Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Rørledninger på havbunnen med store skader
NYE TRUSSELFORMER: Krigen i Ukraina har ført til at Norge står overfor flere sikkerhetstrusler enn før. Sammensatte og hybride trusler kan skape helt nye utfordringer.

Kursinnsikt

Trusselnivået har økt drastisk. Slik kan Norge bli angrepet

Publisert: 9. nov. 2022

Norge er et svært digitalisert land, og blir daglig utsatt for angrep Her er de tre største truslene, ifølge Telenor Norges teknologidirektør Christer Eneroth.

– Det er ikke til å legge skjul på at situasjonen er betydelig mer krevende i dag enn for bare ett år tilbake, sier Christer Eneroth.

Som teknologidirektør i Telenor Norge sitter han med ansvaret for å beskytte Telenor mot trusselaktører.

Selskapet hans er landets største digitale tjenesteleverandør innen både innhold-, telekommunikasjon og datatjenester. Det betyr at han må hanskes med daglige angrep.

SE HAM LIVE: Teknologidirektør Christer Eneroth i Telenor Norge er en av foredragsholderne under årets EKOMhub 1. desember.

Og i et land der det meste foregår digitalt, er det en omfattende oppgave. Pandemien økte den norske befolkningens avhengighet til internett ytterligere, og etter at Russland invaderte Ukraina i februar, har trusselnivået økt betraktelig.

– Kombinasjonen av russisk aggresjon og et høydigitalisert samfunn er krevende. Ekom-infrastrukturen er grunnlaget for at alt i samfunnet vårt skal virke.

Det som står på spill er hvordan samfunnet vårt fungerer. Uten elektronisk kommunikasjon stopper Norge opp, siden den griper inn i det fleste samfunnssektorer, understreker Eneroth.

Er du opptatt av ekom? Bli med på bransjens viktigste konferanse!

Her er tre sikkerhetstrusler vi er utsatt for:

1) Fysiske trusler

Sabotasjeaksjonen mot gassrørledningene i Østersjøen, og den nylige sabotasjen mot kabler i jernbanenettet i Tyskland som førte til at togtrafikken stanset i nesten tre timer, har vært en vekker for mange.

– Den trusselen er ikke ny, men nå er den forsterket, sier Eneroth.

– Det samme kan skje med oljerørledninger og sjøkabler i Norge. Vi har hele tiden vært oppmerksomme på slike trusler, men disse eksemplene på hva det er mulig å få til og hva trusselaktører kan få seg til å gjøre, har gjort oss ekstra oppmerksomme, utdyper han.

2) Digitale trusler

Internett er vi helt avhengige av for at samfunnet vårt skal fungere. Den digitale sikkerheten jobber Telenor med hver dag, og også her har trusselbildet forverret seg.

– Du kan i teorien sitte bak en datamaskin i en annen del av verden og slå ut infrastrukturen i Norge, forteller teknologidirektøren.

– Vi vet at statlige trusselaktører, kontraktører og organiserte kriminelle aktører kan utføre destruktive digitale angrep mot norsk infrastruktur. Den sannsynligheten har økt kraftig. Vi er enda mer oppmerksomme, selv om vi paradoksalt nok har sett færre angrepsforsøk den siste tiden.

3) Hybride trusler

Hybride trusler er synkroniserte, skjulte angrep på virksomheter og samfunn i form av kombinasjoner av falske nyheter, politisk press, økonomisk press, påvirkningsoperasjoner, skremselsmetoder, cyberangrep eller bruk av fysiske våpen.

– Vi har sikringstiltak og beredskapsplaner mot fysiske og logiske trusler, men sammensatte trusler kan skape helt andre og ukjente utfordringer, forteller Eneroth.

Han påpeker at nå som Finland og Sverige har sendt inn søknad om å bli medlemmer av NATO, så øker muligheten for et større nordisk samarbeid. Norges geografi og plassering på den skandinaviske halvøy, gjør oss til dels avhengig av våre nordiske naboland.

– Som en nordisk ekom-aktør samarbeider vi allerede med våre søsterselskaper, men vi kan samarbeide mye mer dersom forholdene legges bedre til rette.

Imens jobber Telenor for å holde sine tjenester så sikre som mulig.

– Vår jobb er å håndtere de truslene vi ser, og jobbe systematisk med risiko og dempende tiltak for å senke både sannsynlighet og konsekvens av en gitt hendelse.

Interessert i å høre mer om dagens trusselbilde? Få med deg Christer Eneroths foredrag under Tekna-konferansen EKOMhub 22!

Les også