Havbruksnæringen har de siste årene gjennomgått store endringer med nye digitale løsninger og rasjonalisering av produksjonsprosesser. Hvordan kan big data bidra til å digitalisere havbruksnæringen?

Mange aktører kommer nå med nye løsninger for å overvåke lakselus, fiskevelferd og biomassemåling gjennom å anvende ny teknologi basert på big data og maskinlæring.

Fiskehelsebiologene i Tekna havbruk og fiskehelse har samtidig påpekt hvor mye data som samles inn ute på det enkelte anlegg, uten at det nødvendigvis omsettes til felles informasjon.

Aktuelle innlegg om big data og digitalisering av havbruksbransjen

Sist oppdatert: 15. januar 2020