Tekna Jernbane

Nettverket for Tekna medlemmer som engasjerer seg i jernbanens samfunnsmessige betydning som del av transportsystemet og jernbanetekniske problemstillinger.

 

Bli medlem i fagnettverket

Er du Tekna-medlem, er det gratis og uforpliktende å melde seg inn. Du får da e-post om relevante aktiviteter. 

Du kan også sende SMS med kodeord JERNBANE til 2007 for å bli medlem.

Om oss

Tilbudet til medlemmene av Tekna Jernbane organiseres av et styre sammen med Teknas sekretariat.

Faggruppen dekker hele landet, men har størst aktivitet i Oslo-området.

Vi arrangerer både studieturer, temakvelder og større konferanser, alene eller sammen med andre jernbaneentusiaster.

Gruppen bidrar til Teknas faglige innspill om samferdselssektoren generelt og jernbane spesielt.

Nullutslipp på ikke-elektrifiserte baner

  1. Jernbanedirektoratets Nullfib-prosjekt: Hvilke muligheter finnes for gods- og persontogtrafikk i Norge?
  2. Utslippsfrie tog for ikke-elektrifiserte strekninger, hydrogen som energibærer
  3. Utslippsfrie tog for ikke-elektrifiserte strekninger, batteri som energibærer