6.–8. sep.

Få utfyllende informasjon om årets tariffoppgjør, praktiske råd om årets forhandlinger og ikke minst innføring i forhandlingsbestemmelsene i avtalen.

Meld meg på

"Årets lokale forhandlinger" er en av statlig sektors viktigste årlige møteplasser. Her møtes nye og erfarne tillitsvalgte.

På dette kurset får du:

 • Orientering om de sentrale forhandlingene
 • Lokale forhandlinger og forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen
 • Lønnspolitikk og lønnssamtaler

Ekstratilbud for nye tillitsvalgte 6. september

For å gjøre deg tryggere i rollen og godt forberedt til to kursdager med råd om forhandlinger, tilbyr vi også i år en egen kursdag før selve kurset begynner. Du melder deg på ekstradagen i påmeldingsskjemaet.

Årets lokale forhandlinger i staten er et fordypningskurs i tillitsvalgtopplæringen

Se grunnkurset og andre fordypningskurs for deg som tillitsvalgt her.

Praktisk informasjon

Kurset er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

Kurset går på Thon Hotel Opera som ligger rett ved Oslo sentralstasjon.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 22213

Skriv ut

Valgfri dag 1, tirsdag 6. september, innledende kurs for nye tillitsvalgte - kryss av i påmeldingen

Dette er et kurs for helt nye tillitsvalgte, eller for mer erfarne som ønsker å få med seg litt grunnleggende om forhandlinger og begreper som er vanlige å bruke i forhandlingene.

Forelesere: Alexander Iversen og Linn Guste-Pedersen, Tekna

10.00

Velkommen og registrering

 • Presentasjonsrunde

10.30

Lønnsforhandlinger i Norge

 • Partene i arbeidslivet
 • Forhandlinger om lønns – og arbeidsvilkår
 • Forskjellige forhandlingsmodeller – lokale og sentrale forhandlinger, eller kombinasjoner av disse
 • Lønnsforhandlinger i de ulike sektorene
 • Bevilgningssystemet i statlig sektor
 • Konfliktberedskap
 • Streik

Ved Linn Guste-Pedersen

13.00

Lunsj

14.00 - 15.30

Ulike begreper i lønnsforhandlingene

Ved Alexander Iversen

15.45 - 17.30

Gruppeoppgaver

 • Innledning
 • Praktiske oppgaver
 • Oppsummering

17.30

Avslutning

19.00

Middag

Onsdag 7. september 2022

Årets lokale forhandlinger i staten

På dette kurset går vi gjennom årets hovedoppgjør og hvilke konsekvenser vi ser for de lokale forhandlingene. Vi går gjennom de enkelte forhandlingsbestemmelsene i hovedtariffavtalen og forhandlingsløpet. Lokal lønnspolitikk og lønnssamtaler står også på dagsorden.

Forelesere fra styret i Tekna Stat og sekretariatet.

10.00

Velkommen og presentasjon

10.15

Gjennomgang av hovedoppgjøret 2022

Ved Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat

11.30

Forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen

 • Forberedelser
 • Gjennomføring
 • Etterarbeid og evaluering

Ved Alexander Iversen og Stina Johnsen, Tekna Stat

13.00

Lunsj

14.00

Kommunikasjon i forhandlingene

Ved Erlend Rørvik, Spesialist i klinisk voksenpsykologi hos Bjørnsons psykologene

16.00

Praktiske oppgaver

Ved Linn Guste-Pedersen og Alexander Iversen, rådgivere Tekna Stat

18.00

Avslutning

19.30

Aperitiff

20.00

Middag

Torsdag 8. september 2022

Utsjekk før oppstart

09.00

Oppstart - fortsetter med praktiske oppgaver

11.00

Oppsummering av gruppeoppgaver

Ved Alexander Iversen og Linn Guste-Pedersen, Tekna Stat

11.30

Pause

11.45

Tekna Stats lønnsundersøkelse – presentasjon av årets undersøkelse

Tekna Stats tillitsvalgte rapporterer årlig på egen lønnsundersøkelse som viser lønn for medlemmene pr. 1. mars. Denne undersøkelsen kommer i tillegg til lønnsundersøkelsen pr. 1.10 hvert år som alle medlemmer svarer på. Vi går gjennom årets undersøkelse.

Ved Wenche Drange, Tekna

12.30

Bruk av regneark

Vi viser frem forskjellige regneark og hvordan disse kan tas i bruk i lønnsforhandlingene.

ved Alexander Iversen

12.50

Oppsummering

Ved styret, Tekna Stat

13.00 - 14.00

Lunsj og avslutning