– Vi må slutte å tegne, vi må modellere

BIM er i ferd med å endre norsk byggebransje. BIM-nestor Diderik Haug etterlyser enda større satsing fra de store offentlige aktørene, samt et eget «E...