Velkommen til Fjellsprengningsdagen + Bergmekanikkdagen 21.-22. november!

Meld meg på

Årets fjellsprengingskonferanse er den 56. i rekken og igjen har du muligheten til å møte kolleger, kunder og konkurrenter i en hyggelig atmosfære – bygg nettverk og få faglig og sosialt påfyll!

Skriv ut

Torsdag 21. november

Fjellsprengningsdagen

10:00 - 10:20

01. Velkommen / Åpning

10:20 - 10:40

02. Thames tideway

10:40 - 11:00

03. Ny Vannforsyning Oslo - valg av drivemetode

11:00 - 11:20

04. Nussir, et nytt gruveeventyr? Prosessen frem til godkjenning

11:20 - 11:40

Pause

11:40 - 12:00

05. Statusrapport och erfarenheter från Förbifart Stockholm

12:00 - 12:20

06. Effektiv utnyttelse av steinressurser i fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

12:20 - 12:40

07. Resultater fra forskningsprogrammet Kortreist stein

12:40 - 13:00

08. Historisk innlegg: Jordskjelv i Norge

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 14:25

09. Nytt fra NFF inkl kåring av vinner i fotokonkurransen

14:25 - 14:45

10. Er det helsegevinst med TBM drivemetode

14:45 - 15:05

11. Krom i tunnelvann under driving med D&B vs TBM

15:05 - 15:20

Pause

15:25 - 15:45

12. Modellering av geologiske data og bruk i tverrfaglig modell på Fornebubanen

15:45 - 16:05

13. Nedre Otta kraftverk - tegningsløst anlegg

16:05 - 16:30

14. Forsagere i sprengning - bruk av eksplosivsøkshund

16:30 - 16:50

Pause

16:50 - 17:10

15. Måleresultater etter fullskala sprengningsforsøk -

  • hvor kraftige vibrasjoner tåler en bygning før det oppstår skader

17:10 - 17:30

16. Utfordringer med driving av tunneler tett på annen sensitiv infrastruktur

17:30 - 17:50

17. Kraftverkstunneler med små tverrsnitt (TBM)

17:50 - 20:45

Slutt

20:45 - 00:30

Fellesmiddag

Fredag 22. november

Fellessesjon Bergmekanikk og Geoteknikk 2019

10:00 - 10:20

18. Utvidelse av deponikapasitet på Langøyene

10:20 - 10:40

19. Paradigmeskifte på hydrogeologiske undersøkelser i samferdselsprosjekter -

  • et eksempel fra Fornebubanen-prosjektet

10:40 - 11:00

20. Utfordringer med vann i undergrunnsprosjekt i urbane områder

  • er det mulig å sikre null setningsskader

11:00 - 11:20

21. Hvordan bør refraksjonsseismikken utføres, tolkes og presenteres?

Tradisjonell tolkning eller tomografisk inversjon

11:20 - 11:50

Rigging av salene - kaffepause

SESJON BERGMEKANIKK

11:50 - 12:00

22. Lederens 10 minutter

12:00 - 12:20

23. Instrumentation and pore pressure monitoring technique for

for underlined headrace tunnels of Norwegian Hydropower projects - a case study

12:20 - 12:40

24. Grunnvannstrykk på tunnelkledninger ved bruk av udrenerte løsninger

12:40 - 13:00

25. Om tommelfingerregler og konusplassering i norske kraftverk

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 14:20

26. Skråningsstabilitet ved fundamentering av Trysfjordbrua.

Bruk av 2D FEM-modellering for simulering av skjærstyrke langs glideplan

14:20 - 14:40

27. Digital Rock Mass Mapping:

The use of 3D block models from UAV imagery in rock slope stability assessment. Examples from the Rugtvedt - Dørdal E18 road construction

14:40 - 15:00

28. Flexible slope stability approach with blasting improvement options

15:00 - 15:20

Pause

15:20 - 15:40

29. Slaking og disintegrering av svake bergarter i vanntunneler

15:40 - 16:00

30. Numerisk modellering - RS2 vs UDEC

16:00 - 16:20

31. Vätternvattentunneln - vattenförsörjningstunnel i centrum av Sverige

16:20 - 16:25

Slutt

SESJON GEOTEKNIKK

10:50 (32) Lederens 10 minutter

11:00 (33) Boretårn til gravemaskin for geotekniske grunnundersøkelser

11:20 (34) Permanente spuntkonstruksjoner med krevenede grunnforhold - monitorering og sikkerhet

11:40 (35) Follobanen - Jet grouting works done under time pressure

12:00 Lunsj

13:00 (36) E39 - Svegatjørn - Rådal - "problemspunten"

13:20 (37) InterCity Østfold: Geotekniske fagmodeller ved bruk av Civil 3D

13:40 Pause

14:10 (38) Farrisbrua - fundamentering på Ø2000 stålrørspeler

14:30 (39) Zhor - Geoteknisk prosjektering og oppfølging av installasjon av

subseastrukturer offshore Egypt

14:50 Pause

15:20 (40) Skredproblematikk i strandsonen - hva har vi lært av tidligere hendelser?

15:40 (41) VA-sluppen - Tunnelering i kvikkleire med åpen trykksatt front

16:00 Pause

17:00 Middag geoteknikk

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Nye materialer og løsninger i bygg

24. okt.
kl. 08:00–10:00

Bygg og anlegg

Høring om matrikkelforskriften

25. okt.
kl. 08:45–12:00