7.–8. sep.

Få utfyllende informasjon om årets tariffoppgjør, praktiske råd om årets forhandlinger og ikke minst innføring i forhandlingsbestemmelsene i avtalen.

Meld meg på

"Årets lokale forhandlinger" er en av statlig sektors viktigste årlige møteplasser. Her møtes nye og erfarne tillitsvalgte.

På dette kurset får du:

  • Orientering om de sentrale forhandlingene
  • Lokale forhandlinger og forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen
  • Lønnspolitikk og lønnssamtaler

Dette er et fordypningskurs i tillitsvalgtopplæringen

Du må ta grunnkurset før du deltar på fordypningskurs.

Se grunnkurset og andre fordypningskurs for deg som tillitsvalgt her.

Praktisk informasjon

Kurset er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

Kurset går på Thon Hotel Opera som ligger rett ved Oslo sentralstasjon.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 22213

Skriv ut

Onsdag 7. september 2022

Årets lokale forhandlinger i staten

På dette kurset går vi gjennom årets oppgjør og hvilke konsekvenser vi ser for de lokale forhandlingene. Vi går gjennom de enkelte forhandlingsbestemmelsene i hovedtariffavtalen og forhandlingsløpet. Lokal lønnspolitikk og lønnssamtaler står også på dagsorden.

Forelesere fra styret i Tekna Stat og sekretariatet.

10.00

Registrering, oppstart og morgenmat

10.15

Gjennomgang av oppgjøret 2022

11.30

Forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen

  • Forberedelser
  • Gjennomføring
  • Etterarbeid og evaluering

13.00

Lunsj

14.00

Praktiske oppgaver

18.00

Avslutning

19.30

Aperitiff

20.00

Middag

Torsdag 8. september 2022

09.00

Lokal lønnspolitikk

10.00

Lokale lønnssamtaler

10.45

Pause m. utsjekk

11.00

Tekna Stats lønnsundersøkelse – presentasjon av årets undersøkelse

Tekna Stats tillitsvalgte rapporterer årlig på egen lønnsundersøkelse som viser lønn for medlemmene pr. 1. mars. Denne undersøkelsen kommer i tillegg til lønnsundersøkelsen pr. 1.10 hvert år som alle medlemmer svarer på. Vi går gjennom årets undersøkelse.

12.00

Bruk av regneark og lønnsstatistikk - og litt om personvernhensyn

Vi viser frem forskjellige regneark og hvordan disse kan tas i bruk i lønnsforhandlingene.

12.50

Oppsummering

13.00

Lunsj og avslutning