Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Barcode2

Tema: Infrastruktur

Kompakt byutvikling

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 3. des. 2015

Kompakte byer. Green cities gir treff i megaklassen ved søk på Google. Samme gjelder for Smart og/eller Innovative cities. Byutvikling selges under mange faner, og utfordringene er minst like mange, når man skal skape byer som er grønne og bærekraftige også i forhold til klimautfordringene.

Byene må være smart innrettet, fulle av teknologi for styring og optimalisering, de må være innovative slik at nye ideer gjør bylivet stadig bedre. Byene skal også være de beste stedene og bo og leve. Når en stadig større andel av jordens befolkning trekker mot byene må de være kompakte for å kunne gi plass til alle.

Kompakt byutvikling 9. desember.

Tekna samfunnsutviklerne og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) arrangerer Samfunnsutvikling gjennom kompakt byutvikling i Bjørvika i Oslo denne dagen. Bjørvika er sikkert ikke et tilfeldig valg. Å bygge tett og kompakt er, hevder mange, måten å utvikle byene våre videre på. Det er bra for miljøet og det er bra for de som bor i byen. Men det er flere måter å gjøre dette på. Hva skal til for å gjøre fremtidens byer bra å bo i for alle? Og hva forutsetter dette av politisk ledelse, medvirkning fra innbyggerne og ansvarliggjøring av utbyggerne?
Denne dagen i november vil du få noen av svarene. Her kan du møte noen av bidragsyterne til boken Kompakt byutvikling nylig utgitt på Universitetsforlaget, men også representanter for politikere, utbyggere og forskere med ulike interesser og innfallsvinkler til byutvikling.

Byen – et sted for deg et sted for oss.

Byer er konkurrenter. De konkurrere i en bredt anlagt global konkurranse om å tilby trygghet, rene gater og godt drikkevann, utdanning, helse, kultur, miljø og rekreasjonsmuligheter. Economist, Global Finance og Mercer, som alle tar seg på tak å rangere verdens beste byer, er enig om at Wien er blant de beste byer i verden å leve i, kanskje den aller beste alt sett under et. En kompakt by, ja, men opplagt en by med mange andre kvaliteter også.

Tekna Samfunnsutviklerne

Tekna samfunnsutviklerne er arrangør den 9. desember sammen med Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Samfunnsutviklerne er en av Teknas faggrupper, en gruppe for medlemmer i Tekna som har teknisk naturvitenskapelig mastergrad innen fagområdene arealplanlegging, eiendomsfag og geomatikk og andre medlemmer som naturlig hører inn under faggruppen. Faggruppen utgir tidsskriftet Kart og Plan. Samfunnsutviklerne har også vært aktive i forhold til etisk refleksjon rundt faget sitt. På Teknas etikk-sider finner du resultatet av denne aktiviteten så langt.

Relevante ressurser:
Tekna Etisk råds notat om etikk og eiendomsfag.
Se også Teknas øvrige tilbud innen samferdsel og infrastruktur.

Les også