Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Borgar Aamaas smiler til kamera sittende foran et rotete kontorbord om kveldstid
TILLITSVALGT: Borgar Aamaas har fått god nytte av å være tillitsvalgt i Tekna. Foto: Privat.

Aktuelt

Slik fikk han bedre nettverk, CV og kompetanse

Tekst av Sondre Tallaksrud Oppdatert: 12. apr. 2021

– Tillitsvalgtvervet har gitt meg ledererfaring og kompetanse som har gjort at jeg har lykkes med prosjektlederansvar på jobben.

Borgar Aamaas, har en doktorgrad i meteorologi og jobber nå som klimaforsker i CICERO Senteret for klimaforskning. Han forteller at han har fått mye ut av å være tillitsvalgt i Tekna, både faglig og sosialt.

For øyeblikket er ansvaret hans todelt, han er tillitvalgt på jobben og styreleder i fagnettverket Tekna forskerne.

– Jeg har uten tvil fått et større sosialt og tverrfaglig nettverk gjennom å være tillitsvalgt

– Som tillitsvalgt på jobben har det handlet mye om å få frem for ledelsen at det er kapasitetsmangler på jobben. Jeg har også vært med  i diverse ansettelsekomiteer og diskusjoner rundt bedriftens profil rettet mot såkalt oppdragsforskning, forteller han. 

– Som styreleder i fagnettverket, handler det mest om å få hjulene til å gå rundt til tross for korona og arrangere aktuelle nettseminarer, sier Aamaas.

En mer variert arbeidshverdag

Han forteller at han valgte å bli tillitvalgt siden han ønsket mer ansvar.

– Men jeg hadde lyst på en mer variert arbeidshverdag. Jeg hadde også lyst til å være mer involvert på innsiden av bedriften, sier han.

Aamaas forteller at han har fått mye ut av tillitsvalgtvervet, både faglig og sosialt.

– Jeg har fått være med på mange kurs og seminarer. Jeg har blant annet lært mye på lønn og interesse-siden som kommer godt med. Jeg har også vært med på mange sosiale samlinger, sier han.

Tillitvalgt: Borgar Aamaas liker å kjempe for de sakene han synes er viktige, her snakker han med Fredrik Solvang på Dagsnytt 18.

Håper å bruke nettverket mye framover

Aamaas forteller at nettverket hans har blitt større siden han ble tillitvalgt.

– Jeg har uten tvil fått et større sosialt og tverrfaglig nettverk. Jeg har blant annet hatt møter med Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg, da ​regjeringen la frem nasjonal transportplan ​og klimaplan.

– Det var veldig artig å kunne diskutere temaet med eksperter på ulike felt, sier han.

Aamaas håper å kunne fortsette å bruke og samarbeide med nettverkene som han har opprettet i årene som kommer. Han anbefaler andre å bli tillitvalgt også, men ikke bare på grunn av større nettverk.

– Tillitsverv har gitt meg ledererfaring og kompetanse som har gjort at jeg har lykkes med prosjektlederansvar på jobben. Kursene har også uten tvil en overføringsverdi til arbeidshverdagen og CV-en, avslutter han.

 

 

 

Les også