Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Nationaltheateret togstasjon i Oslo, tog venter på perrongen.

Tema: Infrastruktur

Hvordan kan vi styrke jernbanekompetansen i Norge?

Oppdatert: 16. juni 2022 Streaming

Aldri før er det satt av mer penger til jernbanen i Nasjonal transportplan (NTP), men har vi nok jernbanefaglig kapasitet og kompetanse?

– Toget er raskt, sikkert, miljøvennlig og arealeffektivt. Målet er derfor å styrke jernbanen gjennom å gjøre togtilbudet enda bedre de neste tolv årene, sa tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide da han presenterte regjeringens stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2022-2033.
Både investeringer i jernbane og utgifter til drift og vedlikehold har økt betraktelig over de siste ti årene.

  • Men har Norges jernbanefaglige kapasitet og kompetanse holdt tritt?
  • Får fagmiljøene tilført tilstrekkelig antall kompetente nye kollegaer fra universitetene?
  • Hvordan vekker vi interessen for å jobbe med jernbane?
  • Er løsningen mer samarbeid mellom jernbanesektoren og utdanningssektoren?

Dette er sentrale spørsmål som Konnekt, nasjonalt kompetansesenter for samferdsel, jobber med daglig.

Tekna Jernbane og Konnekt inviterte til foredrag og paneldebatt. De fortalte om sitt arbeid, og ønsket innspill om hvordan vi kan styrke jernbanekompetansen i Norge.

Om foredragsholderne

Abdul Basit Mohammad er utdannet sivilingeniør og lektor. Han har tidligere jobbet med FoU og innovasjon innenfor bemannet romfart og luftfart. Basit har deltatt i NTP-arbeid på vegne av Avinor og var en del av strategigruppa som leverte rapporten Transport21 til samferdselsdepartementet i 2019. Basit har hatt sin rolle i Konnekt siden 2020.

Preben Sæthre fra Jernbanedirektoratet og jobber i innovasjon, i tillegg til å ha ansvar for Europes rail. Preben Sæthre har en MSc i Innovation and Entreperenurship management. Han har tidligere jobbet med innovasjon og innovasjonsprosesser i ulike sektorer i inn- og utland.

Tekna Jernbane

Tekna Jernbane er et nettverk for medlemmer som engasjerer seg i jernbanens samfunnsmessige betydning og i jernbaneteknisk utvikling. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Les også