Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
 Øyvind Solberg Thorsen

Kursinnsikt

Norges største samferdselskonferanse etablert

Publisert: 30. apr. 2019

En tur til Sverige var det som skulle til for å for å finne den riktige konferanse-ideen. Nå inviteres hele samferdselssektoren til årets viktigste konferanse Mobilitet 2020 den 4.-5. februar.

– Vi har tenkt på dette i flere år, men det er først nå det blir noe av, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken og en av pådriverne bak den flunkende nye mobilitetskonferansen.

Han er ute og kjører med telefonen på handsfree.

– Sikkerhet i trafikken er selvfølgelig et av flere viktige tema som vil bli diskutert under konferansen, sier Thorsen, mens mobildekningen faller litt ut og inn.

Foruten trafikksikkerhet, er både klimautfordringer, urbanisering og fremtidige mobilitetstrender på dagsorden når samferdselssektoren samles om knapt et år for å diskutere de virkelig store utfordringene.

Debatten har foregått i et vakuum

Både Thorsen og Gunnar Lindberg, direktør i Transportøkonomisk institutt, har sett seg lei av silotankegang og enkeltstående løsning i samferdselssektoren.

– Mye av mobilitetsdebatten foregår i et vakuum, uten en faktabasert tilnærming. Det vil vi gjøre noe med, sier Lindberg.

Også Thorsen mener diskusjon på tvers av yrkesgrupper og samferdselsområde er nøkkelen til å finne de gode løsningene for fremtiden.

– Det har lenge vært sånn at bilproblemer blir løst av vei, togutfordringer blir løst av jernbane og så videre. Likevel er mange av utfordringene de samme og behovet for å forflytte varer og mennesker sømløst blir stadig viktigere, sier Thorsen engasjert.

Bredt nedslagsfelt

Lindberg trekker frem at endringene i samferdselssektoren skjer fort. Enten det gjelder automatisering, digitalisering, elektrifisering og bruk av andre energikilder.

– Selvkjørende biler, for eksempel, er en selvfølge. Det diskuteres ikke om de kommer, men når de kommer. Denne utviklingen er en følge både av nye muligheter gjennom internett og ny teknologi, men er også presset frem av behovet for å gjøre mobilitetssektoren «grønnere», forklarer Lindberg og fortsetter:

– For å møte kravene til forandring i transportsystemet må vi aktivt søke ny kunnskap, sier han. 

Løsningen ble å lage en konferanse med mange ulike aktører.

– Vi har sett til Transportforum i Sverige. De trekker 1600 deltagere hvert år og har holdt på i 37 år. Vi måtte spørre oss selv hva det er de har fått til, og svaret vi har funnet er at de favner bredt og inkluderer forskningsmiljøer, forklarer Thorsen og legger til: 

– Vi har laget bil- og veikonferanser tidligere, men nå lager vi en debattarena med betydelig bredere nedslagsfelt. Det er etter hva jeg kjenner til den første av sitt slag i Norge, sier han.

Til sammen har nå 18 aktører forpliktet seg til å delta på konferansen til neste år. Deriblant Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket.

– Vi er stolte over at vi dekker de fleste transportformer, samtidig som vi inkluderer både yrkessjåfører, politikere, næringslivet og forskere, sier han.

Finne politiske løsninger

Selv om målet er å skape en felles plattform og møteplass for sektoren, håper Thorsen at både fylkespolitikere og samferdselspolitikere fra kommuneadministrasjonen kan reise hjem med både konkrete forslag, innspill og løsninger.

– Vi legger til grunn en forsknings- og faktabasert debatt om fremtidige mobilitetsutfordringer. Dermed håper vi at beslutningstakerne rundt om i landet tar med seg innspillene tilbake til arbeidsplassen, avslutter Thorsen.

Les også