Bærekraftjobber

Bio- og klimabloggen

Vil du jobbe med bærekraft?

Tekst av Tove Rodahl 25. sep. 2019 Streaming

Vil du jobbe med bærekraft? Hør om andres bærekraftsjobber. Tekna Klima og Tekna Forskerne inviterte til miniseminar - se video!

Vil du jobbe med bærekraft?
– eller høre hvordan andre jobber med bærekraft?

Å jobbe med bærekraft. Hva er det? Det føles litt diffust…
Det ønsket Tekna Forskerne og Tekna Klima å gjøre noe med og inviterte til frokostmøte 25. september der fire eksempler på bærekraftsjobber ble presentert, i tillegg til at møteleder Borgar Aamaas, som klimaforsker i Cicero har en typisk bærekraftsjobb.

Hør hvordan disse fire foredragsholderne jobber med bærekraft:

Se opptak:

Borgar Aamaas, leder for Tekna Forskerne og klimaforsker i Cicero ønsker velkommen:

Synnøve Fagerhaug Dalen fra Bymiljøetaten, Oslo kommune:

Rikard Eide, Programmerer i Otovo:

Brita Kristine Velken, miljørådgiver fra Asplan Viak:

Gaute Gamst, CTO i Chooose:

Tekna Klima har streamet en rekke av sine arrangementer. Her finner du opptak fra Tekna Klima sine arrangementer med energi-fokus og her finner du arrangementer i koblingen mot byggebransjen.
Her finner du mer fra Tekna Forskerne.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer