Tekna Havbruk og Fiskehelse

Tekna Havbruk og Fiskehelse er nettverket for deg som er interessert i havnæringen. Vi skaper tverrfaglige møteplasser for faglig utvikling og nettverksbygging gjennom en rekke arrangementer. Vi engasjerer oss også i fagpolitiske problemstillinger innenfor fiskehelse og havbruk.

 

Bli medlem i fagnettverket

Er du Tekna-medlem, er det gratis og uforpliktende å melde seg inn. Du får da e-post om relevante aktiviteter. 

Send SMS med kodeord HAVBRUK til 2007 for å bli medlem.

Havet er en av Teknas fem satsingsområder, og stadig flere medlemmer jobber innen fiskeri og havbruk. Tekna støtter regjeringens visjon om betydelig vekst av havbruksnæringen framover, under forutsetning av at det utvikles ny og bærekraftig teknologi. God bruk av kompetanse, tverrfaglighet og teknologi kan løse mange av utfordringene i havbruket, og gjøre næringen mer bærekraftig.

Vi mener

  • Tekna Havbruk og Fiskehelse arbeider for vekst og trygge arbeidsplasser i havnæringen
  • Vi mener havnæringen må drive etter sunne og bærekraftige prinsipper. Aktører som driver godt bør belønnes.
  • Vi mener det er mye kunnskap i andre næringer som havnæringen kan dra nytte av, og vi ønsker mer teknologioverføring mellom ulike bransjer.

Bli med i Tekna Havbruk og Fiskehelse!

Tekna medlemmer kan bli med i Tekna Havbruk og Fiskehelse ved å sende SMS med kodeord HAVBRUK til 2007

Du kan også logge deg inn og melde deg inn via Min side.

 

Mer om faggruppen

 

Kontaktperson

Tone Juel

rådgiver, bioteknologi, kjemi og biologi, Tekna fag

tone.juel@tekna.no Tel: +47 22 94 75 00