Havbruksnæringen har de siste årene gjennomgått store endringer med nye digitale løsninger og rasjonalisering av produksjonsprosesser. Hvordan kan big data bidra til å digitalisere havbruksnæringen?

Mange aktører kommer nå med nye løsninger for å overvåke lakselus, fiskevelferd og biomassemåling gjennom å anvende ny teknologi basert på big data og maskinlæring.

Fiskehelsebiologene i Tekna havbruk og fiskehelse har samtidig påpekt hvor mye data som samles inn ute på det enkelte anlegg, uten at det nødvendigvis omsettes til felles informasjon.

Aktuelle innlegg om big data og digitalisering av havbruksbransjen

 • Big data i havbruksnæringen

  Big data i havbruksnæringen

  Publisert: 28. november 2018
  Tekna prosjekt Havåker ønsker å løfte fokuset på at fiskens biologi og velferd må være sentral også i arbeid med ny teknologi for å bedre havbruksnæringen.
 • Mye data, lite informasjon - Hvor mye data samler fiskehelsepersonell inn?

  Mye data, lite informasjon - Hvor mye data samler fiskehelsepersonell inn?

  Publisert: 26. november 2018
  Aldri før har næringen sittet på så mye data om oppdrettslaksen. Disse datasettene er svært verdifulle som grunnlag for strategiske beslutninger relatert til optimalisert produksjon, fiskehelse og velferd. Dessverre utnyttes ikke potensialet i datamengdene som foreligger per i dag.
 • Utnytt data smart – en sky av muligheter for økt fiskevelferd

  Utnytt data smart – en sky av muligheter for økt fiskevelferd

  Publisert: 23. november 2018
  Med skytjenestene kan vi realisere en gammel ide om å samordne og systematisere produksjons- og fiskehelsedata fra oppdrettsnæringen.
 • Er det egentlig digitalisering i havbruksnæringen?

  Er det egentlig digitalisering i havbruksnæringen?

  Publisert: 23. november 2018
  Hva kan havbruksnæringen lære om digitalisering av andre bransjer?
 • Økonomiske utfordringer av digitalisering i havbruk

  Økonomiske utfordringer av digitalisering i havbruk

  Publisert: 23. november 2018
  Det er et behov for innovasjon i havbruket da næringen på mange måter har nådd veggen i form av teknologi.
 • Big data som styringsverktøy for fiskehelse og fiskevelferd

  Big data som styringsverktøy for fiskehelse og fiskevelferd

  Publisert: 21. november 2018
  Big data i havbruksnæringen vil tette kunnskapshull om mangelfull miljøovervåkning og dårlig fiskehelse, men hvem eier data som samles i oppdrettsanleggene?
 • Teknologi og muligheter i Havbruksnæringen

  Teknologi og muligheter i Havbruksnæringen

  Publisert: 21. november 2018
  Kan felles standarder for innsamling av data gagne havbruksnæringen?
 • Et hav av Big data

  Et hav av Big data

  Publisert: 21. november 2018
  Havbruksnæringen har de siste årene gjennomgått store endringer med nye digitale løsninger og rasjonalisering av produksjonsprosesser. Hvordan kan big data bidra til å digitalisere havbruksnæringen?
 • Mye data – men lite informasjon

  Mye data – men lite informasjon

  Publisert: 31. oktober 2018
  Hvert år samles inn enorme mengder data i oppdrettsnæringen, men de er i stor grad spredd på de ulike anleggene. – For å kunne jobbe mer preventivt med fiskehelse, ser vi behov for felles standarder, registrering og systematisering av data som samles inn, sier Silje Båtsvik Risholm som leder prosjektet Havåker i Tekna. Hun tar opp temaet Big Data og fiskehelse på Teknas Havbrukskonferanse 5.-6. november i Trondheim.
 • Studentprosjekt viser vei til fremtidens havbruksnæring

  Studentprosjekt viser vei til fremtidens havbruksnæring

  Publisert: 30. oktober 2018
  – Blockchain, kunstig intelligens og digitale tvillinger kan revolusjonere havbruksnæringen – gjøre den miljøvennlig, mer effektiv i omsetningsleddene og ta vare på fiskens helse, spår NTNU-studentene Elisa Elmies, Sondre Myrberg og Oscar Kierulf.
Sist oppdatert: 15. januar 2020