Realfagsbloggen

EdTech og Covid-19

5. juni 2020 Streaming

Kan EdTech bidra til å løse utdanningskrisen i lav- og mellominntektsland i kjølvannet av Covid-19? Hva gjør norske aktører for å bidra til å løse utdanningskrisen i forbindelse med Covid-19? Forskjellige norske aktører vil presentere innsatser som implementeres i lav- og mellominntektsland.

Ca. 1,3 milliarder elever og studenter verden over er påvirket av skolestenging i forbindelse med Covid-19-pandemien. Fjernundervisning og hjemmeskole for over 90 % av verdens elever og studenter akselererte på kort tid behovet for og løsninger på fjernundervisning og egenlæring.

For elever og studenter i lav- og mellominntektsland, skaper dette ytterligere utfordringer i utdanningssituasjoner som i utgangspunktet ofte er krevende.

De mest marginaliserte, og de som også i normale tider risikerer å falle utenfor utdanningssystemet, er spesielt utsatt for den potensielle utdanningskrisen i kjølvannet av Covid-19-pandemien. Utdanningsteknologi og digitale løsninger som tilpasses lokale behov og infrastruktur er viktige bidrag til å løse disse utfordringene.

Foreløpig program:

  1. Velkommen og introduksjon v/Kari Moe Jacobsen, styret i FTU

  2. Utdanningskrisen i kjølvannet av Covid-19 og hvordan EdTech kan bidra til å løse den? v/ Mimi Dedichen, Norad

  3. Det globale digitale bibliotek og tilgjengeliggjøring av åpne leseressurser som respons på Covid-19 v/Christer Gundersen, GDL

  4. Utdanningsteknologi for lav- og mellominntektsland og utfordringer og muligheter i lys av Covid-19 v/Marit Olderheim, Leap Learning

  5. Erfaringer med implementering av e-læring og fjernundervisning på universitet/høgskolenivå i Uganda v/ Maurice Isabwe, Universitetet i Agder (på engelsk) 

  6. Hvordan muliggjør ADRA yrkesopplæring til tross for stengte skoler i Myanmar? v/ Jonathan Telfer, ADRA

Spørsmål og diskusjon

Se opptak fra miniseminar:

Les også

Relaterte kurs og arrangementer