pål har både i Forsvaret og som forsker lært kunsten å levere på øverste hylle. Han ånder for at folk skal lykkes, og at de henter ut sitt potensial. Kun det beste er godt nok.

 • Haakon Heyeraas

  Vice President of Operations

  TEAM NORSO

  Bakgrunn:
  - Bachelor i ledelse og landmakt fra Krigsskolen.
  - Enkeltemne Totalforsvar og beredskap fra Forsvarets høyskole.
  - Ledererfaring fra Forsvaret og privat næringsliv.

  Nøkkelpunkter:
  - Operativ hæroffiser med ledererfaring fra et av Forsvarets mest profesjonelle miljø; Telemark bataljon. Haakon tjenestegjorde i avdelingen som blant annet kompanisjef i Irak, og var der med på frigjøringen av provinsen Anbar fra terrororganisasjonen IS. Han har ledererfaring fra flere nivå i Forsvaret, og i hele konfliktspekteret – fra fred til kamphandlinger.

  - Haakon etablerte og bygde opp Hærens lagførerskole som både nestkommanderende og skolesjef. Han var her arkitekten bak utdanningen som skal prege og kjennetegne Hærens fremtidige ledere.

  - Haakon sine rollemodeller er ingen svært kjente mennesker. Han ser opp til de mennesker han har samarbeidet med opp gjennom årene, og som har vist gjennom handling hva de kan og hva de står for.

 • Amund Dypvik Rødsjø

  Head of Performance

  TEAM NORSO

  Bakgrunn:
  - Hærens befalsskole.
  - Påbegynt lektorutdanning med mastergrad i idrettsvitenskap fra NTNU.
  - Ledererfaring fra Forsvaret og privat næringsliv.

  Nøkkelpunkter:
  - Amund har jobbet som leder for både vernepliktige soldater og svært erfarne yrkessoldater i Forsvaret. I de avdelinger i Forsvaret Amund har jobbet ble det stilt store krav til både fysisk og mental robusthet. Amund er derfor vant til å jobbe under høyt press i krevende situasjoner med korte tidsfrister, og har aktivt brukt metoder for håndtering av mentale påkjenninger over tid.

  - Amund er ekspert på snøskred og overlevelse om vinteren. I tillegg har han konkurrert i orientering på et høyt nasjonalt nivå. Hans evne til å lede andre i et ugjestmildt klima samtidig som han utfører egne arbeidsoppgaver er noe som har gitt Amund unike lederegenskaper. Hans evne til å stole på hver enkelt i laget og ta i bruk spisskompetansen til sine kollegaer i et stressende arbeidsmiljø er noe enhver leder kan lære av.

 • Aslak Skorpen

  Regional Director Europe og grunnlegger

  TEAM NORSO

  Bakgrunn:
  - Hærens befalsskole.
  - Bachelorgrad i Politivitenskap fra Politihøgskolen.
  - Grunnleggende offiserspåbygning fra Hærens krigsskole.
  - Ledererfaring fra Forsvaret og privat næringsliv.

  Nøkkelpunkter:
  - Aslak ble rangert som beste elev ved både Politihøgskolen og Krigsskolen.
  - Har erfaring fra sivil og militær rettshåndhevelse.
  - Aslak sin ledelsesfilosofi er at alle mennesker man møter kan man lære noe av, og for å være den beste lederen må man selv være kontinuerlig opptatt av å utvikle seg selv, og mennesker man leder. Man lykkes først som leder når ansatte lykkes i sin stilling.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: