Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Ole Jan Rimstad
VÅGAL: Tør å utvikle deg og vis at du ønsker å vokse.

Kursinnsikt

Denne egenskapen er avgjørende for å lykkes som leder

Publisert: 9. juli 2021

Ole Jan Rimstad har lang erfaring med rekruttering av ledere, og ser spesielt etter én ting hos kandidatene.

– Mange ledere er mest opptatte av å utvikle sine ansatte, og har en tendens til å glemme seg selv.

Ole Jan Rimstad er partner og rådgiver i rekrutteringsfirmaet Prime Executive. Her intervjuer og snakker han med lederkandidater til ulike bransjer, for å avdekke hva som egentlig driver dem.

Hans erfaring er at ledere som mangler nysgjerrighet, er de samme lederne som er mest tilbøyelige til å sette ansvaret for videreutvikling over på de ansatte.

– Da er det lurt å spørre: Men hva med deg selv da? Hvor får du påfyllet ditt fra?

Interessert i å lære mer om lederrollen, og bli mer bevisst din egen motivasjon og påvirkning på teamet? Les mer om Teknas program for lederutvikling (GILA).

Lederne som lykkes

– Jeg synes mange av de personlighetstestene som man ser i dagens rekrutteringsfag ikke er spesielt gode verktøy for å finne de beste lederne. De fanger ikke opp det som virkelig driver en person, sier Rimstad.

Èn ting som går igjen hos de lederne som lykkes, er at de er opptatt av faglig utvikling. Rimstad viser blant annet til en undersøkelse gjort blant egne kandidater, som røper at påfallende mange av kandidatene mangler denne motivasjonen.

Men det er de kvinnelige kandidatene som trekker opp, viser det seg:

– Rundt 60 prosent av alle lederkandidater i vårt utvalg trekker frem faglig vekst som en helt sentral motivasjonsfaktor. Fordelt på kjønn, så ser vi også det er kvinnene som her trekker snittet opp.

Det handler om mer enn tall, påpeker Rimstad. På arbeidsplassen er konsekvensene reelle, og en leder med manglende faglig interesse kan fort ende opp med å ta livet av motivasjonen til sine ansatte.

– Men her har vel også bedriften et ansvar?

– Ja, det må forankres på organisasjonsnivå. Siden vi vet at over halvparten av lederne er opptatte av å være i omgivelser hvor de kan vokse, så må også organisasjonen ta et ansvar. Manglende utviklingstilbud over tid fører enten til at lederen slutter, bytter jobb eller rett og slett blir en dårligere leder.

Særlig viktig for ledere

CV-en kan gi en nyttig pekepinn på hvor oppdatert en leder er. Gir ikke CV-en noe signal om at du har eksponert deg for ny kunnskap eller nye erfaringer, blir dette et problem, forklarer Rimstad.

Det kan ta form av etterutdanninger, fagfrokoster, kurs, seminarer eller annet faglig innhold, men også som en holdning til folk rundt deg.

– Vær litt vågal. Det gjelder ikke bare CV-en, vi ser etter en holdning. Hvis du som leder lykkes med å vise dine ansatte at du ønsker å vokse, og ikke bare snakker på deres vegne, gjør du mye riktig, sier han.

– Såkalt livslang læring?

– Hehe, ja. Det er vel 20 år siden jeg først hørte det begrepet, og allerede da var det noe av en floskel. Men så viser jo både vår erfaring og verdens utvikling at det er et helt nødvendig for å holde seg relevant.

– For alle, ja, men spesielt for ledere.

Vil du utvikle deg som leder? Les mer om Teknas program for lederutvikling (GILA).

Les også