Dette kurset er et tilbud til tillitsvalgte som kun mangler "Forhandlingsteknikk" for å ha fullført grunnopplæringen for tillitsvalgte.

Meld meg på

Er du en dyktig forhandler? Du skal være godt forberedt, selvsikker og tålmodig ved forhandlingsbordet.

På dette kurset lærer du hva som kjennetegner en god forhandler og hvordan du bør gå frem i forhandlingene, det være seg på arbeidsplassen eller med andre parter.

Som tillitsvalgt må du vite hva som kan forventes på hvert trinn i forhandlingene. Det bør stå klart for deg hva du ønsker og ikke minst hva motparten er ute etter. En dyktig forhandler har kunnskaper om forhandlingsteknikker og bruker dem der det er hensiktsmessig.

Målgruppe

Kurset er for lokale tillitsvalgte i private og kommunale virksomheter, og lærer deg generell forhandlingsteknikk. Er du tillitsvalgt i statlig sektor, anbefaler vi at du heller deltar på "Årets lokale forhandlinger i staten" 30.8 - 1.9 eller 7.9 - 8.9

Praktisk informasjon

Tillitsvalgtkursene er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 22255

Mangler du andre grunnkurs enn kurset i Forhandlingsteknikk?

 • Da skal du delta på "Grunnkurset"

Grunnkurset er satt sammen for å gi deg kunnskapen du trenger for å håndtere tillitsvalgtrollen.

 • Grunnkursets del 1 er digital, og tar cirka 4 timer å fullføre
 • Grunnkursets del 2 er kurs på hotell i to dager

Du må ta del 1 før del 2. Grunnkurset er obligatorisk, og vi ønsker at du tar det så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt.

Her er Grunnkursets del 1.

Skriv ut

Mandag 12. september 2022

Kursledere fra Teknas forhandlingsseksjon

09.45 - 10.00

Registrering og enkel servering

10.00

Innledning og presentasjon av deltakere og forelesere

 • Tillitsvalgtrollen
 • Ulike rammeverk innenfor ulike områder
 • Utgangspunktet for forhandlingene

12.00

Viktigste egenskapene til en tillitsvalgt i Tekna

 • Innledning
 • Øvingsoppgave

13.00

Lunsj

15.00

Forberedelser til forhandlingene

 • Forhandlingsprosessen
 • Forutsetninger
 • Rammer
 • Taktikk og strategi

16.00

Forhandlingsoppgave om lønn

 • Innledning
 • Oppsummering

18.00

Avslutning dag 1

18.30

Aperitiff før middag

19.00

Middag

Tirsdag 13. september 2022

09.00

Gjennomføring av forhandlingene

 • Drøftinger, Forslag, Hvis/så
 • Kommunikasjon

13.00

Lunsj

14.00

Etter forhandlingene

 • Enighet eller brudd?
 • Øvingsoppgave - særavtale

14.30 - 15.00

Oppsummering og avslutning