Takk for at du har bidratt frivillig som studentkontakt!

Men hva nå? Visste du at du har flere muligheter som tillitsvalgt eller frivillig i andre deler av Tekna?

Mulighetene er flere. Du kan være tillitsvalgt på jobben, tillitsvalgt i en lokalavdeling eller tillitsvalgt i et faglig nettverk. I tillegg finnes det muligheter for å engasjere seg frivillig som realfagsinspirator, rollemodell eller mentor. 

Tillitsvalgt på jobben

tillitsvalgte-jobb.JPG

Å være Tekna-tillitsvalgt på arbeidsplassen din er et frivillig, valgt verv der du representerer Tekna-medlemmene i bedriften i dialog med ledelsen og i møte med Tekna.

Som tillitsvalgt bidrar du i saker om arbeidsvilkår og lokale avtaler, i omorganiseringsprosesser og er en viktig brikke i de lokale lønnsforhandlingene. Du bidrar også til å spre kjennskap til Tekna og til å verve nye medlemmer. 

De tillitsvalgte på jobben er helt avgjørende for at Tekna skal kunne ta vare på medlemmenes rettigheter og interesser i arbeidslivet, og er en viktig brikke i det som kalles «trepartssamarbeidet» mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og regjeringen.

Som tillitsvalgt på jobben får du fordeler i både nåværende og fremtidige arbeidsforhold:

 • Utdanning fra Tekna – ofte kalt Norges beste mellomlederskole. Tekna dekker alle utgifter
 • Tett kontakt med ledelsen der du jobber
 • Muligheten til å påvirke bedriftens planer og beslutninger ut fra medlemmenes interesser
 • Kunnskap om arbeidslivets regler, forhandlinger og styring

Ønsker du å bli tillitsvalgt på jobben? Valg skjer på årsmøtet. 

Ta kontakt med Tekna-gruppen der du jobber

Tillitsvalgt i en lokalavdeling

dsc_6783.jpg

Tekna har 32 lokalavdelinger, fra Agder i sør til Finnmark i nord. Å være tillitsvalgt i en lokalavdeling er et frivillig verv som innebærer å sitte i et styre sammen med flere andre Tekna-medlemmer som bor i samme område som deg. Sammen utvikler dere kurs, møter, bedriftsbesøk, sosiale arrangementer, aktiviteter for barn og unge, og mye annet for medlemmene i din lokalavdeling.

Som tillitsvalgt i en lokalavdeling får du:

 • Erfaring med å arrangere faglige kurs og møter med tema du selv brenner for
 • Utvidet nettverket ditt, både sosialt og faglig
 • Nyttig styreerfaring
 • Bidra til at Tekna-medlemmene i ditt nærområde får mest mulig ut av sitt medlemskap 
 • Bidra til at barn og unge blir engasjerte i realfag
 • Bli kjent med Tekna som organisasjon og være med på å påvirke foreningens utvikling

Ønsker du å stille til valg i din lokalavdeling? Valg skjer på årsmøtet. 

Ta kontakt med styret/valgkomiteen i din lokalavdeling

Tillitsvalgt i et faglige nettverk

DSC03601.jpg

Tekna har 12 faglige nettverk med egne styrer. Nettverkene jobber med å gi medlemmer faglig påfyll, gode nettverksarenaer og bidrar til å sette fagpolitiske saker på agendaen.  

Som frivilling/tillitsvalgt i et nettverk kan du for eksempel være styremedlem i et nasjonalt eller lokalt styre, eller du bidra i prosjektgrupper eller komme med innspill til fagpolitiske saker. Mulighetene er mange!  

Som tillitsvalgt i et faglig nettverk får du: 

 • Et godt nettverk av folk i samme bransje som deg
 • Bidra med kompetansen din i Teknas fagpolitiske arbeid 
 • Være med på å påvirke rammebetingelsene i din bransje
 • Bidra til å skape faglige og sosiale møteplasser
 • Være en brobygger mellom medlemmer, organisasjoner og næringslivet
 • Skape arrangementer, kurs og møter med tema du selv brenner for

Ønsker du å bidra frivillig som tillitsvalgt i et faglig nettverk? Valg skjer på årsmøtene. 

Finn nettverk og ta kontakt her

Realfagsinspirator, rollemodell eller mentor

img style=

Mange Tekna-medlemmer bidrar frivillig for Tekna på arenaer der vi samarbeider med andre aktører for å inspirere barn og unge til å bli interessert i naturvitenskap, teknologi og realfag.

Du kan bidra frivillig på arrangementer og prosjekter der Tekna for eksempel samarbeider med:

 • Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
 • Lær kidsa koding
 • Forskerfabrikken
 • First Lego League
 • Passion for Ocean
 • Kodegenet

Har du lyst til å bidra?

Les mer og ta kontakt her
Sist oppdatert: mandag 27. juni 2022