Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Store antenner i siluett

Kursinnsikt

Hva skjer når hele samfunnet vårt kobles på mobilnettet?

Publisert: 30. sep. 2019

I dag er det surt når telenettet er nede. I fremtiden kommer det til å skape komplett kaos.

Se det for deg:

Strømnettet svikter. Internett streiker. Togene stopper. Og alt skjer samtidig. Hva skjer med samfunnet vårt da?

Problemstillingen kan bli reell. Kritiske samfunnsfunksjoner skal i årene som kommer gå fra egne spesialnett over til vårt felles telenett.

Er nettet nede, stopper samfunnet opp.

– Hvis mobilnettet da svikter, stopper togene på bare noen sekunder. Og i verste fall vet ikke ambulansen og politiet hvor de skal kjøre. Rollen til mobilnettene er i ferd med å endre seg, og konsekvensene av at de ryker blir langt verre, forteller Amund Kvalbein.

Han har en doktorgrad i kommunikasjonssystemer og forsker blant annet på sikkerheten til IT-nettverk for Simula Metropolitan Center for Digital Engineering.

Kritisk infrastruktur

De mobile nettverkene er i en rivende utvikling. I 2010 ble nettet kraftig oppgradert med 4G-teknologi. Allerede til neste år kan den revolusjonerende 5G-teknologien bli en realitet.

I takt med den økte netthastigheten bygger vi stadig mer av livene våre på toppen av disse nettverkene. Kvalbein forteller at mobilnettet er i ferd med å bli en kritisk infrastruktur. Dersom nettet svikter vil ikke samfunnet være i stand til å levere varene og tjenestene som befolkningen trenger.

– Dersom nettet ryker, kommer det til å stå om liv og helse. Det kan også sette nasjonens sikkerhet i fare, sier han.

Tradisjonelt har kraftbransjen, nødetatene, transportsektoren og forsvaret hatt sine egne spesialnett de har kommunisert på utenom mobilnettet. Mobilnettene vil snart ta over mye av denne kommunikasjonen.

På tross av de potensielle fallgruvene, er det flere fordeler med utviklingen.

– At disse kritiske lokomotivene går inn i mobilnettet, kommer alle brukerne til gode. Da får du og jeg bedre og mer robuste tjenester, sier Kvalbein.

Amund Kvalbein er en av mange dyktige og spennende foredragsholdere på Teknas Ekom-hub-konferanse i november. Les mer om konferansen her!

Hvorfor?

Kvalbein ramser opp tre gevinster.

  1. Funksjonalitet. Mens de gamle nettene hadde veldig begrenset funksjonalitet, ofte uten tilgang til å sende bilder, video og søke i større databaser, åpner mobilnettene for mange nye muligheter.
  2. Kostnader. Det er billigere å bruke mobilnettet enn å bygge et spesialnett for hvert behov.
  3. Positiv samfunnseffekt. Det blir lettere å prate på tvers av systemer, og det blir lagt mer penger i å forbedre vårt felles mobilnett. Her går utviklingen også mye raskere enn i spesialnettene.

– Du kunne ha bygge et helt nytt nødnett nå som var helt moderne, men nettet ville ikke hatt sjans til å holde tritt med utviklingen til mobilnettene, sier han.

Nettet må styrkes

Det skjer sjeldnere enn før, men mobilnettet svikter fortsatt med tid og stunder. Det får ofte ikke stort verre konsekvenser enn at mobilselskapet får noen sure kunder.

Men når stabiliteten til nettet får så kritiske følger, må det styrkes. Kvalbein forklarer at nettet må styrkes på to områder.

  1. Økt robusthet. Nettet må kunne stå imot ulykker og naturfenomener, som stormer og flommer og andre uforutsette ting. Det må bygges alternative ruter og sikringer koblet til reservestrøm. Hvis strømmen fra hovednettet forsvinner, skal ikke nettet slutte å fungere med en gang.
  2. Økt sikkerhet. Nettet må også kunne stå imot ondsinnede handlinger slik som hacking og fysisk sabotasje.

Store muligheter for bransjen

Det norske nødnettet skal gå gradvis inn i mobilnettet de neste årene. Denne overgangen må føre med seg en styrking av mobilnettene, forteller Kvalbein.

– For at vi skal våge å putte alle eggene våre i den samme kurven, er teleselskapene nødt til å komme med garantier. De må garantere oppetid i nær 100 prosent av tiden og for eksempel garantere dekning langs hele jernbanenettet. Her er forsåvidt alle enige, både mobiloperatørene og myndighetene, sier han.

Her ligger det store muligheter for teleselskapene, forklarer Kvalbein.

– Disse statlige aktørene er ressurssterke og betalingsdyktige kunder, og teleselskapene kan gjøre god butikk på dette.

Les også