Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Portrett av Per-Magnus Moe Thompson
UNNGÅ OVERSTYRING: – Et forskningsprosjekt om ledelse ved UiB viste blant annet at en tredjedel av ledernes forsøk på å påvirke sine ansatte, hadde negativ eller nøytral effekt, sier Per-Magnus Moe Thompson ved BI.

Kursinnsikt

Regnestykket: Hvor mye kan dårlig ledelse koste bedriften din?

Publisert: 13. aug. 2021

Dårlig ledelse skyldes alt fra tidspress til personlighetstrekk, og kan medføre store kostnader på sikt.

De økonomiske kostnadene av dårlig eller manglende ledelse er notorisk vanskelig å beregne, påpeker arbeidslivsforsker og psykolog Per-Magnus Moe Thompson ved Handelshøyskolen BI.

– Du må jo ta høyde for flere aktorer som er vanskelig å tallfeste, sier han.

Det innebærer blant annet en beregning av hvor mye ledelse betyr for:

  • Motivasjonsnivået til de ansatte
  • Det sosiale miljøet på kontoret
  • Grad av produktivitet
  • Hvordan det påvirker sykefravær

En ting er imidlertid sikkert:

– Dårlig ledelse medfører potensielt veldig store kostnader, sier Thompson.

Vil du utvikle deg som leder? Tekna tilbyr alt fra introduserende kurs for deg som er ny som leder, påfyll for den erfarne og en rekke praktiske verktøy å fylle verktøykassen med. 

Ledergrep kan ha negativ effekt

Noen ledere mangler tillit, og driver med overstyring. I verste fall står du overfor ren og skjær maktarroganse. Thompson trekker i den forbindelse frem en studie av ledelse og påvirkning gjort ved Universitetet i Bergen, som illustrerer noe av problematikken:

I studien hadde cirka en tredjedel av ledernes forsøk på å påvirke sine ansatte, en positiv effekt. Det betyr at påvirkningen motiverte den ansatte, enten det var ros eller kritikk, og at tilbakemeldingen økte produktiviteten eller lignende, forteller BI-professoren.

Den andre tredjedelen av påvirkningsforsøk hadde derimot ingen effekt på de ansatte, og situasjonen forble uendret. Den siste tredjedelen av forsøkene hadde på sin side en direkte negativ effekt på de ansatte.

– Veldig mye av det man gjør som leder, har en effekt. Men så er det mye som ikke hjelper i det hele tatt, eller har direkte uheldige effekter, sier han.

Skreddersydd lederutvikling

Bli oppdatert på det som skjer innen ledelse. Enten du er fageksperten som nå skal lede, ny i rollen eller en gammel traver trenger du påfyll.

Illusttasjonsbilde av flere unge kvinner og menn på kontorer som gir high five

Milliarder går tapt

En verdensomspennende undersøkelse gjort av analysebyrået Gallup (2020) viser at dårlig ledelse kan koste bedrifter over tusen milliarder kroner i året, bare i USA. På verdensbasis utgjør kostnadene av ledelsesproblemer hele 9-10 prosent av det globale bruttonasjonalproduktet.

– Manglende ledelse, såkalt skure-og-gå-ledelse, er nok den mest vanlige formen for lederproblem. At det blir lite tid til å lede, som mange ledere rapporterer om, og at dette i neste omgang gir uheldige effekter på arbeidsplassen, sier arbeidslivsforskeren.

I en slik situasjon kan kostnadene vokse. Det er ikke vanskelig å finne eksempler også her til lands: Dårlig prosjektstyring av store offentlige prosjekter har de siste årene gitt budsjettsprekker i milliardklassen. Det fører ikke bare til mistillitsforslag i politikken, men også store tap for samfunnet som helhet.

– På organisasjonsnivå kan denne formen for manglende ledelse skape problemer som økt sykefravær, demotiverte ansatte og høyere gjennomtrekk – som i sin tur medfører store økonomiske kostnader for bedriften, avslutter Thompson.

Vil du utvikle deg som leder? Interessert i å lære mer om lederrollen, og bli mer bevisst din egen motivasjon og påvirkning på teamet? Les mer om Teknas lederutviklingsmuligheter her!

Les også