Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Leder i møte med kolleger
VIKTIG: Å spille på dine styrker er viktig når du er en leder. Men, godt lederskap er også å vite hvor man ikke strekker helt til slik at du eventuelt kan delegere dette videre.

Kursinnsikt

Toppsjefens tre beste råd etter 25 års ledererfaring

Publisert: 16. mai 2022

Den erfarne direktøren Eli Grimsby har tre tips til deg som ønsker å utvikle deg som leder.

Når næringslivet beskriver den optimale lederen er det sjeldent det spares på superlativene. Sjefen skal levere på alle fronter, beherske maskuline og feminine lederstiler og gjerne ha et spesifikt sett med kvaliteter.

Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg KF, mener tanken om såkalte «superledere» blir for spesifikk og stiller ugunstige høye krav til lederen.

– Når vi snakker om ledere beskriver vi noen ganger mennesker som knapt finnes. Det er viktig å legge vekt på at det finnes mange ulike typer ledere der ute, og mange lykkes uten at de følger en slik oppskrift på hva en god leder nødvendigvis er, sier Grimsby.

Grimsby har hatt en rekke toppstillinger i norsk næringsliv, og jobbet blant annet med fusjoneringen av foretakene Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Kultur- og Idrettsbygg for å skape Oslobygg KF.

Her deler hun de tre beste rådene hun har etter 25 års ledererfaring – som hjelper deg med å nå ditt unike lederpotensial.

Har du lederansvar? Grimsby er blant foredragsholderne på Lederkonferansen 2022, hvor ledere kan få faglig påfyll for å lykkes i endringsprosesser. Les mer om konferansen her!

1) Ha en tydelig ambisjon som leder

– For meg handler ledelse om å ville oppnå noe. Det å ha ambisjoner for et område og ha

energi, kraft og vilje å drive utviklingen i den bestemte retningen, sier Grimsby.

– For å bli en god leder er det viktig å være klar over hva det er du faktisk ønsker å få til. Mange kommer til oss i Oslobygg fordi de ønsker å jobbe med komplekse prosjekter, eller fordi de ønsker å jobbe i en virksomhet som ligger i front på det grønne skiftet.

– Jeg tenker: Finn det som motiverer deg, og søk deg dit.

Grimsby forteller at spørsmålet om motivasjon og drivkraft har vært avgjørende for at hun selv havnet i Oslobygg KF.

Eli Grimsby
Eli Grimsby har lang erfaring fra norsk næringsliv, både fra den faglige siden og den administrative siden. Nå deler hun sine beste råd for ledere. Bilde: Lars Myhren Holand.

– Det å gjøre Oslo til et bedre sted å bo, og å jobbe med noe som betyr mye for mange, det er det jeg kjenner at motiverer meg.

2) Kjenn dine styrker og dine begrensninger

Grimsbys neste råd henger tett sammen med begrepet «superledere», tanken om disse nærmest overmenneskelige sjefene, og nettopp hvorfor hun mener det ikke er noe man nødvendigvis bør forholde seg til.

– Det er veldig viktig å huske på at ledere er helt vanlige folk. Og som vanlige folk har ledere noen ting de er gode på, og andre ting de ikke er så gode på, sier hun.

– Det å bli kjent med deg selv som en leder, og å forstå at du kan velge hvem du har rundt deg som kan utfylle deg, utfordre deg, støtte deg og bidra der du selv ikke er så sterk, det er viktig. Det finnes en haug med folk der ute som er villig til å bistå. Det er noe jeg selv har erfart.

Det beste en leder kan gjøre, er ofte å sikre at alle ansatte har gode rammer for arbeidet de skal utføre.

– For meg handler det å være en god leder i stor grad om å sette de ansatte i stand til å gjennomføre oppgaver. Det er begrenset hva én person kan få til i løpet av et døgn. For meg handler godt lederskap ofte om å gi de ansatte rammer, kunnskap og trygghet til å utføre oppgavene sine og oppnå resultater.

3) Skap tiltro til lederen og prosessen

Sist, men absolutt ikke minst, understreker Grimsby at det er viktig for lederen å skape en arbeidsplass preget av tillit. Hun forklarer at godt lederskap handler om å sørge for at ansatte føler eierskap og lagstemning under endringsprosesser.

– De ansatte må tro på lederen. De må tro på de prosessene som igangsettes for at de skal bli med på å få til endring.

– Dette kan du oppnå ved å være tydelig på hva du skal gjøre, ved å legge frem konkrete planer og deretter å gjennomføre det du har planlagt. Eventuelt må du forklare hvorfor du ikke gjør det du har sagt. Å være tydelig i kommunikasjonen er en forutsetning for å skape tillit.

Under etableringen av Oslobygg og fusjoneringen av de tidligere foretakene, brukte Grimsby og gruppen hennes et år på å planlegge og å jobbe sammen med de ansatte på forhånd.

– Da vi lagde strukturen for Oslobygg la vi ned et ganske stort arbeid hvor nærmere 100 personer fra de ulike foretakene var med i ulike arbeidsgrupper. Dette var en måte å gjøre organisasjonen kjent innad før vi flyttet inn i den, forklarer Grimsby.

– Hovedmålet vårt var å få til en fusjon der det ikke ble negative opplevelser for brukerne av byggene våre, men det var også utrolig viktig å få de ansatte med.

Er du en leder? Lederkonferansen 2022 gir deg verktøyene som er avgjørende for å lykkes med fremtidens ledelse.

Les også