Velkommen til årets Fjellsprengingskonferanse!

Meld meg på

Årets konferanse er den 57. i rekken og igjen har du muligheten til å møte kolleger, kunder og konkurrenter i en hyggelig atmosfære – bygg nettverk og få faglig og sosialt påfyll!

Vi kan by på et fullspekket og spennende faglig program.

Ertesuppemiddag blir avholdt tradisjonen tro.

Vel møtt!


Fjellsprengningskonferansen 2019 – delta på hele, eller deler av konferansen

Les mer / meld deg på det som passer deg:

Fjellsprengningsdagen

Geoteknikkdagen

Bergmekanikkdagen

Fjellsprengningsdagen + Geoteknikkdagen

Fjellsprengningsdagen + Bergmekanikkdagen


Hotell

Book hotellrom på www.radissonblu.com

Oppgi bookingkode FJEL19.

Telefonnummer til hotellet: 23 29 30 00

Om konferansehotellet er fullt, prøv f. eks. Scandic Holberg Hotel (tlf 23 15 72 00), Clarion Coll. Hotel Savoy (tlf 23 35 42 00) eller Thon Hotel Munch (tlf 23 21 96 00).

Se fullt program her

Skriv ut

Torsdag 21. november

Fjellsprengningsdagen

09:00 - 09:20

01. Velkommen / Åpning

Anne Kathrine Kalager, Bane NOR, styreleder NFF

09:20 - 09:40

02. Thames tideway - London's super sewer?

Chris Darton, Tideway, London UK

09:40 - 10:00

03. Ny Vannforsyning Oslo - valg av drivemetode

Fredrikke Syversen, Oslo kommune Vann og avløpsetaten

10:00 - 10:20

04. Nussir, et nytt gruveeventyr? Prosessen frem til godkjenning

Øystein Rushfeldt, Nussir

10:20 - 10:40

Pause

10:40 - 11:00

05. Statusrapport och erfarenheter från Förbifart Stockholm

Johan Brantmark, Trafikverket, Sverige

11:00 - 11:20

06. Effektiv utnyttelse av steinressurser i fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Morten Klokkersveen, Bane NOR

11:20 - 11:40

07. Resultater fra forskningsprogrammet Kortreist stein

Eivind Heimdal, Veidekke

11:40 - 12:00

08. Historisk innlegg: Jordskjelv i Norge

Conrad Lindholm, SeismoConsult

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:25

09. Nytt fra NFF inkl kåring av vinner i fotokonkurransen

Repr. fra styret i NFF og juryen

13:25 - 13:45

10. Er det helsegevinst med TBM drivemetode

Geir Elvemo, Bane NOR

13:45 - 14:05

11. Krom i tunnelvann under driving med D&B vs TBM

Jostein Kjørstad, Acciona Ghella JV

14:05 - 14:20

Pause

14:25 - 14:45

12. Modellering av geologiske data og bruk i tverrfaglig modell på Fornebubanen

Marcus F. Lawton, Multiconsult

14:45 - 15:05

13. Nedre Otta kraftverk - tegningsløst anlegg

Eirik Oulie Rosbach, Skanska

15:05 - 15:30

14. Forsagere i sprengning - bruk av eksplosivsøkshund

Eksplosivhund.no Vegard Falsten (med hunder)

