Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en ung kvinne på hjemmekontoret
DOBLE SKIFT: Når dagenefylles opp av møter, opplever mange ledere at det først er klokken fire at de får tid til å jobbe med eget arbeid, forteller sjefforsker Nils Bredde Moe i SINTEF.

Kursinnsikt

Forsker på virtuelle teams: – Lederne får kjørt seg mest

Publisert: 27. apr. 2021

Nils Brede Moe har forsket på gode digitale praksiser fra selskaper som Spotify, Storebrand og Sparebank1 – og har sett på hvilke ledere som lykkes og mislykkes på hjemmekontor.

Totalt sett ser produktiviteten fra hjemmekontor bra ut. Det viser forskningen til Nils Brede Moe ved SINTEF.

Men, det er et men.

– Mens noen ansatte gjør det enda bedre enn før, gjør noen det dårligere. Vi ser tydelig at de teamene som fungerte bra før pandemien, fortsetter å fungere godt fra hjemmekontor. Teamene som slet fra før, sliter ofte enda mer digitalt, sier forskeren.

Nils Brede Moe
Sjefforsker Nils Bredde Moe i SINTEF.

I gruppen som opplever god produktivitet, finner vi de ansatte med erfaring og et godt faglig nettverk som de kan sparre med.

– Økt produktivitet forklares med bedre mulighet til å konsentrere seg uten stadige avbrytelser, sier han.

Men ferskere arbeidstakere sliter. De trenger mer oppfølging, og har ikke et like godt nettverk for å spørre om hjelp. De vet ofte ikke hvem som vet hva i bedriften. Det er dessuten mer krevende å bygge opp nettverk digitalt, påpeker Moe.

– Variasjonen er stor både på team- og individnivå. Som leder bør du sette inn støtet mot teamene og ansatte som sliter – og prøve å forstå hva de som lykkes gjør riktig. Det er først da du får ut potensialet i bedriften, sier han.

Nils Brede Moe kommer på Teknas lederkonferanse. Se hele programmet her!

Bekymret for lederne

Selv om erfarne medarbeidere generelt sett klarer seg bedre enn ferske, er Moe allikevel mest bekymret for lederne selv.

– Lederne får kjørt seg mest nå. De jobber mer enn før og sliter med å skille mellom privatliv og jobb på hjemmekontor, sier han.

Flere ledere føler at de ikke får «lyttet» til organisasjonen på samme måte som før. Det er en viktig grunn til at dagene har en tendens til å fylles opp av møter. I tillegg har ledere fått en del nye oppgaver, og mange arbeidstakere trenger oftere kontakt med sin leder fra hjemmekontoret, påpeker Moe.

– Vi har sett en del frustrasjon. Ledere er vant til å få med seg «gratisinformasjon» på kontoret, som nå er borte. Noen prøver å delta på alle Slack-kanaler for å holde seg oppdatert, men det tror jeg ikke er så smart. Ledere har også behov for å få gjort eget arbeid. Noen opplever at det er først klokken fire på ettermiddagen at de får tid til å jobbe selv, forteller Moe.

Den «gamle» lederstilen, der lederen ønsker å kontrollere sine ansatte, fungerer definitivt ikke, forteller Moe. Lederne som lykkes best, er de som legger forholdene til rette for at avgjørelser tas på et så lavt nivå som mulig.

– De gode lederne gjør seg til en viss grad overflødige. De fjerner hindringer, slik at de ansatte får samarbeidet og løst oppgavene selv.

Hvordan skape energi og teamfølelse? Teknas lederkonferanse tar pulsen på utviklingen og gir deg den faglige oppdateringen du trenger.

Gode praksiser

Moe studerer hvordan team samarbeider i selskaper som Spotify, Ericsson, Storebrand og Sparebank1. Metoden kalles aksjonsforskning. Sammen med teamene observerer og analyserer han ulike arbeidsmetoder og samarbeidsformer. I arbeidet sitt avdekker han rutinene til noen av verdens beste virtuelle team.

– Vi ser på nye måter å samarbeide og drive ledelse på. Vi tester det ut og evaluerer, sier han.

I Spotify har han sett på effekten av møtefrie dager. I den svenske strømmegiganten kan de ha både «focus friday» og «focus wednesday».

– Det tar lang tid å endre møtekulturen, men så langt er resultatene lovende. På møtefrie dager får du gjort oppgavene dine uten at arbeidet blir fragmentert i små bolker mellom alle møtene, forklarer han.

Konsentrasjonsarbeid gjøres nemlig best uten avbrytelser. Hver gang du blir avbrutt i arbeidet ditt, tar det nemlig tid før du kommer deg inn i arbeidet igjen.

– En utvikler trenger ofte 15-20 minutter for å komme tilbake til oppgaven sin etter et avbrudd, sier Moe.

Fremtiden blir hybrid

Pandemien kommer til å ha store – og langvarige – virkninger på hvordan vi jobber, tror Moe.

– Det er så mange tydelige fordeler ved å jobbe fra avstand. Vi kan ikke slutte med det nå, sier han.

Mindre reisetid, mer fleksibilitet og færre avbrytelser gjennom dagen gjør det enklere å kunne fokusere på jobben. Både de ansatte og organisasjonen får det bedre, påpeker forskeren.

Det fysiske klassiske kontoret vil derimot bestå. Fremtiden blir i større grad hybrid – jobben vil foregå både på kontoret og andre steder – tror Moe.

– Vi vil fortsatt ha behov for å møtes fysisk. Vi vet at den mest effektive måten å lage gode digitale team på er fysiske treff. Dessuten vet vi at det er lurt å være fysisk sammen når man jobber med innovative oppgaver eller skal gjennomføre vanskelige samtaler.

Lyst på faglig påfyll? Teknas lederkonferanse er utviklet for ledere som ønsker mer innsikt i å takle de dilemmaer og paradokser som oppstår i moderne ledelse.

Les også