Vi i Tekna ser fram til å ønske deg velkommen på kurs! Her vil du bli kjent med andre tillitsvalgte og dine støttespillere i sekretariatet.

Meld meg på

Dette er del 2 av Grunnkurset for deg som tillitsvalgt i privat sektor.

  • Første dag gir deg forståelse for avtaler og regler som du må kjenne til som tillitsvalgt
  • Andre dag gjør deg forberedt til forhandlingene og lærer deg forhandlingsteknikker
  • Det settes av tid til å øve slik at du er bedre forberedt når du skal forhandle på vegne av dine medlemmer

Hva er Grunnkurset for tillitsvalgte?

Grunnkurset er satt sammen for gi deg kunnskapen du trenger for å håndtere tillitsvalgtrollen.

  • Grunnkursets del 1 er digital og tar ca. 4 timer å fullføre
  • Grunnkursets del 2 er kurs på hotell i to dager

Du må ta del 1 før du kommer på del 2. Grunnkurset er obligatorisk, og vi ønsker at du tar det så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt.

Grunnkurset Del 1

På del 1 av Grunnkurset får du en innføring i hvordan samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver er regulert og hvordan dette fungerer i praksis. Du kan ta pauser underveis og gjerne dele opp kurset i kortere økter. Les mer og ta del 1 av Grunnkurset her.

Målgruppe

Grunnkurset er for lokale tillitsvalgte i privat sektor. Hele styret er velkommen til å delta.

Praktisk informasjon

Grunnkurset er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 22188

Prefere English?

Attend the same course, but in English, March 14. and 15. 2023

Skriv ut

Informasjon om programmet

  • Her er tidsrammene for grunnkursets del 2:

Tirsdag 13. desember 2022

09.30

Registrering og enkel servering

09.45

Oppstart

13.00

Lunsj

17.30

Avslutning første dag

18.30

Aperitiff

19.00

Middag

Onsdag 14. desember 2022

09.00

Oppstart dag 2

11.30

Lunsj

15.30

Avslutning