Borgar Aamaas smiler til kamera sittende foran et rotete kontorbord om kveldstid
TILLITSVALGT: Borgar Aamaas har fått god nytte av å være tillitsvalgt i Tekna. Foto: Privat.

Aktuelt

Slik fikk han bedre nettverk, CV og kompetanse

Tekst av Sondre Tallaksrud 12. apr. 2021

– Tillitsvalgtvervet har gitt meg ledererfaring og kompetanse som har gjort at jeg har lykkes med prosjektlederansvar på jobben.

Borgar Aamaas, har en doktorgrad i meteorologi og jobber nå som klimaforsker i CICERO Senteret for klimaforskning. Han forteller at han har fått mye ut av å være tillitsvalgt i Tekna, både faglig og sosialt.

For øyeblikket er ansvaret hans todelt, han er tillitvalgt på jobben og styreleder i fagnettverket Tekna forskerne.

– Jeg har uten tvil fått et større sosialt og tverrfaglig nettverk gjennom å være tillitsvalgt

– Som tillitsvalgt på jobben har det handlet mye om å få frem for ledelsen at det er kapasitetsmangler på jobben. Jeg har også vært med  i diverse ansettelsekomiteer og diskusjoner rundt bedriftens profil rettet mot såkalt oppdragsforskning, forteller han. 

– Som styreleder i fagnettverket, handler det mest om å få hjulene til å gå rundt til tross for korona og arrangere aktuelle nettseminarer, sier Aamaas.

En mer variert arbeidshverdag

Han forteller at han valgte å bli tillitvalgt siden han ønsket mer ansvar.

– Men jeg hadde lyst på en mer variert arbeidshverdag. Jeg hadde også lyst til å være mer involvert på innsiden av bedriften, sier han.

Aamaas forteller at han har fått mye ut av tillitsvalgtvervet, både faglig og sosialt.

– Jeg har fått være med på mange kurs og seminarer. Jeg har blant annet lært mye på lønn og interesse-siden som kommer godt med. Jeg har også vært med på mange sosiale samlinger, sier han.

Tillitvalgt: Borgar Aamaas liker å kjempe for de sakene han synes er viktige, her snakker han med Fredrik Solvang på Dagsnytt 18.

Håper å bruke nettverket mye framover

Aamaas forteller at nettverket hans har blitt større siden han ble tillitvalgt.

– Jeg har uten tvil fått et større sosialt og tverrfaglig nettverk. Jeg har blant annet hatt møter med Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg, da ​regjeringen la frem nasjonal transportplan ​og klimaplan.

– Det var veldig artig å kunne diskutere temaet med eksperter på ulike felt, sier han.

Aamaas håper å kunne fortsette å bruke og samarbeide med nettverkene som han har opprettet i årene som kommer. Han anbefaler andre å bli tillitvalgt også, men ikke bare på grunn av større nettverk.

– Tillitsverv har gitt meg ledererfaring og kompetanse som har gjort at jeg har lykkes med prosjektlederansvar på jobben. Kursene har også uten tvil en overføringsverdi til arbeidshverdagen og CV-en, avslutter han.

 

 

 

Relaterte kurs og arrangementer