Reiseregning

POLICY OG FRISTER

Tekna godtgjør reiser etter statens satser. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. 

Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter kurset.

Statens reiseregulativ innland

Alle som reiser for Tekna, skal bidra til at vi reiser miljømessig effektivt og økonomisk. For at vi fortløpende skal ha god oversikt over hvilke kostnader som reelt har påløpt, er det viktig at vi får inn reiseregninger i rimelig tid.

Her er de generelle bestemmelsene:

  • Tekna benytter statens satser – skattefri del (eks km kr 3,50 i 2017)
  • Det skal benyttes billigste reisemåte (ved valg av fly – inntil 45 min «ulempe»)
  • Kilometergodtgjørelse skal godkjennes av leder på forhånd – ut fra hensiktsmessighet og kostnad
  • Alle ansatte og tillitsvalgte som reiser mye benytter Current Reise
  • Ved møter skal det alltid vurderes om videokonferanse/telefonmøte kan benyttes istedenfor fysiske reiser
  • Det skal til enhver tid søkes å benytte billigste og hurtigste reisemåte
  • Møter/aktiviteter skal planlegges og gjennomføres slik at reiseutgifter minimeres og slik at kollektive transportmidler kan benyttes
  • Ved avvikling av møter, konferanser og lignende skal deltakerne oppfordres til og opplyses om kollektive transportmidler
  • Ved flyreiser skal Egencia selvbetjeningsportal (web) være foretrukket bestillingsmetode
  • Der det er nødvendig å benytte bil skal det oppfordres til og legges til rette for deling av transportmiddel. 

Tillitsvalgtopplæring

Utgifter/tapt arbeidsfortjeneste

Tillitsvalgtkursene er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold i forbindelse med tillitsvalgtkursene.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du sende Tekna en mail med lønnslipp som viser at du er trukket i lønn.

Reiseinformasjon

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, derfor ønsker vi at deltagerne er med på middag og overnatter om de har mulighet til det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten! 

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon samt oppholdsutgifter på hotellet for alle. OBS! Det den enkelte bestiller for egen regning betales direkte til hotellet før avreise.

Egen bil

Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Flybilletter

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ prosjektnummer. Samme referanse brukes ved merking av reiseregning.

Sist oppdatert: 20. oktober 2017