Velkommen til årets Fjellsprengingskonferanse!

Meld meg på

Årets konferanse er den 56. i rekken og igjen har du muligheten til å møte kolleger, kunder og konkurrenter i en hyggelig atmosfære – bygg nettverk og få faglig og sosialt påfyll!

Vi kan by på et fullspekket og spennende faglig program.

Begge dager blir det prosjektpresentasjoner om bland annet E18 Kjørholt - Bamble og Follobanen.

Torsdagsmiddagen blir avholdt som vanlig.

Vel møtt!


Hotell

Book hotellrom på www.radissonblu.com

Oppgi bookingkode FJEL18.

Telefonnummer til hotellet: 23 29 30 00

Om konferansehotellet er fullt, prøv f. eks. Scandic Holberg Hotel (tlf 23 15 72 00), Clarion Coll. Hotel Savoy (tlf 23 35 42 00) eller Thon Hotel Munch (tlf 23 21 96 00).


Om Fjellsprengningskonferansen 2018

Delta på hele, eller deler av konferansen – meld deg på det som passer deg. Les mer / meld deg på:

Fjellsprengningsdagen 22. november kl. 9-17:30

Geoteknikkdagen 23. november kl. 9-17:30

Bergmekanikkdagen 23. november kl. 9-17:30

Fjellsprengningsdagen + Bergmekanikkdagen 22.-23. november

Fjellsprengningsdagen + Geoteknikkdagen 22.-23. november

Skriv ut

Torsdag 21. november

Fjellsprengningsdagen

10:00 - 10:20

01. Velkommen / Åpning

10:20 - 10:40

02. Thames tideway

10:40 - 11:00

03. Ny Vannforsyning Oslo - valg av drivemetode

11:00 - 11:20

04. Nussir, et nytt gruveeventyr? Prosessen frem til godkjenning

11:20 - 11:40

Pause

11:40 - 12:00

05. Statusrapport och erfarenheter från Förbifart Stockholm

12:00 - 12:20

06. Effektiv utnyttelse av steinressurser i fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

12:20 - 12:40

07. Resultater fra forskningsprogrammet Kortreist stein

12:40 - 13:00

08. Historisk innlegg: Jordskjelv i Norge

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 14:25

09. Nytt fra NFF inkl kåring av vinner i fotokonkurransen

14:25 - 14:45

10. Er det helsegevinst med TBM drivemetode

14:45 - 15:05

11. Krom i tunnelvann under driving med D&B vs TBM

15:05 - 15:20

Pause

15:25 - 15:45

12. Modellering av geologiske data og bruk i tverrfaglig modell på Fornebubanen

15:45 - 16:05

13. Nedre Otta kraftverk - tegningsløst anlegg

16:05 - 16:30

14. Forsagere i sprengning - bruk av eksplosivsøkshund

16:30 - 16:50

Pause

16:50 - 17:10

15. Måleresultater etter fullskala sprengningsforsøk -

  • hvor kraftige vibrasjoner tåler en bygning før det oppstår skader

17:10 - 17:30

16. Utfordringer med driving av tunneler tett på annen sensitiv infrastruktur

17:30 - 17:50

17. Kraftverkstunneler med små tverrsnitt (TBM)

17:50 - 20:45

Slutt

20:45 - 00:30

Fellesmiddag

Fredag 22. november

Fellessesjon Bergmekanikk og Geoteknikk 2019

10:00 - 10:20

18. Utvidelse av deponikapasitet på Langøyene

10:20 - 10:40

19. Paradigmeskifte på hydrogeologiske undersøkelser i samferdselsprosjekter -

  • et eksempel fra Fornebubanen-prosjektet

10:40 - 11:00

20. Utfordringer med vann i undergrunnsprosjekt i urbane områder

  • er det mulig å sikre null setningsskader

11:00 - 11:20

21. Hvordan bør refraksjonsseismikken utføres, tolkes og presenteres?

Tradisjonell tolkning eller tomografisk inversjon

11:20 - 11:50

Rigging av salene - kaffepause

SESJON BERGMEKANIKK

11:50 - 12:00

22. Lederens 10 minutter

12:00 - 12:20

23. Instrumentation and pore pressure monitoring technique for

for underlined headrace tunnels of Norwegian Hydropower projects - a case study

12:20 - 12:40

24. Grunnvannstrykk på tunnelkledninger ved bruk av udrenerte løsninger

12:40 - 13:00

25. Om tommelfingerregler og konusplassering i norske kraftverk

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 14:20

26. Skråningsstabilitet ved fundamentering av Trysfjordbrua.

Bruk av 2D FEM-modellering for simulering av skjærstyrke langs glideplan

14:20 - 14:40

27. Digital Rock Mass Mapping:

The use of 3D block models from UAV imagery in rock slope stability assessment. Examples from the Rugtvedt - Dørdal E18 road construction

14:40 - 15:00

28. Flexible slope stability approach with blasting improvement options

15:00 - 15:20

Pause

15:20 - 15:40

29. Slaking og disintegrering av svake bergarter i vanntunneler

15:40 - 16:00

30. Numerisk modellering - RS2 vs UDEC

16:00 - 16:20

31. Vätternvattentunneln - vattenförsörjningstunnel i centrum av Sverige

16:20 - 16:25

Slutt

SESJON GEOTEKNIKK

10:50 (32) Lederens 10 minutter

11:00 (33) Boretårn til gravemaskin for geotekniske grunnundersøkelser

11:20 (34) Permanente spuntkonstruksjoner med krevenede grunnforhold - monitorering og sikkerhet

11:40 (35) Follobanen - Jet grouting works done under time pressure

12:00 Lunsj

13:00 (36) E39 - Svegatjørn - Rådal - "problemspunten"

13:20 (37) InterCity Østfold: Geotekniske fagmodeller ved bruk av Civil 3D

13:40 Pause

14:10 (38) Farrisbrua - fundamentering på Ø2000 stålrørspeler

14:30 (39) Zhor - Geoteknisk prosjektering og oppfølging av installasjon av

subseastrukturer offshore Egypt

14:50 Pause

15:20 (40) Skredproblematikk i strandsonen - hva har vi lært av tidligere hendelser?

15:40 (41) VA-sluppen - Tunnelering i kvikkleire med åpen trykksatt front

16:00 Pause

17:00 Middag geoteknikk

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Nye materialer og løsninger i bygg

24. okt.
kl. 08:00–10:00

Bygg og anlegg

Høring om matrikkelforskriften

25. okt.
kl. 08:45–12:00