Realfagsbloggen

Realfagsparadokset – om hvorfor ungdommen velger bort utdanning innen realfag

Tekst av Jørn Jantzen 24. okt. 2013

Til tross for behovet for kompetanse, høye lønninger og mulighet for selvrealisering, velger ungdommen likevel å studere noe annet enn realfag.  Det må være lov å studere hva man vil, men valg av utdanning må ikke skje på feil grunnlag i alle fall, skriver Dekan Knut Fægri og Instituttleder Morten Dæhlen ved UiO. Billig, markedsstyrt …

Til tross for behovet for kompetanse, høye lønninger og mulighet for selvrealisering, velger ungdommen likevel å studere noe annet enn realfag.  Det må være lov å studere hva man vil, men valg av utdanning må ikke skje på feil grunnlag i alle fall, skriver Dekan Knut Fægri og Instituttleder Morten Dæhlen ved UiO. Billig, markedsstyrt utdanningstilbud er vinneren og realfagsutdanningen sliter med traurig image, dårlige fysiske rammevilkår, problemer med å oppdage og ta vare på undervisningstalentene og  askrekkende praksiskrav. Les hele artikkelen her

Les også

Relaterte kurs og arrangementer