Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Nina Kongshaug og Wenche P. Dehli
FELLES PLATTFORM: Medisinsk direktør Nina Kongshaug i Helseplattformen (t.v.) og Wenche P. Dehli, helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, er fornøyde med at Helseplattformen endelig er tatt i bruk. Helseplattformen er en felles journal som skal dekke alle helsetjenestene i Midt-Norge, og den første av sitt slag i Norge.

Kursinnsikt

– Helseplattformen sparer Trondheim kommune for 100 millioner

Publisert: 13. juli 2022

Enorme besparelser og en mer effektiv hverdag. En ny teknologisk løsning kan få store konsekvenser for helsevesenet i Midt-Norge.

– Nå vet helsepersonell at de finner oppdaterte pasientopplysninger, noe de aldri har vært trygge på tidligere, slår Wenche P. Dehli fast.

Hun er helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, som var først ute med å ta i bruk Helseplattformen i alle helse- og omsorgstjenestene i starten av mai.

Særlig for hjemmetjenesten har det tidligere vært veldig vanskelig å vite om opplysningene er oppdaterte, forteller hun. Det har vært mye jobb og krevd mange telefoner for å innhente riktig informasjon.

Disse tidkrevende rutinene kan nå – forhåpentligvis – være historie. Helseplattformen er en felles plattform for journal som skal dekke alle helsetjenester i Midt-Norge. Målet er at sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister skal ta i bruk plattformen, noe som vil gi en mer helhetlig og sømløs opplevelse av helsevesenet for innbyggerne og en enklere hverdag for helsepersonell. Og store besparelser for det offentlige.

– Vi har beregnet at vi kan få en kostnadsreduksjon på 100 millioner sammenlignet med å bruke tidligere journalløsninger. Det oppnår vi blant annet ved å fjerne tidstyver, som å ringe rundt for å innhente opplysninger og dokumentere det samme i flere journaler for en pasient, forteller Dehli.

Hør Dehli snakke mer om mulighetene med Helseplattformen på Helseteknologikonferansen 22. Se hvem som kommer og les programmet!

Etterspurt av pasientene

Til tross for en del utfordringer i innkjøringsfasen, og tekniske løsninger som ikke har fungert optimalt, har Dehli hovedinntrykk av at Helseplattformen kommer til å bli en veldig bra løsning.

– Pasientene har etterspurt en slik felles plattform i årevis. Nå kan de være trygge på at deres opplysninger ligger i behandlingsforløpet, fra fastlege til hjemmebaserte helsetjenester, helsestasjoner og sykehus, forklarer hun.

Via Helseplattformen blir informasjon delt automatisk i et felles digitalt system. Når legevakta har skrevet noe om en pasient, får fastlegen eller sykehuset automatisk tilgang til den informasjonen ved videre oppfølging. I dag blir den informasjonen sendt via meldinger eller i verste fall på faks.

– Helsetjenestene har veldig mange ulike behov. På et sykehus kan man trenge informasjon om et legemiddel minutt for minutt, mens i hjemmesykepleien trenger man en mye grovere oversikt, forklarer Nina Kongshaug, medisinsk direktør i Helseplattformen.

– Helseplattformen presenterer informasjonen tilpasset ulike helsepersonells behov. Ikke all informasjon deles med alt helsepersonell. Viktig informasjon om legemidler i bruk, allergier, sykdommer og hvem som er pårørende skal alle som har en behandlingsrelasjon til pasienten se, mens notater med informasjon fra en fortrolig samtale med fastlegen deles ikke. Alt er tilgangsstyrt, sier Kongshaug.

Utviklet av helsepersonell

Tanken om en felles plattform begynte å ta form allerede i 2012. Sykehusene i Midt-Norge måtte skifte journalsystem og noen visjonære ledere den gang initierte ideen om å invitere med kommunene i Midt-Norge til et felles journalsystem.

Alle sykehusene i Midt-Norge og flere kommuner skal ta i bruk løsningen i løpet av de neste ti månedene. Flere kommuner og fastleger skal etter planen ta i bruk Helseplattformen i løpet av de neste årene.

Løsningene i plattformen har blitt utarbeidet ved at ca. 400 klinikere og andre medarbeidere fra helsetjenesten har jobbet sammen.

– Blant annet har vi blitt enige om over 500 felles arbeidsflyter. Fokuset på regional standardisering har vært høyt. For eksempel har fysioterapeutene blitt enige om noen få felles skjema for å vurdere en pasient, fremfor å bruke ulike skjemaer som gjør det vanskelig å sammenligne funn og vurderinger over tid, forklarer Kongshaug.

Egen portal for innbyggerne

For innbyggerne i Midt-Norge inneholder Helseplattformen en egen innbyggerportal som heter HelsaMi. Der kan pasienter se svar på egne blodprøver eller andre resultater fra besøk på sykehus eller hos fastlegen.

– Der er det også mulighet for toveiskommunikasjon. Er det for eksempel et sykt barn, og aktuell avdeling har åpnet for å bruke muligheten, kan pårørende selv ta direkte kontakt med behandler. Det kan også være at oppfølgingen opprinnelig er planlagt om seks måneder, men kanskje man har behov for å ta kontakt etter tre måneder. Dette er mulig i HelsaMi. Det gir helsehjelp til de som trenger det mest, og en mer pasientstyrt behandling som er nyttig for kronikere og andre som følges opp av helsetjenesten over tid.

Det kan også være viktig med tanke på underbemanningen som kommer til å ramme helsetjenestene om få år. Selv om Helseplattformen først og fremst er et journalsystem, er den også knyttet opp mot annen teknologi.

– Det var en forutsetning for Trondheim kommune at plattformen kan knyttes opp mot velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølgning. Det har vi allerede sett gode resultater av, fra digital hjemmeoppfølging innen psykisk helse, for hjertepasienter og pasienter med kols, forklarer Wenche P. Dehli i Trondheim kommune.

Vil du høre mer om hvilke muligheter Helseplattformen gi norsk helsenæring på sikt? Bli med på Helseteknologikonferansen! Se programmet og meld deg på her!

Les også