Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Gange

Tema: Infrastruktur

Hvordan få oss til å bruke beina (enda mer) i byen?

Tekst av Vibeke Vesterhagen Publisert: 23. mai 2018 Streaming

Vi snakker mye om kollektivtrafikk og sykling. Har vi glemt litt det å gå – det enkleste, mest naturlige, miljøvennlige og demokratiske transportmiddelet som finnes?


Vibeke Vesterhagen
Om forfatteren Vibeke Vesterhagen:
Informasjonskonsulent i Tekna, groruddøl og Oslo-patriot
#byutvikling #miljø #oslo

 

Dette innlegget er skrevet etter frokostseminaret til Tekna Klima, om gange, gangvennlighet og byutvikling i Oslo.
Du kan se de tre innleggene og panelsamtalen i opptak nederst på siden.

Jeg elsker å gå. Gjør du?

Nå er jeg heldig og bor i et urbant strøk, jeg bor i Bjerke bydel i Oslo, og her er det kort avstand til det meste. Jeg pleier å spøke med at jeg knapt trenger kjøleskap, for matbutikken rett over veien fungerer som kjøleskapet mitt …

Her i Oslo foregår 32 % av alle reiser til fots, og det er best blant alle norske byer. Jeg kjenner jeg blir litt miljøstolt på vegne av byen min.

Her i byen kan vi ofte gå hele veien, eller deler av den, fram til nærmeste kollektivtransportpunkt – og dem er det mange av.

Å gå er godt for både kropp og sjel. Kommer man i nn i rytmen, er det nærmeste en øvelse i mindfulness.

23. mai arrangerte Tekna Klima et frokostmøte på Kulturhuset etter mitt hjerte. Det handlet om gåvennlighet i Oslo.
I panelet deltok:

  • Maja Karoline Rynning, forsker ved Transportøkonomisk institutt
  • Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo (MDG)
  • Ingrid Roalsø, faglig leder for urbanisme i Rodeo Arkitekter

Veldig mange av klimagassene vi slipper ut kommer fra hverdagsreiser, og det er mye fokus på kollektivtrafikk og sykling. Men har vi glemt litt det å gå – det enkleste, mest naturlige, miljøvennlige og demokratiske transportmiddelet som finnes?

 paneldeltakere

Hvordan få enda flere til å bruke beina?

Maja Karoline Rynning (TØI) fortalte at den magiske grensa for når man velger bilen framfor å gå, ligger på rundt én kilometer. Jeg tror jeg gjerne går lenger enn dette for å komme meg til et tog, en buss, eller en t-bane. Gjør du?

På TØI skiller de mellom hvorvidt en strekning er «gangbar» og «gangvennlig». Å gå langs en trafikkert bilvei fungerer jo, men det er jo en mer vennlig opplevelse å rusle ned Markveien, eller gjennom en fin park?

Ifølge TØI kan man redusere opplevd avstand dersom et område oppleves interessant og spennende, når fortauet er en flerbruksarena som fungerer som både møteplass, lekeplass og kafé.

5 punkter som kjennetegner et gangvennlig offentlig rom (TØI):

  • Redusere faktisk og opplevd avstand
  • Hyggelig og komfortabel opplevelse
  • Skape følelse av trygghet
  • Bidra til orientering
  • Tilrettelegge for ulike typer bruk

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er kjent for å være sykkelentusiast, men under møtet kunne hun røpe at hun også er forkjemper for å gjøre Oslo til en enda bedre gåby.

–Vi trenger en egen gåstrategi, og den er under utarbeidelse nå og skal legges fram i 2019. Vi skal gjøre det attraktivt og trygt å gå, sa Berg, som også fokuserte på å at de ønsker å skille gående og syklende i enda større grad.

– Vi må tenke at sykkel og gange er to forskjellige ting, og vi trenger ulike systemer for ulike trafikantgrupper og ikke sette dem opp mot hverandre. Før var det gang- og sykkelvei, nå blir dette atskilt i større grad.

Ja takk, tenker jeg, som holdt på å bli syklet ned på Tøyen forleden.

Ingrid Roalsø (Rodeo Arkitekter) hadde minst to gode poenger for å utvikle gåbyen Oslo og få flere til å gå:

  • Forbedre de stedene der folk allerede går og lag gode traserer mellom dem, da vil enda flere velge å gå.
  • Som arkitekt er det lett å begrave seg i detaljer. Vi må løfte blikket opp på strategisk nivå og samarbeide med flere fagområder.

Les om fagnettverket Tekna Klima her >

Se opptak fra frokostseminar om gange 23. mai
Vi fikk høre tre spennende innlegg. Deretter avsluttet arrangementet med foredragsholderne i et panel ledet av fra Tekna.

Hvordan Oslo tilrettelegger for gange,

v/Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel, Oslo kommune

Gange og byutvikling – hva betyr våre bygde omgivelser for våre reisemiddelvalg?
v/Maja Karoline Rynning, forsker, TØI

Hvordan kan byutvikling få flere til å gå? – Praktiske erfaringer fra Rodeo Arkitekter
v/Ingrid Roalsø, faglig leder for urbanisme, Rodeo Arkitekter

Panel

Les også