Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Karen O’Brien
Professor Karen O’Brien mener alle bør ta sitt ansvar på arbeidsplassen for en bedre fremtid.

Kursinnsikt

– Bærekraftig endringsledelse handler om alle krisene vi står overfor

Publisert: 13. aug. 2020

Professor Karen O’Brien mener alle bør ta sitt ansvar på arbeidsplassen for en bedre fremtid. I et nytt lederkurs viser hun hvordan din bedrift kan være med å dra verden i en bedre retning.

– Alle krisene vi står over i dag er mer relatert til hverandre enn vi tror og har dype røtter. Alt henger sammen med hvordan vi ser verden, hvilke verdier og verdenssyn vi har. Bærekraftig endringsledelse handler om hvordan vi på arbeidsplassen kan påvirke samfunnet på en bærekraftig måte, sier Karen O’Brien.

Hun er samfunnsgeograf og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun har i over 30 år vært i forskningsfronten med sitt banebrytende arbeid knyttet til klimaendringer og temaer som tilpasning, sårbarhet og transformasjon.

Innen 2030 skal vi ifølge FNs 17 bærekraftsmål utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene.

– Bærekraftig endringsledelse er høyt på agendaen for alle. Det vil si at vi har 10 år på oss til å gjøre endringer vi aldri har sett tidligere i historien, sier O’Brien.

Slik kan virksomheter bli mer bærekraftige

Det er nærmest umulig å ta innover seg bærekraftsmålene, og enda vanskeligere å skjønne hvordan vi skal klare å nå dem. Professoren mener at den beste måten å gjøre det på for hver enkelt er å starte med seg selv. Hvordan kan du bidra til en mer bærekraftig verden?

I 2020 ga O’Brien ut boken «You matter more than you think». Den tar for seg hvordan og hvorfor du som individ er viktig når det gjelder å svare på klimaendringer og andre globale kriser.

– Det handler ikke bare om hva vi må gjøre, men hvordan vi gjør det. Vi må ha et kvalitativt skifte i hvordan vi ser på oss selv som ledere. Vi må se oss som en del av en helhet og skape nye mønster – endring er å skape nye mønster i samfunnet.

I mange virksomheter er det gjerne hierarkisk oppbygging med ledere, mellomledere og ansatte. O’Brien mener at vi alle, uavhengig av stilling, har en rolle å spille med tanke på bærekraft.

– Alle i virksomheten, uavhengig av om du er toppleder eller rengjøringspersonell, er i en sfære hvor de kan påvirke hverandre og bidra til transformativ endring. Utfordringen er å finne ut hvordan man best utløser potensiale hos hver enkelt.

Vil du lære mer om transformasjon og bærekraftig endringsledelse? Meld deg på kurset til Karen O’Brien her!

Vi må alle bli vår egen leder

Som ansatt på en arbeidsplass bør du finne ut av følgende: «Hva er viktig for meg? Hva kan jeg gjøre, og hvilke bærekraftige resultater ønsker jeg å se i arbeidet mitt? Hva må endre seg for å komme dit? Hvilke systemer fungerer ikke? Hvilke normer er for gammeldagse?»

O’Brien mener vi alle må bli vår egen leder fremfor å vente på at lederen på arbeidsplassen skal få på plass politikk for bærekraft. For å lykkes med dette, må du snu tankegangen til å handle om hva du tror er viktig for å bli en bærekraftig bedrift og hva du kan endre.

– Klarer du å se på deg selv som en leder, vil det ha en effekt på andre mennesker rundt deg og i bedriften du jobber i. Vi påvirker mennesker hele tiden, og blir stadig påvirket selv.

Mens noen bedrifter fokuserer på størst mulig overskudd, og andre på at de skal gjøre noe godt for verden, mener O’Brien det er viktig å snakke om hvilke verdier som er viktige for hver enkelt, for bedriften og for planeten vår.

– Det er lett å tenke på bærekraft som noe man må gjøre fordi det ser bra ut, men så fortsetter bedriftene med de samme, gamle målene. Det må være en integritet rundt hvorfor man gjør endringer. Folk må være bevisst på hvorfor, hva og hvordan, sier hun.

Vil du lære hvordan du kan bidra til en bærekraftig og rettferdig fremtid? Her kan du melde deg på Karen O’Brien sitt kurs.

Bli ekspert på bærekraftig endringsledelse

I november skal Karen O’Brien og hennes kollega Dina Hestad i cCHANGE holde kurset «transformasjon og bærekraftig endringsledelse». cCHANGE er en forskningsbasert bedrift som har som mål å fremme bærekraftig og rettferdig transformasjon i verden.

På kurset vil du lære hvordan du og din organisasjon kan jobbe med transformasjon og ta en lederskapsrolle i å skape en bærekraftig og rettferdig fremtid. Du vil få innsikt og verktøy som hjelper deg til å forstå hvordan du i praksis kan skape endringer på arbeidsplassen din. O’Brien vil systematisk gå gjennom hva, hvorfor og hvordan.

– Jeg skal blant annet snakke om de praktiske, politiske og personlige sfærene som vi alle opererer i. Vi kan alle gjøre ting som er målbare, men for å oppnå suksess må vi finne ut hva som må endres rundt måten vi organiserer oss på.

For hvilke normer finnes? Hva tar vi for gitt? Hva er hver enkelt sine «blind spots»? Hvilke muligheter har vi?

– Folk vet at det finnes løsninger, men ser dem ikke. Da må det en perspektivendring til. Vi må klare å tenke at «vi er løsningen» fremfor å vente på at andre skal gi oss den, sier O’Brien.

Les også