Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
PRAKTISK: Den kontaktløse teknologien er kompakt nok til at den får plass på nattbordet.

Kursinnsikt

Sensorteknologi kan gi bedre pasientsikkerhet

Publisert: 21. aug. 2023

Norske VitalThings utvikler fremtidens pasientmonitor, og den kontaktløse sensorteknologien er allerede i bruk i helsevesenet.

Velferdsproduktet Somnofy, laget av norske VitalThings, har med sin kontaktløse sensorteknologi potensial til å revolusjonere måten pasienter måles og følges opp på.

Teknologien er allerede i bruk på tvers av tjenestenivå i helsevesenet, og interessen internasjonalt er stor. Selskapet er nå også i sluttfasen med utvikling av en ny kontaktløs pasientmonitor.

Ifølge Ole Kristian Forstrønen Thu, anestesilege og Chief Medical Officer i VitalThings, er hovedmålet økt pasientsikkerhet og effektivitet i helsevesenet:

– Vi gjør det enkelt og greit bedre for helsearbeidere å jobbe, sier han.

– Med vår pasientmonitor trenger ikke pasienter lenger å kobles opp til masse utstyr eller ligge i spesielle stillinger for å måles og alarmer kan sendes direkte til den som har ansvar for pasienten. Dette tilgjengeliggjør også kontinuerlig overvåkning for mange flere, f.eks. på sengepost eller i akuttmottak. Tradisjonelt har kontinuerlig overvåkning stort sett vært forbeholdt intensiv- og overvåkningsavdelinger.

VitalThings skal vise frem både Somnofy, teknologien bak og andre nyvinninger innen helsefeltet på Helseteknologikonferansen i september.

Den arrangeres av Tekna, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster, og er den åttende i rekken. Helseteknologikonferansen er en sentral møteplass for alle med interesse for ny helse- og velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon.

Helseteknologikonferansen samler alle de viktigste fagmiljøene innen helse. Meld deg på her!

Benytter kunstig intelligens til å behandle dataene

Somnofy består av mange sensorteknologier og algoritmer, inkludert noe som har vært veldig i vinden de siste årene: kunstig intelligens.

Thu forteller at teknologien samler inn en rik datastrøm om blant annet pustefrekvens, søvnmønstre, tilstedeværelse, grad av uro og bevegelse, samt mange andre ting.

NYTTIG: Somnofy ser ut som en liten nattbordklokke, men på innsiden skjuler det seg en stor mengde sensorer og avansert teknologi.

Teknologien som benyttes er blant annet bredbåndsradar, såkalt UWB, som også finnes i for eksempel Apples AirTag-sporingsbrikke. Kort sagt måler radaren bevegelse kontinuerlig og svært presist. Men det er sammenstillingen av datastrømmen med KI (og også noe tradisjonell databehandling) som virkelig utgjør potensialet her:

– Databehandlingen gir oss parametre som kan fortelle en detaljert historie om pasientens tilstand, og avdekke underliggende mønstre. Dette kan f.eks. bringe skjulte lidelser som søvnapné opp i dagen, og la oss behandle dem før de utvikler seg til en større sykdomsbyrde for pasienten og samfunnet, sier Thu.

I en publisert studie viste VitalThings at teknologien og maskinlæring kunne klassifisere hyppighet, varighet og type pustestopp for screening av obstruktivt søvnapné.

Teknologien er i velferdssammenheng tatt i bruk i hjemmepleie og sykehjem, der helsearbeiderne eksempelvis kan se om en pasient har vært våken midt på natta og hvordan døgnet har vært totalt sett. Med bedre innsikt kan helsepersonell da la pasienten sove litt lenger, og tilpasse ressursene sine deretter.

Hjelper de mest sårbare

Thu sier at teknologien spesielt kan hjelpe de mest sårbare pasientgruppene, som ikke selv kan samarbeide med helsepersonell.

– Dette gjelder for eksempel deliriske, demente eller rus- og psykiatripasienter. Men med kontaktløs overvåkning kan man likevel måle og overvåke tilstanden deres. Teknologien vår gir dermed større mulighet for likeverdig pasientbehandling.

ERFAREN: Ole Kristian Forstrønen Thu, anestesilege og Chief Medical Officer i VitalThings.

Han påpeker videre at teknologien selv i mindre alvorlige tilfeller vil kunne være til stor hjelp. Ja, flere studier viser at kontinuerlig overvåkning vil i seg selv kunne redusere alvorligheten av et sykdomsforløp eller til og med forhindre at en sykdom utvikler seg i utgangspunktet:

– De største studiene gjort rundt dette temaet viser at kontinuerlig overvåkning kan redusere både dødelighet og alvorlighet av sykdomsforløp, redusere behovet for overflytting til intensivavdelinger og forkorte gjennomsnittlig liggetid ettersom symptomer og sykdom kan fanges opp på et mye tidligere tidspunkt og behandles, påpeker han.

Det er ofte en intervallbasert, klokkestyrt overvåkning som er standard i dag.

– Dette kan både spare samfunnet for store summer og redusere sykdomsbyrden til pasientene. Kostnadsmessig og miljømessig er det også en fordel med kontaktløse målinger, ettersom man slipper både engangsutstyr, kjemikalier og nedvasking av sensorsystemet mellom pasientene.

Ifølge Thu har det vært stor interesse for produktet og teknologien til VitalThings både i Norge og internasjonalt, og han tror det er det kontaktløse elementet som er det viktigste for mange:

REVOLUSJONERENDE: Dette er pasientmonitoren VitalThings utvikler.

– Faglig sett har det internasjonalt vært stor interesse for å måle kontinuerlig på sengeposter, men begrensningen har ofte vært at teknologien ikke har vært egnet for kontinuerlig måling over lang tid. Vi er glade for å snart kunne tilby en slik kontaktløs pasientmonitor, avslutter han.

Lyst til å bli oppdatert på siste nytt innen helseteknologi? Ta en titt i programmet til Helseteknologikonferansen her!

Les også