Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en gruppe mennesker og en tegning av en plante
VEKST: Du blir aldri ferdig utlært som leder, men du kan ta grep for å utvikle deg i riktig retning.

Kursinnsikt

Hva utgjør en god leder? Disse ekspertene har svaret

Publisert: 10. aug. 2021

Det er ikke uten grunn at Teknas lederutviklingsprogram GILA er etterspurt. Vi har spurt fire av veilederne fra 2021 om hvilken lederegenskap de setter høyest.

Hva utgjør en god leder? Er det noe du kan lære å bli, eller krever det en mystisk, medfødt egenskap? Det er nok nærmere førstnevnte enn sistnevnte, ifølge årets veiledere og foredragsholdere under GILA.

Samtidig er de nokså enige om én ting: Ledere må være nysgjerrige og opptatt av faget ledelse. Vi tok en kjapp prat med Agnethe Ellingsen, Per-Magnus Moe Thompson, Christian Winther Farstad og Aksel Inge Sinding.

GILA er Teknas program for lederutvikling. GILA gir deg praktisk ledertrening gjennom øvelser og konkrete verktøy levert av dyktige, inspirerende og erfarne veiledere. Les mer om lederprogrammet her!

Agnethe Ellingsen

Forfatter, karriere- og lederveileder

Agnethe har jobbet med leder- og organisasjonsutvikling siden 2005, og har utviklet en rekke kurs og programmer innen ulike tema. Før det var hun selv leder innen IT-bransjen. Agnethe er kunnskapsrik, engasjerende og opptatt av å formidle på en enkel og forståelig måte.

Agnethe Ellingsen
Agnethe Ellingsen.

Hva er den viktigste egenskapen hos en god leder?

– Det er mange egenskaper og kompetanser en leder bør ha, men om jeg skulle fremheve noe er det kanskje evnen til å skape tilhørighet og trygghet i team. Det vil bidra til trivsel, endring og kreativitet, der medarbeiderne tør å være seg selv, bidra og gi hverandre tilbakemeldinger.

Hvordan kan jeg skape mer trygghet og tilhørighet?

– Være respektfull, åpen og interessert i andre. Vis tillit og skap en tydelig retning der du også tydeliggjør forventninger rundt mål, rolle og oppgaver. Gi ansvar med tilhørende støtte, ressurser og opplæring. Ha fokus på hvordan teamet fungerer, gjør jevnlige gruppe-læringsprosesser der du oppmuntrer alle til å komme med innspill på hva som fungerer bra og hva som kan forbedres. Skap gode relasjoner og tilhørighet gjennom å innta en holdning der du ser og anerkjenner andre gjennom å gi positive tilbakemeldinger. Opplever vi god tilhørighet vil vi også føle oss mer trygge på å utforske og bidra.

Per-Magnus Moe Thompson

Førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI

Per-Magnus underviser og forsker innen fagområdene ledelse, team og HR. Han er psykologspesialist, og har ti års erfaring som terapeut og lederveileder. Han har også lang erfaring som konsulent, og er en mye brukt foredragsholder.

Per-Magnus Moe Thompson
Per-Magnus Moe Thompson.

Hva er den viktigste egenskapen hos en god leder?

– Å forstå rollen sin. Ledere har veldig forskjellige måter å tenke på om det å være leder, og tolker det på forskjellige måter. Gode ledere har en rolleforståelse som tar innover seg at det er en asymmetrisk eller ujevn relasjon mellom dem og medarbeiderne, at det er et maktforhold der. God ledelse starter med en ydmykhet og bevissthet om sin egen innflytelse på andre.

Hvordan kan jeg bli mer trygg i lederrollen?

– Jobb med selvinnsikt – vær nysgjerrig på hvordan du virker på andre, be om tilbakemeldinger. Hvem du er påvirker hvor effektiv du er som leder. I doktorgradsarbeidet mitt viste vi for eksempel at oppvekst påvirker utøvelse av ledelse i relativt stor grad, men det betyr ikke at gode ledere er «født sånn». Å fungere godt i lederrollen er en jobb man aldri blir ferdig med, men som krever utholdenhet, nysgjerrighet og at man klarer å dra nytte av det man lærer underveis.

Aksel Inge Sinding

Forfatter og klinisk psykolog

Aksel er klinisk psykolog og partner ved Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR). Han brenner for folkeopplysning gjennom kurs, foredrag og tekster om psykologiske temaer som relasjoner, emosjonell kompetanse, stress og psykisk helse i dagens samfunn. Han har blant annet vært fast spaltist i Aftenposten, samarbeidet med NRK TV og Radio og gitt ut boka «Klok på følelser – det følelsene prøver å fortelle deg».

Aksel Inge Sinding
Aksel Inge Sinding.

Hva er den viktigste egenskapen hos en god leder?

– Å være nysgjerrig på menneskene rundt deg. At du som leder har i bakhodet at de ansatte har ulike grunner til hvorfor de er som de er, og er drevet av ulike ting. Hvis for eksempel en ansatt ikke gjør som du vil, eller gjør noe annerledes enn du hadde tenkt, hvordan reagerer du? Kanskje har den ansatte en helt spesifikk grunn eller motivasjon bak handlingen, som ikke handler om å være vanskelig – de færreste ønsker jo å være det.

Hvordan kan jeg bli flinkere til å se menneskene rundt meg?

– Én måte å øve opp de empatiske ferdighetene på, er å være nysgjerrig på medarbeiderne sine og stille oppriktige spørsmål. Det blir jo et holdningsarbeid over tid, at du konstant minner deg selv på at alle har ulike utgangspunkt, og at andres opplevelser og virkelighetsforståelse faktisk er viktige for din egen vekst også. Folk er ikke bare trekk og egenskaper, og ingen ønsker som sagt å være vanskelige – men kanskje de har det vanskelig?

Christian Winther Farstad

Forsker ved senter for kreative næringer på Handelshøyskolen BI

Christian Winther Farstad er doktorgradsstipendiat ved senter for kreative næringer på BI. Han har en bachelorgrad i kultur og ledelse og en mastergrad i organisasjonspsykologi, begge fra Handelshøyskolen BI. Han har flere års erfaring som konsulent i næringslivet med ledelse som hovedfelt, og har undervisningserfaring i kulturledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI, Barratt Due Musikkinstitutt og Gateway College i New York.

Christian Winther Farstad
Christian Winther Farstad.

Hva er den viktigste egenskapen hos en god leder?

– Evne til omstilling, og en ydmykhet overfor sin egen rolle. Som leder er det lett å tenke at man sitter på den beste kunnskapen, og glemme sin egen utvikling. Da må man riktignok «walk the talk» – noen ledere snakker mer om nysgjerrighet enn å vise det i praksis, men det er nettopp signaleffekten som er viktig. Er du omstillingsdyktig og søkende i handling, vil det være mer inspirerende for de ansatte enn hva du sier.

Hvordan blir jeg mer omstillingsdyktig?

– Anta at ting er i endring, og vær opptatt av å utvikle den holdningen. Å være omstillingsdyktig er å være åpen med seg selv og andre om at det å være i bevegelse er normen. Det å sitte på toppen innebærer at du er ansvarlig for å styre skuta inn i nye havner, og da går du fort på en smell som leder hvis du ikke er nysgjerrig på fremtiden.

GILA er Teknas program for lederutvikling. GILA gir deg praktisk ledertrening gjennom øvelser og konkrete verktøy levert av dyktige, inspirerende og erfarne veiledere. Les mer om lederprogrammet her!

Les også