Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en gruppe unge kvinner og menn som snakker med hverande sittende i et kontorlokale rundt et bord.

Kursinnsikt

– Gode ledere er klokkeklare når de ikke kan være klokkeklare

Publisert: 21. nov. 2017

Skal lære ledere å være tydelige, motiverende og hvordan de skal kjenne seg selv bedre.

– Jeg hørte en morsom sammenligning på en konferanse her om dagen, sier Agnethe Ellingsen.

– Mennesker er som popcorn: Noen popper med en gang, noen trenger litt mer tid, mens andre blir svarte, brente og ender opp i bunnen av posen.

– Ja, det er de du rett og slett tygger i stykker fyllingene på, skyter Morten Teien lattermildt inn.

Ellingsen og Teien sitter i hver sin ende av en telefonkonferanse. Den gode kjemien dem imellom flyter igjennom linja.

Det er ikke slik at de to ser på mennesker som popcorn, altså. Så enkelt er det ikke. Men spissformuleringen tjener som illustrasjon for hvordan ulike metoder fungerer ulikt på oss mennesker.

Morten Teien forslår at Ellingsen og han selv bør omtales som prosessveiledere. Sammen leder de Teknas lederutviklingsprogram GILA. Egentlig står det for «Gruppestudier i ledelse og administastrasjon», men nå brukes bare forkortelsen. Kursprogrammet tar sikte på å hjelpe nye, gamle eller potensielle ledere til å utvikle gode lederegenskaper. Og utvikling er ikke gjort ved en håndvending.

Motivert til ikke å prestere

– Det handler jo om forhold mellom mennesker, og vi motiveres av ulike ting. Hvis for eksempel en medarbeider ikke henger med på endringer ved arbeidsplassen, må lederen være i stand til å finne ut hvordan den skal få med seg den enkelte medarbeider. Hvordan skal lederen få medarbeideren til å «poppe», utdyper Ellingsen.

Det er dette de to prosessveilederne er opptatte av, og utviklingsprogrammet skal gi gode praktiske ferdigheter som kan løse ulike problemstillinger som oppstår på en arbeidsplass.

Se for deg en medarbeider som sitter på Facebook i arbeidstiden. Fremfor å ringe kunder, fullføre en rapport eller forberede den viktige presentasjonen, kaster vedkommende bort flere timer av uken på sosiale medier. Er vedkommende da demotivert?

– Vi liker å si at alle medarbeidere er motivert til å gjøre noe, men mange er rett og slett motivert til ikke å prestere. Det kan ha mange årsaker, og en leders oppgave er å finne ut hvorfor. Videre må den kunne motivere medarbeideren til å gjøre ting som er fruktbare for bedriften, forklarer Teien.

35 år med nysgjerrige ledere

Lederutviklingsprogrammet holdes to ganger årlig og har etter hvert lange tradisjoner i Tekna. I fjor hadde GILA 35-årsjubileum. Deltakerne møtes til fire samlinger fordelt over fire måneder, og de siste årene har kurset vært fullstappet.

– Det er veldig hyggelig, erkjenner Agnethe Ellingsen.

Hun og Morten Teien er nå halvveis inn i høstens opplegg, og det er enorm pågang til vårens kurs, som har første samling 6.-8. februar. Deltakerne som kommer har gjerne svært forskjellige bakgrunner og kommer fra ulike ledersituasjoner.

– Noen står oppi det med et variert team og har lyst til å lære seg teknikker for å kunne lede på best mulig måte. Andre er nysgjerrige prosjektledere. Det er folk som ikke frykter lederrollen, men som har det til felles at de ønsker å utvikle seg selv, forklarer Ellingsen.

Det spraker litt fra Morten Teiens hjørne av telefonkonferansen når spørsmålet om frykt kommer opp.

– Nei, de er ikke redde for lederrollen, men det er menneskelig å frykte at du ikke er god nok, ikke blir likt eller at du sårer andre, sier han.

Slike engstelser kan prege mange ledere.

– Ja, frykten for å ta beslutninger er et tema hos oss. Da står du jo til ansvar for en avgjørelse, og slik beslutningsvegring kan gjøre at du ikke oppfattes som en god leder, istemmer Ellingsen.

– Utydelighet grenser til grusomhet

Det er bred enighet i det telefoniske konferanserommet om at tydelighet er en essensiell egenskap hos en leder. Enten det er snakk om å sette konkrete forventninger, gi klare beskjeder eller ta tak i konflikter, er tydelighet nært forbundet til medarbeidernes motivasjon og hvordan en leder fremstår.

– Du må være klokkeklar selv når du ikke kan være klokkeklar. Det er mye bedre å svare «Det kan jeg faktisk ikke svare på», enn å pakke inn budskapet. Er budskapet uklart vil det nesten alltid bli tolket i negativ retning, sier Teien.

– Utydelighet grenser til grusomhet fordi det kommuniserer hundre forskjellige negative tolkningsmuligheter fremfor det som faktisk er sant.

Og hans kollega Agnethe Ellingsen er enig. I disse tider hvor bedrifter gjennomgår omstillinger og endringer, er det spesielt viktig å unngå utydelighet, forklarer hun. En arbeidsplass eller en rolle i en bedrift vil ikke være stabil over tid, og det er avgjørende at ledere henger med på utviklingen slik at de kan kommunisere tillitsfullt med medarbeiderne.

– Tillit kan ta lang tid å bygge opp, men det brytes raskt. Derfor må du utvikle gode relasjoner og skape et godt mestringsklima, slik at medarbeiderne også har troen på egen mestring, forklarer Ellingsen.

Vil unngå vrangforestillinger

Tidligere GILA-deltakere kommer fra svært varierte arbeidsplasser. Alt fra store bedrifter som Telenor, Yara og Statoil, utdanningsinstitusjoner som NTNU og universitetene i Oslo, Bergen og Stavanger, og kommunalt ansatte i Bærum, Røyken og Skaun har deltatt på programmet. Kurset er «hands-on» og omfatter mye utveksling av erfaringer.

– Opplegget vil være basert i forskning og akademisk innsikt, men vi er opptatt av å «av-akademisere» innholdet og sette det inn i en praktisk sammenheng. Deltakerne skal stå igjen med verktøy og ferdigheter til å takle utfordringene som lederrollen medfører, forklarer Morten Teien.

– Ledelse handler om atferd. Du kan ha en idé om at du er en god leder, men hvis de rundt deg ikke oppfatter deg slik, blir det bare en tanke du selv har, legger Agnethe Ellingsen til.

Sammen vil de to prosessveilederne hjelpe lederne som deltar på kurset til å avlære uvaner, uhensiktsmessige holdninger og atferdsmønstre som ikke er konstruktive. Ellingsen og Teien vil at ledere skal få nok selvinnsikt til å forstå hvordan de fremstår som ledere, at det er handlingene deres som avgjør om de er gode ledere eller ikke.

– Ideen om deg selv står ofte i veien, enten du er redd for å ikke være god nok eller du har for stor tro på egne evner. Det selvbildet må vi røske opp i, konstaterer Teien.

Teknas lederutviklingsprogram GILA starter opp igjen i 2018, med den første av fire samlinger 6.-8. februar. Agnethe Ellingsen og Morten Teien veileder om selvledelse, selvinnsikt på teamnivå, relasjonskompetanse, kommunikasjon og endringsledelse. 

Les også