15:30 - 15:50

Pause

15:50 - 16:10

15. Måleresultater etter fullskala sprengningsforsøk -

  • hvor kraftige vibrasjoner tåler en bygning før det oppstår skader

Nils Ramstad, Multiconsult

16:10 - 16:30

16. Utfordringer med driving av tunneler tett på annen sensitiv infrastruktur

Andreas Finstad, Bane NOR

16:30 - 16:50

17. Kraftverkstunneler med små tverrsnitt (TBM)

Rune Skjevdal, Norsk Grønn Kraft

16:50 - 19:45

Slutt

19:45 - 23:30

Fellesmiddag

Fredag 22. november

Fellessesjon Bergmekanikk og Geoteknikk 2019

09:00 - 09:20

18. Utvidelse av deponikapasitet på Langøya

Marius Mathisen Søvik, NGI

09:20 - 09:40

19. Paradigmeskifte på hydrogeologiske undersøkelser i samferdselsprosjekter -

  • et eksempel fra Fornebubanen-prosjektet

Jürgen Scheibz, Multiconsult

09:40 - 10:00

20. Utfordringer med vann i undergrunnsprosjekt i urbane områder

  • er det mulig å sikre null setningsskader

Kristin Hilde Holmøy, NGI

10:00 - 10:20

21. Hvordan bør refraksjonsseismikken utføres, tolkes og presenteres?

Tradisjonell tolkning eller tomografisk inversjon

Jan Steinar Rønning, NGU

10:20 - 10:50

Rigging av salene - kaffepause

SESJON BERGMEKANIKK

10:50 - 11:00

22. Lederens 10 minutter

Hanne Wiig, Bane NOR, leder NBG

11:00 - 11:20

23. Instrumentation and pore pressure monitoring technique for

for underlined headrace tunnels of Norwegian Hydropower projects - a case study

Bibek Neupane, NTNU

11:20 - 11:40

24. Grunnvannstrykk på tunnelkledninger ved bruk av udrenerte løsninger

Eirik Nilsen, NTNU

11:40 - 12:00

25. Om tommelfingerregler og konusplassering i norske kraftverk

Henki Ødegaard, NTNU

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:20

26. Skråningsstabilitet ved fundamentering av Trysfjordbrua.

Bruk av 2D FEM-modellering for simulering av skjærstyrke langs glideplan

Ragna Torås Haseth, Norconsult

13:20 - 13:40

27. Digital Rock Mass Mapping:

The use of 3D block models from UAV imagery in rock slope stability assessment. Examples from the Rugtvedt - Dørdal E18 road construction

Nana Yaw Agyei-Dwarko, NGI

13:40 - 14:00

28. Flexible slope stability approach with blasting improvement options

Mario Morales Cardenas, SINTEF

14:00 - 14:20

Pause

14:20 - 14:40

29. Slaking og disintegrering av svake bergarter i vanntunneler

Lena Selen, NTNU

14:40 - 15:00

30. Numerisk modellering - RS2 vs UDEC

Anders Bergum, Sweco

15:00 - 15:20

31. Vätternvattentunneln - vattenförsörjningstunnel i centrum av Sverige

Peter Wilén, Norconsult

15:20 - 15:25

Slutt

SESJON GEOTEKNIKK

10:50 (32) Lederens 10 minutter

Vegard Woldsengen, Sweco

11:00 (33) Boretårn til gravemaskin for geotekniske grunnundersøkelser

E. Haugen, O.V.Kirkebollen D. Jergling, SVV, R. Handberg, Geosafe

11:20 (34) Permanente spuntkonstruksjoner med krevenede grunnforhold - monitorering og sikkerhet

S.B. Langelid, Cautus Geo, B. Naglestad, Multiconsult

11:40 (35) Follobanen - Jet grouting works done under time pressure

Dominik Gächter, Keller Geoteknikk

12:00 Lunsj

13:00 (36) E39 Svegatjørn - Rådal<. høy rørveggkonstruksjon for portaler ved Sørås

Andreas Bratheland, Norconsult

13:20 (37) InterCity Østfold: Geotekniske fagmodeller ved bruk av Civil 3D

Kari Lien Johnsen, Multiconsult

13:40 Pause

14:10 (38) Farrisbrua - fundamentering på pilarer, stålrør med 2 meters diameter

Rolf Røsand, Rambøll

14:30 (39) Zhor - Geoteknisk prosjektering og oppfølging av installasjon av

subseastrukturer offshore Egypt

Erik R. Sørlie, Multiconsult

14:50 Pause

15:20 (40) Skredproblematikk i strandsonen - hva har vi lært av tidligere hendelser?

Jean-Sebastien L'heureux, NGI

15:40 (41) VA-sluppen - Tunnelering i kvikkleire med åpen trykksatt front

Mia Bek, Multiconsult

16:00 Pause

17:00 Middag geoteknikk

Samarbeidspartnere