Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
3D-tegning av en kart av rør i bakken
BIM-modeller gjør det enklere å få oversikt og reduserer konfliktnivået. Denne BIM-modellen er generert fra ledningsdata over et større område.

Kursinnsikt

– BIM-modeller vil føre til færre krangler i vann- og avløpsbransjen

Publisert: 1. feb. 2021

Hvis vi samler PDF-er, excelark og beskrivelsen i én modell, vil alle tjene på det, mener Hans Martin Eikerol.

– Problemet oppstår når de som er ute i grøfta forholder seg til en fagspesifikk tegning som ikke viser den store helheten, mens de på kontoret sitter med langt flere tegninger, støttedokumenter og rapporter. Det er fort gjort at viktig informasjon fra støttedokumenter ikke blir med ut i grøfta.

Etter mange års erfaring som rådgiver i vann- og avløpsbransjen, har Hans Martin Eikerol opparbeidet seg spisskompetanse innen avansert databehandling og bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Ifølge Eikerol er BIM løsningen på samhandlingsproblemet. BIM er en prosess for arbeid med digitale modeller som kan brukes på tvers av fagfelt – og vil gi bransjen en rekke positive ringvirkninger.

– Et bedre system vil føre til færre krangler mellom byggherre, entreprenør og prosjekterende, mener sivilingeniøren.

– I dag er det så mange tegninger, støttedokumenter og andre beskrivelser at det kan være vanskelig å få oversikt over hvilke krav og betingelser som egentlig gjelder. Men all relevant informasjon kan elegant samles i en BIM-modell. Da har vi fasiten i hånden, som kan leses av geoteknikeren, landskapsarktiekten og veiingeniøren. Det vil heve nivået på samhandlingen betraktelig. Det betyr færre feil og ubehagelige overraskelser, sier han.

Interessert i å lære mer om BIM? Eikerol er en av to ledere for Tekna-kurset BIM for anlegg – med fokus på VA.

Billigere og lettere å samarbeide

BIM er blitt et vanlig verktøy i byggebransjen, men er fortsatt sjeldent brukt i vann- og avløpsbransjen. Tidligere var problemet at programmene ikke var godt egnet for langstrakte og horisontale prosjekter, men det er i ferd med å endre seg, forteller Eikerol.

I bunn og grunn handler BIM om å ha et skikkelig underlag, som er lett å forstå for alle parter som er med i arbeidet. I BIM-modeller kan du «zoome» inn under bakken for å se på ledninger, rør og annen infrastruktur. Modellene gjør det enkelt å se hvilke utstyr som finnes og som skal installeres.

Eikerol mener innføringen av BIM vil gjøre det billigere for alle. Helt fra anbudskonkurransen til vedlikeholdsarbeid flere generasjoner senere.

– Konkurransegrunnlag pleier å være komplekse og inneholde mange dokumenter. BIM gjør det enklere å få oversikt. Og når prosjektet er ferdig, kan kommunen få kvalitetsdata inn i forvaltningssystemet, sier han.

Samler og lagrer informasjonen

Det graves ofte i områder der det allerede ligger teknisk infrastruktur. Samtidig kan det være vanskelig å få tak i godt grunnlag for hva som finnes under bakken fra før.

– Nå reparerer vi rør og ledninger nesten i blinde. Det har dessverre ikke vært fokus på å lagre dataene i tiårene før oss. Det gjør at vi er helt avhengige av lokalkunnskapen til den enkelte driftsrørlegger. Fraværet av kvalitetsdata i bransjen vår er rett og slett litt trist.

– Får vi samlet all informasjonen i en og samme modell så ser vi den eksisterende infrastrukturen veldig enkelt. Da slipper vi å bruke mye tid på kartlegging før vi kan starte på et nytt prosjekt. Infrastrukturen skal leve i 100 år. Det er horisonten vår. Hvis vi får registrert detaljert informasjon om 40 år gamle rør inn i systemet, vil det fortsatt være aktuelt i 60 år til, sier han.

BIM vil gi gevinster blant alle parter, mener Eikerol.

– Samhandlingen blir bedre og konkurransegrunnlaget tydeligere. Kommunen slipper å bruke tid å finne tak i all den relevante informasjonen, og entreprenøren slipper å bruke tid på å kvalitetssikre informasjonen.

Få en innføring i BIM

Noen større aktører er allerede gode på å bruke BIM-modeller, men det er et stort kunnskapssprik i bransjen. Det ønsker Eikerol å gjøre noe med. Han leder derfor kurset BIM for anlegg – med fokus på VA, som gir deg en grunnleggende innføring i konseptet. Du får også innsikt i grensesnitt mellom BIM og GIS (geografisk informasjonssystem), åpne filformater, digitale verktøy og verdien av FDV (forvaltning, drift og vedlikehold).

– Med dette kurset ønsker vi å løfte nivået i bransjen. Det er et nybegynnerkurs der vi tar for oss helt grunnleggende ting. Kurset vil være orientert ut fra ledningseiers perspektiv, sier han.

Kurset er for alle som jobber innen VA-teknikk. Kurset går ikke inn på hvordan man bruker programvare i praksis, men er en innføring i BIM som prosess og metode.

Ønsker du å lære mer om BIM? Dette Tekna-kurset gir deg en god innføring!

Les også